Projecten Landschap

Onze projecten

Voortgang landschapsonderhoud (april 2021)

Zoals wellicht bij u bekend is langdurig landschapsonderhoud een van de speerpunten die de werkgroep landschap tot haar taak rekent. Ook afgelopen na- en voorjaar is er volop gewerkt aan dat landschapsonderhoud, met inzet van onder meer medewerkers van “Baanbrekend Landschap”. Bij “Baanbrekend Landschap” werken mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze groep wordt geleverd door de gemeente Wierden en begeleid door een landschapscoördinator van het Landschap Overijssel.

In het najaar van 2020 is een werkploeg gestart met het onderhoud van het bosperceel van de familie Boode in Notter. Dit bosperceel ligt aan de Notterveldsweg. In dit bos waren veel dennenbomen door de letterzetter gekoloniseerd, wat wil zeggen dat er door deze bastkever(larven) gangen in de boom worden gegeten. De meestal toch al zwakke bomen verzwakken nog verder en overleven die aantasting uiteindelijk niet. De aangetaste en dode dennenbomen zijn verwijderd en er is nieuwe aanplant gedaan. Van enkele nog redelijke goede boomstammen zijn ‘bankjes’ gemaakt, waarvan wandelaars gebruik kunnen maken. De nieuwe aanplant in dit bosperceel bestaat uit verschillende bomen en struweelvormers, zoals linde, eik, els, tamme kastanje, sleedoorn, meidoorn, hazelnoot etc. De werkzaamheden in dit bosperceel vorderen gestaag. Het tweede plan voor dit perceel is momenteel in ontwikkeling.

Ondertussen is aan de Nottermorsweg een bosperceel hersteld en opnieuw aangeplant. Ook zijn er op een zestal andere plaatsen in Notter en Zuna singels en houtwallen aangelegd. Tot op heden hebben we met een twintigtal leden een beheersovereenkomst afgesloten.

Vanaf begin april zijn de werkzaamheden tijdelijk gestaakt i.v.m. het broedseizoen.

Voor informatie en/of vragen over landschapsonderhoud kunt u contact opnemen met de werkgroep landschap, via email: landschap@conz.nl.


Feestelijke fruitbomenactie
Coöperatie Notter-Zuna telt meer dan 100 leden (februari 2021)

In het begin van dit jaar hebben we het 100e lid ingeschreven! Daar zijn we heel blij mee en ook best wel trots op. Het bestuur heeft gemeend om het bereiken van dit mooie aantal leden op een bijzondere manier te vieren. Daarom is er een feestelijke fruitbomenactie opgezet. Het bestuur heeft, in overleg met de werkgroep ‘Landschap’, besloten om middels loting een 25-tal vruchtbomen cadeau te doen aan geïnteresseerde leden. Er zijn vijf geënte ‘Notterperen’ en nog eens twintig andere vruchtbomen van oude ‘vergeten rassen’ beschikbaar gesteld. De ‘Notterpeer’ is een oude lokale soort, waarvan er al sinds mensenheugenis een exemplaar op het erf van Jan Beunk aan de Klokkendijk in Notter staat. En deze vijf enten zijn van die ene boom afkomstig.

De loting heeft plaatsgevonden en de bomen zijn inmiddels bezorgd. De winnaars van de vijf Notterperen zijn:

Notter:
Fam. Ter Avest, Schapendijk
Fam. Nollen, Grimbergerweg
Fam. Roelofs, Nieuwe Hoeksweg

Zuna:
Fam. Ten Hove, Dennenweg
Fam. De Waard, Ligtenbergerweg

Henk van Dieten (links) en Wim Wolbrink – van de werkgroep Landschap – hebben zaterdag 27 februari de winnaars verblijd met een appel- of perenboom.

Het bestuur en de werkgroep ‘Landschap’ feliciteert alle winnaars en wenst hen veel succes bij het verzorgen van de appel- of perenboom!


Eenden-broedkorven geplaatst in de Regge (januari 2021)

De werkgroep Landschap is vorig jaar door enkele inwoners van de buurtschap benaderd met het verzoek om eenden-broedkorven te plaatsen in de Regge. De werkgroep vindt dit een mooi initiatief en inmiddels zijn er tussen de Zuna-brug en de stuw een aantal broedkorven geplaatst.

Wilde eenden komen voor in voedselrijk water, zo ook in en nabij de Regge. Helaas overleeft een groot deel van de jonge eendenkuikens die hier uitgebroed worden het niet. Roofdieren doen zich vaak te goed aan de eieren en de jonge kuikens. Meestal wordt het nest in de buurt van water gemaakt, onder struiken en tussen planten. Om eenden een beschutte nestgelegenheid te bieden zijn er half januari, in enkele meanders (zijtakken) van de Midden-Regge, tien broedkorven geplaatst. De korven zijn boven het water geplaatst, zodat landroofdieren (bijv. vossen, marters en katten) niet bij de nesten kunnen komen. Vliegende roofdieren (zoals kraaien, reigers en eksters) worden door de nauwe ingang van de korven ook weerhouden om de nesten te plunderen. De broedkorven zijn van wilgentenen gemaakt en zelf-gevlochten in het zogenaamde kolenkit model. Deze ‘klassieke’ broedkorven zijn mooi om te zien en passen heel goed in het landschap.

Meepraten of eventueel meewerken binnen onze coöperatie? Word lid.