Wonen

Wonen

De buurtschap Notter-Zuna heeft van oorsprong een natuurlijk en agrarisch karakter, met verspreid liggende erven. Dit karakter verandert in de loop der tijd. Eigen inwoners, met een sociale binding, moeten soms noodgedwongen vertrekken naar elders. Onze focus ligt op deze ontwikkeling en wij willen hier als werkgroep actief op inspelen en tijdig op anticiperen.

We richten ons daarom op de volgende punten:
-Het tegengaan van vergrijzing en zorgen dat jongeren zich hier blijvend kunnen vestigen
-Bewerkstelligen dat ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen

Ons doel is om Notter-Zuna te voorzien van passende woonruimte voor jong en oud. Woonvormen die passen qua budget en passen in het landschap én onze leefomgeving. Het is essentieel om hierbij, zoveel als mogelijk is, gebruik te maken van bestaande erven. Vanzelfsprekend in overleg met de eigenaren van de her te bestemmen erven. Samen met de gemeente is onderzoek nodig hoe dit past binnen de huidige regelgeving.

Asbestsanering

Een ander kernpunt van onze werkgroep is op dit moment asbestsanering. Wij bestuderen of en hoe we als coöperatie een rol kunnen spelen bij het saneren van asbestdaken.

Lopende projecten

  • Locatieonderzoek naar nieuwe woonvormen in Notter en Zuna
  • Gesprekken met eigenaren van erven die hun huidige functie verliezen
  • Sociaal woonerf (huur) voor inwoners (jong en oud) van Notter en Zuna
  • Asbestsanering, inmiddels is een onderzoek – volgens nieuw beleid – gestart
  • Beter inpassen van rood voor rood en KGO gelden (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) binnen onze gemeenschap

Werkgroepleden

Jan Danker, Wim Dekkers, Herman ter Haar en Bert Berkhof (afgevaardigde vanuit het bestuur).

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via: wola@conz.nl