GBNZ

Over ons

Notter en Zuna zijn twee buurtschappen, gelegen in Overijssel in de gemeente Wierden met als middelpunt ‘de Regge’. De twee buurtschappen tellen gezamelijk circa 850 inwoners.

Het gemeenschappelijk belang Notter-Zuna is in 1995 opgericht om krachten te bundelen, draagvlak te verbreden en namens haar leden gericht te werk te gaan. Met als doel de leefbaarheid op het gebied van wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie te onderhouden en te bevorderen. Het belangrijkste doel daarbij is dat het groene en landelijke  karakter van het gebied niet verloren gaat. Dit doel wordt onder andere bereikt door overleg te plegen met de gemeente en andere betrokkenen. Via deze website houden wij u graag op de hoogte van de actuele onderwerpen waarmee wij bezig zijn.

Doelstellingen

In 1994 hebben de heren D. ter Steege en H. Strieks “vooronderzoek verricht om er achter te komen of in Notter en Zuna een belangenvereniging levensvatbaar zou zijn. In 1995, het 50 jarig bevrijdingsjaar, is die levensvatbaarheid overduidelijk gebleken in de saamhorigheid rond het herdenkingsfeest. In datzelfde jaar is het gemeenschappelijk belang Notter-Zuna officieel als vereniging opgericht met vijf bestuursleden uit Notter en vier uit Zuna

De doelstelling van de vereniging is:

  • het onderhouden van de contacten met de inwoners van Notter en Zuna
  • het onderhouden van de contacten met de lokale overheden (gemeente Wierden), provinciale overheden (provincie) en andere overheden zoals de landinrichtingscommissie.

Aanvankelijk richt het GBNZ zich met deze doelstellingen op drie terreinen:

  1. Het behoud van het basisonderwijs in de buurtschap.
  2. Het op een hoger plan brengen van de verkeersveiligheid.
  3. Het voorkomen dat de gemeente Wierden (en dus ook de buurtschappen) verknipt wordt in het kader van de gemeentelijke herindeling.

In 1999 ondertekende het GBNZ een convenant met de gemeente Wierden. Vanaf dat moment is er recht van inspraak en advies. Op het gebied van communicatie wordt het volgende afgesproken:

  • er vindt structureel overleg plaats tussen de gemeente en het GBNZ.
  • ieder jaar voeren b en w van de gemeente Wierden en het GBNZ een gesprek over knelpunten.
  • wanneer de situatie daarom vraagt, vinden er tussentijdse besprekingen plaats.

Bestuursleden van het GBNZ zitten in diverse klankbordgroepen van de gemeente.

Het GBNZ presenteerde zich aanvankelijk in een bewaarboekje. Hierin werden ook de jaarprogramma’s van gebouw “Irene”, de  “School met de bijbel” en diverse verenigingen die in Notter en Zuna actief zijn opgenomen. Momenteel hebben veel verenigingen, waaronder GBNZ een eigen website. www.gbnz.nl

Inmiddels is GBNZ ondergebracht bij de Conz als werkgroep GBNZ. De GBNZ werkgroep kent de volgende werkgroep leden: http://www.gbnz.nl/over-ons/bestuur/