Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee brengen we onze leden op de hoogte van wat er speelt binnen onze coöperatie en in onze buurtschap. In deze nieuwsbrief onder meer een uitnodiging voor het Politiek Café op 3 maart en voor een jeugd bingo-avond op 18 maart!
Eerst even dit...

Als we naar buiten kijken dan krijgen we toch al een beetje een voorjaarsgevoel. De dagen worden langer en de natuur maakt een klein sprongetje richting voorjaar! De sneeuwklokjes bloeien volop!
Nu de coronaregels zijn versoepeld en ‘Nederland binnenkort helemaal open gaat’, kunnen we geleidelijk aan terugkeren naar een situatie waarin we weer kunnen deelnemen aan (buiten)activiteiten. Fijn ook dat we elkaar binnenkort weer met meer mensen in levende lijve kunnen ontmoeten.
5 Sneeuwklokjes
Als bestuur en werkgroepen van de CONZ zetten we ons sinds eind 2017 met toewijding in voor de coöperatie. Ook tijdens de corona- lockdowns hebben we, voor zover mogelijk, doorgewerkt. We hebben je hiervan in onze maandelijkse nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. De nieuwsbrief wordt inmiddels verzonden naar ruim 220 adressen. Ook op de website www.conz.nl kunnen bezoekers onze nieuwsbrieven lezen. Bij CONZ staan de bewoners centraal, want mensen maken de buurtschap! We zijn natuurlijk blij en dankbaar dat we in een prachtige omgeving mogen wonen, maar de samenhang van onze bewoners die omzien naar elkaar en goed samenleven is het belangrijkste. Dat wil niet zeggen dat je het altijd met elkaar eens bent en dat hoeft ook niet. Als we maar rekening houden met ieders mening en binnen de diversiteit aan ideeën en meningen respectvol met elkaar omgaan.

Het jaar is nog pril en we hebben weer veel zin om ook dit jaar energiek en enthousiast aan het werk te gaan.

Het CONZ bestuur
Anja Wevers
Even voorstellen…

Ik ben Anja Wevers, 55 jaar, getrouwd met Bennie Wevers (Bennie van de Boarnte). We wonen, nadat we zijn weggekocht voor het industrieterrein ’t Lochter 3, sinds 2008 in Zuna aan de Petersdijk. Hier wonen we samen met onze twee dochters Laura en Petra en mijn schoonvader. We zijn dus ‘overlopers’ van Notter naar Zuna. Heel bijzonder om te zien, hoe beide buurtschappen toch eigen gebruiken en gewoontes hebben!
Ik heb twee banen: De meesten uit de buurt zullen me kennen vanuit ‘Het Krummelhûs’ waar ik werk als pedagogisch medewerker. En ook werk ik bij Brilmode Wierden in de winkel. Dankzij het dorpsplan 1 in Notter-Zuna is er een kindcentrum bij aan de basisschool gebouwd en mag ik daar werken sinds de start van het Krummelhus. Dankzij de hulp uit Notter en Zuna konden we zeven jaar geleden, toen het CKO failliet ging, toch een doorstart maken en is het ‘Het Krummelhûs’ nu onderdeel van ‘de Kindertuin’. Geweldig om zo de kinderen van 0 – 12 jaar mee te maken in de buurtschap.

Vanuit ‘de Kindertuin’ ben ik ook gevraagd voor het bestuur van de Evenementenweide (SENZ). Door het meedenken in het dorpsplan ben ik in de werkgroep ‘Zorg van jong tot oud’ binnen de Coöperatie Notter-Zuna terechtgekomen. Daar willen we graag meer gaan organiseren voor de jeugd. We hebben een jaarplanning gemaakt met activiteiten, die je in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen. Voor de jeugd is de eerstvolgende activiteit een bingo, voor de 20-plussers hebben we op 12 februari jl. een pubquiz georganiseerd*. Onze visie is, dat we de jeugd bij de buurtschappen moeten blijven houden. Dit proberen we ook eens in de 4 jaar, als de School met de Bijbel de wandeling door het kerstverhaal verzorgd. Vanaf de start hiervan mag ik hier met veel plezier in meedenken.

Buiten het werk en het vrijwilligerswerk in de buurt ben ik bezig binnen de PG Nijverdal. Daar zitten Bennie en ik in het BEAM Team en zit ik in verschillende commissies.

Mijn motto: “Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet!”

*Zie de artikelen: ‘Jeugdactiviteit jongens en meisjes van +/- 9 tot 14 jaar’ en ‘Geslaagde en gezellige PUBQUIZ’ elders in deze nieuwsbrief.

