Activiteiten Landschap

Eendenbroedkorven geplaatst in de Regge (februari 2023)

In januari 2021 heeft de werkgroep Landschap voor het eerst eendenbroedkorven geplaatst. Ook in 2022 en begin februari van dit jaar zijn er in enkele meanders (zijtakken) van de Midden-Regge weer broedkorven geplaatst. De korven staan zowel aan de Zunase als aan de Notterse kant.


Wilde eenden komen voor in voedselrijk water, zo ook in en nabij de Regge. Meestal maken eenden het nest in de buurt van water, onder struiken en tussen planten. Door het plaatsen van broedkorven maken de jonge eendenkuikens een veel grotere kans om te overleven. De heren die de korven geplaatst hebben waren enthousiast om te zien dat er resten eierschalen van uitgebroede eendjes in de korven zaten (zie de 3e foto hierboven).


De korven staan op lange stokken een eindje vanaf de waterkant. Hierdoor kunnen landroofdieren, bijv. vossen, marters en katten, niet bij de eieren en niet bij de uitgebroede kuikens komen. Vogels, zoals kraaien, reigers en eksters, worden door de nauwe ingang van de korven ook weerhouden om de nesten te plunderen. Bovendien zijn de broedkorven mooi om te zien en passen heel goed in het landschap. Vanaf het fietspad langs de Regge zijn een aantal korven goed zichtbaar.


Reggeveer Notter-Zuna (vanaf november 2022)

De Coöperatie Notter-Zuna (CONZ) is sinds november 2022 eigenaar van het Reggeveer Notter-Zuna, in de volksmond ‘het pontje’. Het pontje is een fiets- en voetveer; het werd in 2011 voorbereid door de Stichting Reggeveer en is in juni 2012 officieel in de vaart genomen. Het pontje is gebouwd naar een eeuwenoud voorbeeld, dat hier in vervlogen tijden heeft gevaren. Het heeft een belangrijke waarde voor de buurtschap en is bovendien de verbinding tussen de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal.


Het pontje is een belangrijke schakel in het fiets- en wandelnetwerk van ‘Routenetwerken Twente’. Het is bereikbaar vanaf het fietspad langs de Regge, nabij landschapscamping De Grimberghoeve (Notter) en tussen de Maatgraven en ’t Molke (Zuna). Veel inwoners uit de buurtschap en omgeving en ook vele recreanten gebruiken het unieke zelfbedieningsveer voor de oversteek over de Regge.

De CONZ werkgroep Landschap verzorgt het onderhoud van het pontje, hiervoor is een speciale onderhoudsploeg samengesteld. Bij storing kan er worden gemaild naar reggeveer@conz.nl. Dit mailadres staat vermeld op de infopanelen met gebruiksregels, aan zowel de Notterse als Zunase zijde. De onderhoudsploeg onderneemt bij elke melding zo snel mogelijk actie om de storing te verhelpen.


Samen aan de slag op Boomfeestdag (16 november 2022)

De werkgroep Landschap heeft samen met de groepen 7 en 8 van de School met de Bijbel en een ploeg van Baanbrekend Landschap, plm. 1000 boompjes geplant. De werkgroep had vooraf met medewerkers van Baanbrekend Landschap alvast plantgaten gemaakt, zodat de kinderen de boompjes gemakkelijk konden planten in het toekomstige heideveld van het Boode bosje in Notter.

Wim Wolbrink heette de kinderen welkom en gaf uitleg over hoe en welke boompjes ze gingen planten. Zo waren er tamme kastanje, meidoorn, berk, wilde roos en diverse andere boompjes en struiken. De kinderen waren erg gemotiveerd en gingen in kleine groepjes vrolijk aan de slag. Dirkjan Masman, voorzitter CONZ vertelde: “Het Boode bosje had vroeger de naam ‘De Notterse Duinen’. Het was een zandverstuiving; een open plek in de heide met wilde grond. Het is mooi dat de gemeente Wierden, de School met de Bijbel en de CONZ.”

Bert Ligtenberg, directeur School met de Bijbel (links) en Gertjan ten Brinke, wethouder gemeenten Wierden (rechts) planten samen met de schoolkinderen een lindeboom.

De kinderen werkten hard, liepen met kruiwagens vol plantgoed en hadden er veel plezier in. Samen met enkele kinderen, zijn er ook drie grote lindebomen geplant door: Gertjan ten Brinke, Wethouder gemeente Wierden, Bert Ligtenberg, directeur School met de Bijbel en Dirkjan Masman, voorzitter CONZ. Deze lindes hebben een mooie plek gekregen nabij het bospoeltje en het bijenhotel. Alles met elkaar een mooie boost voor de biodiversiteit.

 “Het is belangrijk dat kinderen leren bepaalde bomen te herkennen en de natuur leren waarderen. Vorming is niet alleen leren, maar ook ervaren. De les die deze ochtend vervalt onthouden de leerlingen niet, maar deze ochtend vergeten ze nooit”, aldus Bert Ligtenberg, schooldirecteur.

In de pauze was er chocolademelk met een lekkere koek en na afloop was er in Kulturhus Irene een lekker broodje met drinken, verzorgd door de werkgroep Zorg. Als dank voor hun inzet kregen de kinderen een ‘Nationale Boomfeestdag’ rugtasje, met een liniaal en een speciaal armbandje. Ook krijgt elk kind een officiële Boomfeestdag oorkonde, als aandenken aan deze mooie en ook leerzame dag.


