Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee brengen we u op de hoogte van wat er speelt binnen onze coöperatie.
Van de voorzitter…

En zo zijn we sinds de vorige nieuwsbrief al weer twee maanden verder. Hopelijk hebt u thuis of op uw vakantieadres genoten van de zomer en is uw ‘batterij’ weer opgeladen. Als bestuur van CONZ zijn we onlangs gestart met het nieuwe seizoen, de eerste vergadering heeft al weer plaatsgevonden. Er staan de komende tijd meerdere projecten op stapel.
Dirkjan Masman kleine foto
Bij enkele projecten vragen we uw inbreng en medewerking. Zo hebben we u in de nieuwsbrief van juni geïnformeerd over de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’. Zoals aangegeven is dit een lange termijn plan waaraan we samen met de gemeente Wierden en ook graag sámen met u vorm gaan geven. We hebben voor de vakantie overleg gehad met de gemeente over hoe zij onze gebiedsvisie kunnen vertalen in de Omgevingsvisie voor geheel Wierden. Om dit proces in goede banen te leiden zal de heer Arjan Schulp ons als projectleider ondersteunen. Arjan is projectleider Toekomstvisie bij de gemeente Wierden en integraal dus ook voor de Gebiedsvisie Notter-Zuna. Het verkennend gesprek met Arjan Schulp heeft onlangs plaatsgevonden. Het komend najaar gaan we bijeenkomsten over de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’ organiseren voor alle buurtgenoten. Bijeenkomsten waarin we samen bepalen hoe we aan de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’ invulling gaan geven.

We hopen dat we op u kunnen rekenen!

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ
Samen werken aan de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’

Zoals de voorzitter aangeeft is het eerste project waarbij we u graag willen betrekken de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’. In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om uw mening te geven over zaken die u belangrijk vindt. Inmiddels hebben we een aantal reacties ontvangen. Heeft u nog niet gereageerd? We onderstrepen graag het belang om ook uw mening met ons te delen en roepen u op om alsnog te reageren op onderstaande vragen.
Gebiedsvisie comp. NZ
Het hoe en waarom met betrekking tot de gebiedsvisie én het voorlopige ‘Plan van aanpak’ kunt u eventueel (weer) lezen via de CONZ nieuwsbrief juni en het Voorlopige Plan van Aanpak.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening.
  • Welke zaken herkent u - of juist niet - in de beschrijving van het huidige Notter en Zuna in het ‘Plan van Aanpak’?
  • Welke twee kansen en welke twee bedreigingen ziet u voor Notter en Zuna?
  • Kunt u ook aangeven waarom?
Wees gerust kritisch!

Uw reactie kunt u mailen naar: gebiedsvisie@conz.nl. Eventuele vragen en aanvullende opmerkingen op de Gebiedsvisie Notter-Zuna en/of het ‘Plan van Aanpak’ horen we graag van u. Om al uw opmerkingen mee te nemen in de verdere aanpak vragen wij u te reageren voor 15 september.
Kulturhus N-Z
Algemene ledenvergadering

De eerste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2021 van de CONZ staat gepland voor dinsdag 28 september om 20.00 uur in het kulturhus Irene te Notter. Tijdens deze vergadering vertellen de verschillende werkgroepen over hun activiteiten en
plannen van dit jaar. Uiterlijk 14 september ontvangen de CONZ-leden de officiële uitnodiging met de agenda, de notulen van de ALV dd. 10 november 2020 en de financiële stukken.

Neem gerust een (jongere) introducé mee
Ons streven is om nog meer mensen in Notter en Zuna bekend te maken met onze doelen, projecten en activiteiten. Kent u iemand in onze buurtschap die geen lid is van CONZ en misschien wel interesse heeft om de ledenvergadering bij te wonen? Nodig diegene gerust uit! Ook jongeren zijn van harte welkom!

We verplichten niemand om lid te worden, hoewel we het natuurlijk wel op prijs stellen. Het CONZ lidmaatschap (18+) kost slechts € 15,- per jaar. Lid worden kan via Word lid.

NB: Door corona is het ritme van onze algemene ledenvergaderingen enigszins verstoord. Om weer in het juiste ritme te komen houden we op dinsdag 14 december de tweede ALV van 2021. In deze vergadering behandelen we onder meer de begroting en het jaarplan van 2022.

Reserveer dinsdag 28 september en 14 december alvast in uw agenda!
After corona party uitgesteld

U hebt er wellicht al iets over gehoord, een ‘after corona party’ voor alle inwoners van Notter en Zuna! Na plm. 1,5 jaar waarin er door de corona-maatregelen niets georganiseerd kon worden, vonden we het als CONZ-bestuur tijd voor een feest.
party safe
Hiervoor hebben we begin juni onze werkgroep Zorg van jong tot oud en de activiteitencommissie kulturhus Irene gevraagd om in september een ‘after corona party’ te organiseren. Deze beide groepen zijn samen met afgevaardigden van de buurtverenigingen, het kulturhus Irene, de evenementenweide en het midzomerfeest enthousiast aan de slag gegaan met plannen maken.
Nu het aantal besmettingen weer toeneemt en corona nog (lang) niet onder controle is hebben we helaas moeten besluiten het feest uit te stellen. We willen een feest houden voor álle inwoners! En hoewel veel mensen al gevaccineerd zijn, zou het jammer zijn als er mensen door corona wegblijven.
toasten
Afhankelijk van het verloop van corona wordt dit feest op een later tijdstip georganiseerd.

Eén ding staat vast: van uitstel komt geen afstel!
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl