Landschap


De buurtschappen Notter en Zuna zijn samen ca. 1.750 hectare groot en zijn gelegen aan de Regge. Het gebied kent een kleinschalig agrarisch coulisselandschap gekenmerkt door houtwallen en singels en is uniek door de meanderende Regge en de landschappelijke hoogteverschillen (steilranden, esjes en kopjes).

Het landschap in en rond Notter en Zuna is door deze kwaliteiten van betekenis als leefomgeving en toeristische trekpleister. Het is dan ook belangrijk dat de waardevolle essen, steilranden, onverharde wegen en beplantingen hier en daar hersteld worden en duurzaam behouden blijven.

Bij navraag blijkt dat bewoners in het gebied nauw betrokken zijn bij hun omgeving. Men onderstreept dat het landschap uniek is en dat eenieder een rol kan hebben in het behoud van het landschap.


De werkgroep landschap rekent de volgende speerpunten tot haar taak:

  1. Landschapsonderhoud
  2. Biodiversiteit en monitoring
  3. Ommetje Notter en Ommetje Zuna
  4. Reggeveer Notter-Zuna (het pontje over de Regge)

Het eerste punt landschapsonderhoud is al enkele jaren volop in gang. De coöperatie heeft een aanzienlijke subsidie ontvangen om het landschapsbeheer voor twee decennia mogelijk te maken. Daartoe zijn inmiddels al zo’n vijfentwintig contracten met eigenaren van landschapselementen afgesloten. Ondertussen zijn meerdere onderhoudsklussen ter hand genomen, in samenwerking met medewerkers van “Baanbrekend Landschap”.

In het kader van de biodiversiteit zijn bij de diverse landeigenaren verschillende soorten struiken en bomen ingeplant, zo ook in het Boode bos (v/h de Notterse duinen). Dit bos ligt in de driehoek Notterveldsweg – Nieuwe Hoeksweg – Ireneweg in Notter en is verrijkt met berk, meidoorn, tamme kastanje, wilde roos en diverse andere soorten aanplant. Speciaal voor de insecten zijn nabij een waterpoeltje en een insectenhotel drie grotere lindebomen geplaatst.

Het ‘Ommetje Notter’ en het ‘Ommetje Zuna’ zijn mooie rondwandelingen, die door het karakteristieke Twentse coulisselandschap van de buurtschap Notter-Zuna voeren. Tijdens deze wandelingen loop je over prachtige wandel- en struinpaden, kom je langs mooie landerijen én de rivier de Regge. Misschien heb je geluk en zie je het beroemde ijsvogeltje aan de oevers zitten. De onderhoudsploeg Ommetjes Notter en Zuna controleert de wandelroutes regelmatig en zorgt in afstemming met de landeigenaren voor goed bewandelbare paden. In de nabije toekomst gaan we nog meer wandelpaden in het onderhoud meenemen.


Sinds november 2022 is de CONZ eigenaar van het Reggeveer Notter-Zuna, in de volksmond ‘het pontje’. Het pontje is een fiets- en voetveer en is een belangrijke schakel in het fiets- en wandelnetwerk van ‘Routenetwerken Twente’. De onderhoudsploeg van het pontje ressorteert onder de werkgroep Landschap en verzorgt het reguliere onderhoud. In geval van storing kan er worden gemaild naar reggeveer@conz.nl en wordt een storing z.s.m opgelost.

Werkgroepleden

Jan Baan, Pier Bergsma, Henk van Dieten, André Feenstra, Jan Gerritsen Mulkes, Jaco van Heek, Wout Klink, Gerrit van de Noort, Joop Roelofs, Henk Scheppink, Johan Scheppink, Wim Schreurs, Wim Wolbrink en Bert Berkhof (a.i. afgevaardigde vanuit het bestuur).

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via: landschap@conz.nl