Zorg van jong tot oud

Ummezien naar mekaar

Deze werkgroep is opgericht om het wonen in de eigen leefomgeving langer mogelijk te maken. Ook willen we het aantal mensen die zich eenzaam voelen meer aandacht geven. Door diverse mogelijkheden en ondersteuningsvormen aan te bieden willen we op de korte termijn het volgende doen:

Zorg

 • het Kuiermoal voortzetten met koken door vrijwilligers 
 • de seniorenmiddagen voortzetten
 • het koken door leerlingen voor ouders en andere buurtbewoners starten
 • samen koken voor en door buurtbewoners verder uitbouwen
 • onderlinge hulp/ruil/taxi diensten opzetten

Op de langere termijn willen we:

 • een ‘eigen thuiszorg’ opzetten
 • zorgwoonerven creëren
 • ondersteuning bieden aan mantelzorgers
 • dagbesteding opzetten voor ouderen/gehandicapten

Jongeren en saamhorigheid

Er is veel jeugd in Notter en Zuna en die willen we graag in de buurtschap houden. We willen de continuïteit tussen de kinderopvang en de buitenschoolse opvang waarborgen en de schoolactiviteiten integreren binnen de gemeenschap. Dit willen we doen door op korte termijn:

 • Communicatie via de Portal bevorderen
 • Leveren van goed onderwijs
 • Verschillende activiteiten vasthouden en zo mogelijk uitbreiden, denk hierbij aan sportverenigingen, club, toneel, evenementenweide, knutselmiddagen, middagen voor de ouderen waaraan de jeugd meewerkt.

Op de langere termijn hebben we voor ogen:

 • Het noaberschap bij de jongeren promoten, door bijvoorbeeld ouderenmiddagen te organiseren waarbij de jeugd ook een taak heeft.
 • Samen met jongeren koken (bijvoorbeeld door CSG Reggesteyn te benaderen) voor buurtbewoners.

Lopende projecten:
-Kuiermoal vrijwilligers koken voor senioren eens in de zoveel tijd, dit is al een regel recht succes.
-Onderzoek naar dagbesteding voor ouderen in Notter en Zuna.