GBNZ


Het Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna (GBNZ) is in 1995, het 50e bevrijdingsjaar, als vereniging opgericht. Een aantal buurtbewoners nam dit initiatief; om binnen de buurtschap de krachten te bundelen, draagvlak te verbreden en de belangen van haar leden te behartigen. GBNZ is sinds medio 2020 als werkgroep GBNZ ondergebracht bij de CONZ.

Doelstellingen

 • Behartigen van de belangen van de inwoners en ondernemers van Notter-Zuna
 • Bevorderen van de verkeersveiligheid in Notter-Zuna
 • Voorkomen en bestrijden van vandalisme i.s.m. de politie
 • Behoud van het basisonderwijs in de buurtschap
 • M.b.t. bovenstaande het onderhouden van contacten met de gemeente Wierden

Bestaande activiteiten

 • Stille tocht en Dodenherdenking
 • Nieuwjaarsreceptie, samen met Kulturhus Irene en ’t Geet noans umme
 • Bevrijdingsontbijt, 1 x per vijf jaar
 • Afgevaardigde van CONZ voor het Platform Landelijk Gebied – gemeente Wierden

Toekomstige activiteiten

 • Tegengaan zwerfafval (eventueel meer afvalbakken of blikvangers)
 • Maatregelen om sluipverkeer te verminderen of te weren
 • Strenge(re) verkeerscontroles op hardrijders door onze buurtschap

Dodenherdenking

Elk jaar, op 4 mei, organiseert GBNZ de dodenherdenking bij het monument aan de Rijssensestraat in Wierden. Een afgevaardigde van het college van B en W van de gemeente Wierden houdt een toespraak en een leerling van de School met de Bijbel draagt een gedicht voor. Tijdens de herdenking worden kransen gelegd namens de gemeente Wierden en twee inwoners uit Notter en Zuna. Ook de kinderen van de school leggen een krans en bloemen bij het monument. Deelnemers aan de dodenherdenking verzamelen zich om 19.30 uur aan de Grimbergerweg (Fam. Woolderink) en lopen gezamenlijk, in gepaste stilte, naar het  monument. Hier wordt om 20.00 uur 2 minuten stilte gehouden.

Voorkomen vandalisme

Mogelijk kunnen we vandalisme samen met de politie stoppen.
Ook in Notter-Zuna is sprake van vandalisme. Straatnaamborden, lantaarnpalen, fietsbewegwijzering, borden Wild Beheer Eenheid en verkeersborden moeten het regelmatig ontgelden. Ze worden vernield of gestolen. Het vandalisme vindt met name plaats in de weekenden. Mocht je wat verdachts zien of heb je aanwijzingen of informatie over de daders, neem dan s.v.p. contact op met de gemeente Wierden of zo nodig met de politie.
-Schade aan bijvoorbeeld wegen, verkeersborden, lantaarnpalen etc. kun je melden bij de gemeente Wierden via: Melding woonomgeving
-Heb je problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast veroorzaken, vandalisme, mishandeling, milieuvervuiling of maak je je zorgen over een verward persoon of de veiligheid in jouw buurt? Neem dan contact op met de politie via: Melding overlast of door te bellen naar 0900 – 88 44. Is er sprake van een acute situatie of spoed? Bel dan altijd 112.

Werkgroepleden

Gerard Beldman, Marion Beltman-Kalenkamp, Wilfred Boode, Wim Dekkers, en Geertje Roelofs (afgevaardigde vanuit het bestuur).

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via: gbnz@conz.nl