Projecten Duurzaam

Onze projecten

Zonneproject ‘Noaberstroom’ (mei 2021)

Het afgelopen jaar hebben we als werkgroep Duurzame Voorzieningen binnen CONZ ons zonneproject ‘Noaberstroom’ op de verschillende bijeenkomsten in het Kulturhus toegelicht. In het kort komt het erop neer dat we binnen Notter-Zuna gaan werken aan verduurzaming. Ons doel is om met dit project positieve resultaten te behalen. De opbrengsten laten we ten goede komen aan onze buurtschap, specifiek aan de buurtbewoners die meedoen aan ons zonneproject. Dit willen we bereiken door het plaatsen van zonnepanelen op (evt. asbest gesaneerde) daken van bestaand vastgoed in onze buurtschap. Bij deelname draagt u op een eenvoudige en voor u ook nog eens lucratieve manier bij om onze buurtschap toekomstbestendig te maken.

Deelname is mogelijk voor inwoners van Notter en Zuna, met een kleinverbruik-aansluiting tot maximaal 3 x 80 ampère. De standaard deelname is 5.000 Wp (Wattpiek) en is ongeacht uw verbruik. Zonder feitelijke afname van stroom kunt u meedoen. U hoeft geen meterstanden bij te houden, niemand bemoeit zich verder met uw huishouden.

Wat levert het u op?

Wanneer u lid bent (of lid wordt)* van CONZ en deelneemt aan het zonneproject dan ontvangt u ‘zonder mitsen en maren’ vijftien jaar lang € 100,- per jaar (voor leden die klant zijn of worden bij onze energieleverancier: OM | Nieuwe Energie**) of € 75,- per jaar (voor leden die klant blijven bij hun eigen energiemaatschappij of eventueel klant worden bij een andere leverancier). Hier hoeft u dus verder niets voor te doen.

* Het lidmaatschap van CONZ is € 15,- per jaar. Dit bedrag verdient u, door deel te nemen aan ons project, direct al ruimschoots terug. Opgeven als lid van CONZ kan op het inschrijfformulier voor het Zonneproject ‘Noaberstroom’.
** Of u al dan niet belangstelling hebt om klant te worden bij OM | Nieuwe Energie kunt u eveneens aangeven op het inschrijfformulier.
OM | Nieuwe Energie is 100% groen uit uw eigen buurt!

NB: Heeft u misschien ook interesse om financieel deel te nemen in dit project, dan kunt u rekenen op een rentevergoeding van 4% per jaar! Op het inschrijfformulier kunt u uw interesse kenbaar maken. U ontvangt op een later tijdstip meer informatie over de exacte mogelijkheden en voorwaarden voor zo’n langlopende lening.

Mee doen?
Buurtbewoners die tijdens één van de informatieavonden hebben aangegeven aan dit zonneproject mee te willen doen en daar reeds een intentieverklaring voor hebben getekend, hebben het inschrijfformulier reeds ontvangen. Met betreffende ‘intentieleden’ hebben we inmiddels voldoende leden om het 1e ‘zon op dak’ project daadwerkelijk te kunnen opstarten! Het 1e project gaat definitief van start zodra we de bevestiging hebben dat we subsidie ontvangen van de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). 

Voor het 2e ‘zon op dak’ project kunt u zich nu inschrijven. Als er voor dit project ook voldoende deelname en subsidie is, dan berichten wij u hierover. Pas dan beslist u of u daadwerkelijk deelneemt aan het project. Zodra de financiering rond is kan dit 2e project ook starten. Als er opdracht is gegeven om de zonnepanelen op het betreffende dak te plaatsen, ontvangt u opnieuw bericht van ons. Op dat moment beslist u of u overstapt naar onze energieleverancier OM | Nieuwe Energie of klant blijft bij uw huidige of eventueel een andere leverancier.

Bij voldoende aanbod van zonnedaken kunt u de komende jaren eventueel deelnemen aan meerdere ‘zon op dak’ projecten. Hierover ontvangt u t.z.t. meer informatie.

Download het inschrijfformulier, print het formulier, vul het volledig in en mail het voorzien van datum en handtekening z.s.m. naar duurzaam@conz.nl. U kunt het formulier evt. ook per post sturen: CONZ-werkgroep Duurzame Voorzieningen, van Kregtenweg 9, 7467 PL Notter. We ontvangen uw inschrijfformulier graag z.s.m.

De spelregels nog even op een rijtje:

  • met het inschrijfformulier meldt u zich aan voor deelname aan het zonneproject ‘Noaberstroom’
  • als u nog geen lid bent van CONZ, dan meldt u zich tevens aan als lid van de Coöperatie Notter-Zuna
  • door inschrijving neemt u nu deel aan het 2e ‘zon op dak’ project
  • deelname gaat op volgorde van inschrijving
  • u kunt deelnemen met een kleinverbruik-aansluiting tot maximaal 3 x 80 ampère
  • u neemt deel voor 5.000 Wp, ongeacht uw verbruik en ongeacht of u reeds zelf in zonnepanelen heeft geïnvesteerd of wilt gaan investeren
  • u bent vrij om al dan niet over te gaan naar energiemaatschappij OM | Nieuwe Energie
  • u ontvangt vijftien jaar resp. € 75,- of € 100,- per jaar
  • u kunt als u wilt nog meer verdienen, door een lening te verstrekken aan het zonneproject tegen 4% rente – 15 jaar lang
  • u kunt de komende jaren zo mogelijk aan meer ‘zon op dak’ projecten deelnemen

NB: Het zonneproject ‘Noaberstroom’ gaat definitief door, onder voorwaarde dat de subsidie van de provincie Overijssel en de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) worden toegekend en er zich tussentijds geen onverwachte situaties voordoen (overmacht).

Heeft u nog vragen en wilt u voordat u het inschrijfformulier invult graag meer informatie? Mail dan uw naam, adres en telefoonnummer naar duurzaam@conz.nl.  Dan nemen wij z.s.m. telefonisch contact met u op.

Asbest eraf, zonnepanelen erop!
Bent u in het bezit van een schuur of loods, in Notter of Zuna, met een (asbesthoudend) dakoppervlak van minimaal 400 m² en wilt u dit dak tegen een vergoeding beschikbaar stellen voor een volgend project van Noaberstroom? Laat het ons dan weten d.m.v. een bericht aan duurzaam@conz.nl.