Zorg van jong tot oud


De werkgroep zorg richt zich op maatschappelijke onderwerpen, met als doel om samen met de inwoners te werken aan een leefbaar en generatiebestendig Notter-Zuna. Noaberschap (burenhulp) en ook andere sociale contacten – voor jong en oud – zijn hiervan een wezenlijk onderdeel.

In Notter en Zuna zijn 295 huishoudens*. Ongeveer de helft van de huishoudens in onze buurtschap heeft kinderen. Meerdere jongere inwoners zullen de komende jaren, het liefst in Notter-Zuna, een zelfstandig huishouden willen stichten. Voor de leefbaarheid van onze buurtschap is het belangrijk dat we deze doelgroep de kans bieden om hier te kunnen blijven wonen.
* Bron: CBS – gegevens 2022

Steeds meer oudere mensen voelen zich op de een of andere manier (enigszins) beperkt door hun gezondheid. In 2040 is plm. 1/3 deel van de inwoners van onze buurtschap 65+. Met het toenemen van de leeftijd zal het aantal dementerenden en mensen met een hulpvraag eveneens toenemen. We zien het als een uitdaging om hier mét elkaar op een goede manier mee om te gaan!

Sinds januari 2022 zijn we gestart met leuke en gezellige (nieuwe) activiteiten, zodanig dat we een jaarprogramma hebben kunnen samenstellen voor jongeren en volwassenen.


Wat bestaat er nu

 • Levensvatbare basisschool en brede kinderopvang
 • Activiteiten voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar bijv. bowlen, voorjaars/kerstcrea en schaatsen
 • Activiteiten voor volwassenen bijv. pubquiz, voorjaarscrea, oktoberfest en kerstworkshop
 • Kuiermaol voor alle inwoners van Notter-Zuna (koken door vrijwilligers)
 • Sportochtend/avond bijv. gym, yoga, volleybal en zaalvoetbal
 • Seniorenmiddagen
 • Een centraal aanspreekpunt bij de gemeente voor alle vragen rondom zorg
 • Verder zetten we ons in voor het creëren van meer saamhorigheid; onder meer door gezellige avonden te organiseren voor de jeugd én voor 20-plussers.

Onze uitdaging

De onderwerpen waar de werkgroep zich verder op richt zijn:

 • School en Kinderopvang in stand houden, ook voor kinderen van buiten Notter-Zuna
 • Aandacht voor psychosociale druk onder jongeren
 • Ondersteunen van starterswoning en ‘knarrenhof’ initiatieven
 • En ook het ondersteunen van erven met meerdere generaties
 • Eenzaamheid bij ouderen bestrijden
 • Aandacht voor ouderdomsziekten zoals dementie
 • Dagopvang voor ouderen (zorgboerderij)
 • Ondersteunen van mantelzorgers (informatieavonden over bijvoorbeeld dementie, eenzaamheid en blijven bewegen)

Wat hebben we nodig

Om nog meer te kunnen doen voor onze ouderen, kwetsbaren en jongeren hebben we
extra mensen nodig. Vrijwilligers die:

 • meedenken met onze werkgroep over nieuwe ontwikkelingen
 • assisteren bij het opzetten en uitbreiden van meer activiteiten
 • projecten opzetten en subsidies aanvragen

Werkgroepleden

Marion Beltman-Kalenkamp, Esther van Heek, Johanna Jansen, Anja Wevers en Geertje Roelofs (a.i. afgevaardigde vanuit het bestuur)

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via: jongoud@conz.nl