Landschap


De buurtschappen Notter en Zuna zijn samen ca. 1.750 hectare groot en zijn gelegen aan de Regge. Het gebied kent een kleinschalig agrarisch coulisselandschap gekenmerkt door houtwallen en singels en is uniek door de meanderende Regge en de landschappelijke hoogteverschillen (steilranden, esjes en kopjes).

Het landschap in en rond Notter en Zuna is door deze kwaliteiten van betekenis als leefomgeving en toeristische trekpleister. Het is dan ook belangrijk dat de waardevolle essen, steilranden, onverharde wegen en beplantingen hier en daar hersteld worden en duurzaam behouden blijven.

Bij navraag blijkt dat bewoners in het gebied nauw betrokken zijn bij hun omgeving. Men onderstreept dat het landschap uniek is en dat eenieder een rol kan hebben in het behoud van het landschap.

De werkgroep landschap rekent de volgende speerpunten tot haar taak:

  • Landschapsonderhoud en biodiversiteit
  • Biodiversiteit en monitoring
  • Wandel- en struinpaden in het landschap

Het eerste punt Landschapsonderhoud is inmiddels volop in gang gezet. De Coöperatie heeft een aanzienlijke subsidie ontvangen om het landschapsbeheer voor twee decennia mogelijk te maken.

Daartoe zijn inmiddels al zo’n veertien contracten met eigenaren van landschapselementen afgesloten. Ondertussen zijn de eerste onderhoudsklussen al ter hand genomen met inzet van “Baanbrekend Landschap”.

De andere twee punten staan nog even in de wacht, maar daar gaat aan gewerkt worden.

Werkgroepleden

Pier Bergsma, Geerten Boswinkel, Henk van Dieten, André Feenstra, Joop Roelofs, Johan Scheppink, Wim Wolbrink en Karin van Buchem (afgevaardigde vanuit het bestuur).

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via: landschap@conz.nl