Eenden-broedkorven geplaatst in de Regge (januari 2022)

De werkgroep Landschap is in 2020 door enkele inwoners van de buurtschap benaderd met het verzoek om eenden-broedkorven te plaatsen in de Regge. De werkgroep vindt dit een mooi initiatief en evenals in januari 2021 zijn afgelopen januari tussen de Zuna-brug en de stuw ook weer een aantal broedkorven geplaatst.

Wilde eenden komen voor in voedselrijk water, zo ook in en nabij de Regge. Helaas overleeft een groot deel van de jonge eendenkuikens die hier uitgebroed worden het niet. Roofdieren doen zich vaak te goed aan de eieren en de jonge kuikens. Meestal wordt het nest in de buurt van water gemaakt, onder struiken en tussen planten. Om eenden een beschutte nestgelegenheid te bieden zijn er half januari, in enkele meanders (zijtakken) van de Midden-Regge, tien broedkorven geplaatst. De korven zijn boven het water geplaatst, zodat landroofdieren (bijv. vossen, marters en katten) niet bij de nesten kunnen komen. Vliegende roofdieren (zoals kraaien, reigers en eksters) worden door de nauwe ingang van de korven ook weerhouden om de nesten te plunderen. De broedkorven zijn van wilgentenen gemaakt en zelf-gevlochten in het zogenaamde kolenkit model. Deze ‘klassieke’ broedkorven zijn mooi om te zien en passen heel goed in het landschap.


Voortgang landschapsonderhoud (april 2021)

Zoals je wellicht weet is langdurig landschapsonderhoud een van de speerpunten die de werkgroep landschap tot haar taak rekent. Ook afgelopen na- en voorjaar is er volop gewerkt aan dat landschapsonderhoud, met inzet van onder meer medewerkers van “Baanbrekend Landschap”. Bij “Baanbrekend Landschap” werken mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze groep wordt geleverd door de gemeente Wierden en begeleid door een landschapscoördinator van het Landschap Overijssel.

In het najaar van 2020 is een werkploeg gestart met het onderhoud van het bosperceel van de familie Boode in Notter. Dit bosperceel ligt aan de Notterveldsweg. In dit bos waren veel dennenbomen door de letterzetter gekoloniseerd, wat wil zeggen dat er door deze bastkever(larven) gangen in de boom worden gegeten. De meestal toch al zwakke bomen verzwakken nog verder en overleven die aantasting uiteindelijk niet. De aangetaste en dode dennenbomen zijn verwijderd en er is nieuwe aanplant gedaan. Van enkele nog redelijke goede boomstammen zijn ‘bankjes’ gemaakt, waarvan wandelaars gebruik kunnen maken. De nieuwe aanplant in dit bosperceel bestaat uit verschillende bomen en struweelvormers, zoals linde, eik, els, tamme kastanje, sleedoorn, meidoorn, hazelnoot etc. De werkzaamheden in dit bosperceel vorderen gestaag. Het tweede plan voor dit perceel is momenteel in ontwikkeling.

Ondertussen is aan de Nottermorsweg een bosperceel hersteld en opnieuw aangeplant. Ook zijn er op een zestal andere plaatsen in Notter en Zuna singels en houtwallen aangelegd. Tot op heden hebben we met een twintigtal leden een beheersovereenkomst afgesloten.

Vanaf begin april tot oktober worden de werkzaamheden tijdelijk gestaakt i.v.m. het broedseizoen.

Voor informatie en/of vragen over landschapsonderhoud kun je contact opnemen met de werkgroep landschap, via email: landschap@conz.nl.


Feestelijke fruitbomenactie
Coöperatie Notter-Zuna telt meer dan 100 leden (februari 2021)

In het begin van dit jaar hebben we het 100e lid ingeschreven! Daar zijn we heel blij mee en ook best wel trots op. Het bestuur heeft gemeend om het bereiken van dit mooie aantal leden op een bijzondere manier te vieren. Daarom is er een feestelijke fruitbomenactie opgezet. Het bestuur heeft, in overleg met de werkgroep ‘Landschap’, besloten om middels loting een 25-tal vruchtbomen cadeau te doen aan geïnteresseerde leden. Er zijn vijf geënte ‘Notterperen’ en nog eens twintig andere vruchtbomen van oude ‘vergeten rassen’ beschikbaar gesteld. De ‘Notterpeer’ is een oude lokale soort, waarvan er al sinds mensenheugenis een exemplaar op het erf van Jan Beunk aan de Klokkendijk in Notter staat. En deze vijf enten zijn van die ene boom afkomstig.

De loting heeft plaatsgevonden en de bomen zijn inmiddels bezorgd. De winnaars van de vijf Notterperen zijn:

Notter:
Fam. Ter Avest, Schapendijk
Fam. Nollen, Grimbergerweg
Fam. Roelofs, Nieuwe Hoeksweg

Zuna:
Fam. Ten Hove, Dennenweg
Fam. De Waard, Ligtenbergerweg

Henk van Dieten (links) en Wim Wolbrink – van de werkgroep Landschap – hebben zaterdag 27 februari de winnaars verblijd met een appel- of perenboom.

Het bestuur en de werkgroep ‘Landschap’ feliciteert alle winnaars en wenst hen veel succes bij het verzorgen van de appel- of perenboom!

Meepraten of eventueel meewerken binnen onze coöperatie? Word lid.