Landschap

De buurtschappen Notter en Zuna hebben van oorsprong een agrarisch karakter; verspreid liggende erven en geen bebouwde kom. Dat karakter verandert in belangrijke mate en dat brengt een aantal vragen met zich mee:

  • Hoe zorgen we ervoor dat het specifieke landschap Notter en Zuna behouden blijft. De kopjes en essen, de coulissen en zichtlijnen. Hoe kan dat duurzaam en langdurig in stand gehouden en onderhouden worden?

Daarom willen we graag:

Landschap
Wij willen gaan onderzoeken of het haalbaar is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op ons landschap. Wat kan het landschap bijdragen aan onze buurt aan identiteit en economie? Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe we het toekomstbestendig kunnen maken en hoe we het samen langdurig beheren.

Lopende projecten:
-Landschapsonderhoud is onder tussen al gerealiseerd en hebben daar een subsidie voor 20 jaar voor gekregen. Onder tussen zijn de eerste onderhoud klussen al begonnen samen met “Baanbrekend Landschap”
-Op natuurlijke wijze inpassen van Zonnepark als deze gerealiseerd gaat worden.