Politiek Café


in Kulturhus Irene - donderdag 3 maart!
verkiezingen
Op woensdag 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als CONZ bestuur vinden we het belangrijk dat de politieke partijen in de gemeente Wierden weten wat er leeft en speelt in Notter-Zuna. Anderzijds is het goed dat de politieke partijen hun (belangrijkste) standpunten toelichten over zaken die spelen in de samenleving. Daarom hebben we opnieuw, samen met het bestuur van Kulturhus Irene, het initiatief genomen om een Politiek Café te organiseren! We hebben alle partijen uit de gemeente Wierden (CDA, ChristenUnie, Nieuw Enter Wierden, Progressief Wierden, SGP en VVD) uitgenodigd aan deze avond deel te nemen. We zullen hen een aantal stellingen voorleggen waarover gedebatteerd gaat worden.

Datum en tijd: Donderdagavond 3 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Programma:
  • Korte pitch over een stelling door een partij
  • Kort debat tussen twee partijen
  • Vragen uit en discussie met de zaal
Gespreksleider: Simon Dirks, journalist

De avond is vrij toegankelijk en bedoeld voor alle inwoners van Notter-Zuna en alle overige belangstellenden uit de gemeente Wierden. Kom ook naar ons Politiek Café, laat je informeren en ga in gesprek met onze gemeentelijke politieke partijen!
Bingo
Jeugdactiviteit voor jongens en meisjes van +/- 9 tot 14 jaar
Hoi jongens en meisjes,

Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, zijn jullie op vrijdag 18 maart van harte welkom in Kulturhus Irene voor een

VET COOLE BINGO

We verwachten jullie om 19.00 uur en samen maken we er een gezellige en toffe avond van.
Kom jij ook? Er zijn leuke prijzen te winnen! Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee!!!
We vragen een eigen bijdrage van € 2,50 per persoon.

We willen jullie ook iets lekkers aanbieden en daarom weten we graag hoeveel jongens en meisjes er komen. Je kunt je aanmelden via email: activiteiten@Kulturhus-irene.nl.
Het is fijn als je je op tijd opgeeft, graag uiterlijk 11 maart.

We zien je graag op vrijdag 18 maart om 19:00 in ons Kulturhus!

Voor ouders die hun kind(eren) brengen en halen; we sluiten de avond rond 21.00-21.30 uur af.

Groetjes,
CONZ werkgroep Zorg en Activiteitencommissie Kulturhus Irene
Herken je dit stukje natuur?
Bosje Boode (2)
Waarschijnlijk niet, want nu is dat stukje bijna helemaal dichtgegroeid met struweel, veel grove den en braam. Zoals je wellicht weet is de werkgroep Landschap al een tijdje aan het werk in wat wij noemen “het Bosje van Boode”. Ingeklemd tussen de Ireneweg, Nieuwe Hoeksweg en Notterveldsweg ligt een prachtig bosgebiedje van ruim 3 hectare.

Het bosgedeelte is inmiddels opgeschoond en opnieuw doorgeplant, maar aan de kop van het terrein ligt nog een stukje oud heideveld. Oudere inwoners kunnen zich dat vast nog herinneren. Dat heideveld willen we in ere herstellen. Daarvoor moet de bovenlaag van de grond afgevoerd en moet ongewenste begroeiing verwijderd worden. Gezichtsbepalende grote solitaire bomen blijven staan; de poel wordt opgeschoond en er komt een wandelpad dat aansluit op het pad door het bosje en op de Ireneweg.

Omdat groot werk in de natuur niet meer kan na half maart, in verband met Flora en Fauna (broedseizoen), willen wij hier snel mee aan de slag. Als je binnenkort ziet dat de huidige ruwte met groot materiaal wordt aangepakt, dan weet je wat de bedoeling is; er komt iets heel moois aan!

In een volgende nieuwsbrief komen we graag uitvoeriger op dit plan terug.

De werkgroep Landschap
Geslaagde en gezellige PUBQUIZ in Kulturhus Irene

Als CONZ werkgroep zorg en activiteitencommissie Kulturhus waren we blij dat er eindelijk weer een activiteit georganiseerd kon worden. Op zaterdag 12 februari hebben 25 personen deelgenomen aan de Pubquiz. Alle deelnemers, en nog wat buurtgenoten die alleen een hapje kwamen eten, waren om 18.00 uur aanwezig om samen te eten. De stemming zat er direct al goed in.
20220212_221642 (2)
De quiz bestond uit vijf categorieën; Algemeen, Notter-Zuna, Corona, TV en Muziek. De meeste vragen waren meerkeuzevragen en ook waren er verschillende beeld- en geluidsfragmenten. Iedereen deed enthousiast mee en sommigen zelfs heel fanatiek!

De winnende groep was: Antje ter Avest, Jantina Berkhof en Rick Lohuis. Zij mochten de Pubquiz wisselbeker in ontvangst nemen, die bij alle drie 4 maanden in de woonkamer mag pronken!

Het was een hele leuke en gezellige avond, we hopen dit vaker te doen en ook jou dan (weer) te mogen begroeten!
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl
Email Marketing Powered by MailPoet