Projecten Zorg

Onze projecten

Informatiebijeenkomst mantelzorgers (maart 2021)

De werkgroep Zorg van jong tot oud organiseert in 2021 enkele informatiebijeenkomsten. We starten met een bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met een geheugenprobleem.
Bent u mantelzorger?

Als u langere tijd voor uw naaste zorgt, dan bent u mantelzorger. De meeste mantelzorgers rollen geleidelijk in deze rol en vinden het vaak heel gewoon wat ze allemaal doen voor een naaste. Het kan voldoening geven, maar door de tijd heen kan ‘de last’ soms wel (te) zwaar worden. Zeker als er sprake is van geheugenproblemen / dementie.

Ummezien noar meka

In Notter- Zuna wonen momenteel 150 personen boven de 68 jaar en over 20 jaar zal dit aantal verdubbeld zijn naar plm. 300 ouderen. In onze gemeenschap zorgen veel bewoners (mantelzorgers) ervoor dat hun ouders, bekenden en buren hier kunnen blijven wonen. Het beroep dat gedaan wordt op (deze) mantelzorgers zal de komende tijd alleen maar toenemen. Een bejaardentehuis bestaat niet meer en je moet wel heel erg beperkt zijn om in een woon-zorgcentrum te kunnen wonen.                                  

Wij willen er, met onze werkgroep Zorg, ons best voor doen om een generatiebestendig en leefbaar Notter-Zuna te behouden. Dat doen we door voldoende activiteiten aan te bieden en voldoende aandacht voor de mantelzorgers te hebben. Het komend jaar gebruiken we om u allen goed te informeren over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Informatiebijeenkomst (digitaal)

In samenwerking met Stichting Evenmens organiseren we een informatieavond voor mantelzorgers en hun naasten met een geheugenprobleem. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 30 maart 2021 vanaf 20.00 uur.

Zorgt u voor een naaste met (lichte) geheugenproblemen en/of dementie? Of wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning, dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij deze informatiebijeenkomst van Stichting Evenmens in samenwerking met Coöperatie Notter-Zuna. Helaas is het vanwege de geldende coronamaatregelen nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren, vandaar dat deze eerste avond volledig digitaal plaatsvindt. Om deel te nemen is het niet nodig om van alles te installeren, u heeft alleen een stabiele internetverbinding nodig. Deelnemen is mogelijk via (smart)telefoon, tablet/iPad of laptop.

Aanmelden voor deze avond kan via: https://evenmens.nl/notterzuna/

U ontvangt een paar dagen voor de bijeenkomst de juiste link via Evenmens om deel te nemen. Daarop moet u klikken en “klaar is Kees”. Wanneer u vragen heeft, neem dan contact met Esther of Ada, zie hieronder.

We hopen dat u zich aanmeldt voor deze digitale bijeenkomst, misschien zien we elkaar via beeld op 30 maart,
Werkgroep Zorg van jong tot oud: Esther van Heek: 06-34353068 en Ada Bosch: 06-28891751.