Duurzame voorzieningen


Het voornaamste doel van deze werkgroep is onze directe omgeving verduurzamen en parallel daaraan de leefbaarheid optimaliseren. Dit willen wij bereiken door onder andere duurzame energie lokaal op te wekken. Onze focus ligt in eerste instantie op het plaatsen van zonnepanelen op bestaand vastgoed (stallen/schuren), binnen de grenzen van onze buurtschap.

Ons streven is om goedkope, lokaal opgewekte groene energie voor alle inwoners van Notter en Zuna bereikbaar te maken. Het hiervoor op te zetten project is onder meer bedoeld voor inwoners die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Ook is het bedoeld voor inwoners die zelf geen geld in zonnepanelen kunnen of willen investeren.

Lokaal draagvlak voor groene energie ontstaat als inwoners zelf kunnen uitmaken waar projecten gerealiseerd worden en er vervolgens zelf de voordelen van genieten. Onze coöperatievorm is in deze bij uitstek geschikt. Alle beslissingen liggen immers in de hand van de leden. Of dit nu is op het vlak van verduurzamen of als het gaat om het verdelen van de opbrengsten, de leden hebben het voor het zeggen.

Hoe we dit allemaal exact gaan realiseren voert in dit stadium te ver. Wij houden u via deze website en nog in te plannen informatieavonden op de hoogte.

Als werkgroep richten wij ons de komende tijd op het vinden van geschikte locaties voor het plaatsen van zonnepanelen. Wellicht nemen wij binnenkort contact met u op.

Project in voorbereiding

Zonnepanelen op tweetal bestaande daken

Lopend project

Onderzoek naar en het realiseren van een zonnepark, waarbij wij alles zelf in de hand hebben (CONZ is ook de ontwikkelaar). De opbrengsten hiervan willen we ten goede laten komen aan bijv.; zorg en/of andere doeleinden binnen onze mooie gemeenschap Notter-Zuna.

Werkgroepleden

Jos Bessembinder, Henk Beunk, Wim ten Bolscher, Herbert Gerritsen Mulkes, Henriëtte Wardenaar (afgevaardigde vanuit het bestuur)

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via: duurzaam@conz.nl