Zorg van jong tot oud


Notter-Zuna kent op dit moment (januari 2021) 923 inwoners met 281 huishoudens. Ongeveer de helft van deze huishoudens heeft kinderen. Er zijn 36 kinderen onder de 4 jaar en in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 98 kinderen. In de leeftijd van 12 tot 18 jaar zijn er 66 kinderen. In totaal telt onze buurtschap 198 kinderen onder de 18 jaar.
Een deel van de inwoners tussen de 19 en 27 jaar (112) zal de komende jaren een zelfstandig huishouden willen stichten. Voor de leefbaarheid van onze buurtschap willen we deze doelgroep de kans bieden om hier te blijven wonen.
Op dit moment zijn er 148 inwoners ouder dan 68 jaar, over 20 jaar zijn dat er 296. Naar verwachting voelt over 20 jaar ongeveer de helft, plm. 150 mensen ouder dan 68 jaar, zich (enigszins) beperkt door hun gezondheid. Daarmee zal ook het aantal dementerenden en mensen met een hulpvraag verdubbelen.


De uitdaging

De maatschappelijke onderwerpen waar de werkgroep zich op wil richten in het kader van een generatiebestendig Notter-Zuna zijn dan ook:

 • Ondersteunen van starterswoning initiatieven
 • Eenzaamheid ouderen bestrijden
 • Aandacht voor ouderdomsziekten zoals dementie
 • Ondersteunen van mantelzorg
 • Ondersteunen van erven met meerdere generaties
 • Aandacht voor psychosociale druk onder jongeren
 • School en Kinderopvang in stand houden
 • Leefbaar Notter- Zuna voor jong en oud
 • Bovenstaande inbrengen in de Gebiedsvisie

Wat bestaat er nu

 • Kuiermaol voor alle inwoners van Notter-Zuna (koken door vrijwilligers)
 • Sport ochtend
 • Seniorenmiddagen
 • Een centraal aanspreekpunt bij de gemeente voor alle vragen rondom zorg
 • Levensvatbare basisschool en brede kinderopvang

Toekomstige activiteiten

Ouderen blijven langer wonen in Notter-Zuna

 • Bestaande activiteiten continueren en nieuwe activiteiten helpen opzetten (Kulturhus)
 • Ondersteunen mantelzorgers
 • Dagopvang voor ouderen
 • Bijdragen aan de opzet van cluster erven voor meerdere generaties
 • Informatieavonden organiseren voor ouderen en mantelzorgers over thema’s als dementie, eenzaamheid, bewegen enz.

Behouden van Basisonderwijs en Kinderopvang

 • School en Kinderopvang aantrekkelijk houden ook voor toekomstige inwoners en mensen buiten Notter-Zuna
 • Schoolactiviteiten integreren binnen de gemeenschap

Leefbaarheid van jong tot oud

 • Ondersteunen van starterswoningen gecombineerd met cluster wonen
 • In stand houden van het noaberschap door ondersteunen websites, buurtapps enz.
 • Ondersteunen van de activiteiten binnen Kinderopvang, Basisschool en het Kulturhus
 • Sociale voorzieningen en activiteiten voor jongeren

Naast bovenstaande activiteiten zijn we voornemens om samen met de werkgroep Wonen een bijdrage te leveren aan de Gebiedsvisie

 • Veiligheid lokaal verkeer
 • Vergunningen voor starterswoningen en cluster erven
 • Vergunningen voor meerdere huishoudens onder één dak
 • Ruimte en vergunningen om langer wonen in Notter-Zuna mogelijk te maken voor jong en oud

Wat hebben we nodig

Om meer te kunnen doen voor onze ouderen, kwetsbaren en jongeren hebben we extra mensen nodig. Vrijwilligers die:

 • meedenken en deel zijn van de werkgroep
 • het Kuiermaol helpen uitbreiden met een extra avond of middag
 • assisteren bij het opzetten en uitbreiden van meer activiteiten
 • vertegenwoordigen in het project Gebiedsvisie
 • projecten formuleren en subsidies aanvragen

Werkgroepleden

Ada Bosch, Esther van Heek, Johanna Jansen, Anja Wevers en Esmiralda Hulsman (afgevaardigde vanuit het bestuur).

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via: jongoud@conz.nl