Duurzame voorzieningen

Het voornaamste doel van deze werkgroep is onze direct omgeving verduurzamen en parallel daaraan de leefbaarheid te optimaliseren. Dit willen wij onder andere bereiken door duurzame energie lokaal op te wekken. Om te beginnen met zonnepanelen op bestaand vastgoed  (stallen/schuren) te plaatsen binnen de grenzen van onze buurtschap.

We proberen om  goedkope groene lokaal opgewekte energie voor  iedere inwoner van Notter en Zuna bereikbaar te maken. Het hiervoor op te zetten project is onder andere bedoeld voor inwoners die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Ook is het bedoeld voor inwoners die zelf geen geld in zonnepanelen kunnen of willen investeren.

We denken dat lokaal draagvlak voor groene energie ontstaat als lokale inwoners zelf uitmaken waar projecten gerealiseerd worden en er vervolgens zelf de voordelen van genieten. Onze coöperatievorm is in deze in ieder geval bij uitstek geschikt. Alle beslissingen liggen immers in de hand van de leden, of dit nu is op het vlak van verduurzamen of op het vlak van verdelen van de opbrengsten, de leden hebben het voor het zeggen.

Hoe we dit allemaal exact gaan realiseren voert in dit stadium te ver. Wij houden u via onze website en nog in te plannen informatieavonden verder op de hoogte.

Als werkgroep richten wij ons de komende tijd op de werving van leden en het vinden van geschikte locaties voor het plaatsen van zonnepanelen. Wellicht nemen wij binnenkort contact met u op.

Lopende projecten:
– Zonnepanelen op bestaande daken middels postcode roos. Lei subsidie voor dit project is al binnen.
– Onderzoek en realiseren zonnepark waarbij wij zelf alles in hand hebben (CONZ is ook de ontwikkelaar) en de opbrengsten weer ten goede kunnen laten komen aan bv; Zorg of andere doeleinden binnen onze mooie gemeenschap Notter en Zuna.