Agrarisch en Ondernemen


Gaandeweg het proces is gebleken dat er behoefte is aan een werkgroep is waarbij het Agrarisch en Ondernemen centraal staat, een groep die met iets andere ogen naar onze gemeenschap kijkt, waar het bijvoorbeeld om natuur, landschap en of milieu gaat zodat er geen knelpunten ontstaan voor deze groep en zorgt zo voor een betere balans binnen onze Coöperatie.

De werkgroep ondernemen bestaat uit; Agrarische-, recreatie- en andere bedrijven en is eigenaar van ongeveer 80% van de grond in Notter en Zuna,

Deze werkgroep heeft een iets andere functie dan de andere werkgroepen, het heeft eigen punten maar werkt ook samen met de andere bestaande werkgroepen.

  • Werkt samen met andere werkgroepen
  • Brengt eigen punten naar voren
  • Omgevingsvisie
  • Omgevingswet
  • Ondernemen staat centraal