Ondernemen

Deze werkgroep is in oprichting.
Gaandeweg het proces is gebleken dat er behoefte is aan een werkgroep is waarbij het ondernemen centraal staat, een groep die met iets andere ogen naar onze gemeenschap kijkt, waar het bijvoorbeeld om natuur, landschap en of milieu gaat en zorgt zo voor een betere balans binnen onze Coöperatie.

De werkgroep ondernemen bestaat uit; Agrarische-, recreatie- en andere bedrijven.

Deze werkgroep heeft een iets andere functie dan de andere werkgroepen, het werkt namelijk samen met de andere bestaande werkgroepen.

  • Werkt samen met andere werkgroepen
  • Omgevingsvisie
  • Omgevingswet
  • Ondernemen staat centraal