Energiecoöperatie CONZ Noaberstroom u.a.

Zonneproject ‘Noaberstroom’


In de zomer van 2021 is vanuit de CONZ werkgroep Duurzame voorzieningen de Energiecoöperatie CONZ Noaberstroom U.A. opgericht. Het doel van deze coöperatie is om goedkope, lokaal opgewekte groene energie te produceren. We richten ons hierbij speciaal op de zogenaamde ‘zon-op-dak’ projecten in Notter-Zuna. Dat wil zeggen: zonnepanelen plaatsen op (evt. asbest gesaneerde) daken van bestaand vastgoed (stallen/schuren) in onze buurtschap. Ons doel is om met dit project positieve resultaten te behalen en de opbrengsten ten goede te laten komen aan onze buurtschap, specifiek aan de buurtbewoners die meedoen aan ons zonneproject.

Al voor de oprichting van Noaberstroom zijn we gestart met het peilen van de belangstelling onder agrariërs om zonnepanelen op daken van stallen/schuren te willen leggen. We zijn gestart bij de familie Bremmer in Notter. Dit project is inmiddels gerealiseerd; er liggen 228 zonnepanelen van 355 Wp die volop stroom leveren.


Heb je een bedrijf in Notter of Zuna en interesse?

Ben je ook in het bezit van een schuur of loods, met een (asbesthoudend) dakoppervlak van minimaal 400 m² en heb je plannen om te verduurzamen? Wellicht wil je dit dak nu of in de nabije toekomst laten (c.q. moeten) saneren en wil je het betreffende dak tevens beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen. Er is, onder voorbehoud van de toekenning van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, een mogelijkheid dit te laten uitvoeren via Noaberstroom. Bij deelname draag je op een eenvoudige en voor jou ook nog eens lucratieve manier bij om onze buurtschap toekomstbestendig te maken. Heb je interesse? Laat het ons dan weten d.m.v. een bericht aan info@noaberstroom.nl.

Financiering
Ontvang 4% rente op een langlopende lening

Buurtbewoners in Notter-Zuna zijn in de afgelopen tijd gevraagd om lid te worden van onze Energiecoöperatie CONZ Noaberstroom. Voor het eerste project hebben we voldoende leden.  Tegelijk met de opgave voor het lidmaatschap is er ook de mogelijkheid geboden om financieel deel te nemen in het project. Dit kan middels een langlopende lening met een rentevergoeding van 4% per jaar. De financiering van het eerste project is ondertussen zo goed als rond. Voor eventuele toekomstige projecten zetten we de mogelijkheid om financieel deel te nemen opnieuw open. Wanneer hierover meer duidelijkheid is, communiceren we over de exacte mogelijkheden en voorwaarden.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via: info@noaberstroom.nl.

Bestuur Energie Coöperatie CONZ Noaberstroom U.A.
Wim ten Bolscher en Herbert Gerritsen Mulkes