Agrarisch & Ondernemen

De activiteiten van de werkgroep Agrarisch & Ondernemen staat momenteel op een laag pitje. Er is al een tijd veel aan de hand bij de boeren, daar gaat nu hun aandacht naar uit. Om de Wierdense agrarische sector toekomstperspectief te bieden heeft een groep Wierdense boeren in augustus 2022 de Coöperatie Agrarisch Terrein Beheer Wierden (CATB) opgericht. Het doel is om de sector voor Wierden, op een gezonde manier, te behouden. Via de CATB willen boeren strijden voor een breder en veerkrachtiger verdienmodel. Zo wil zij onder meer natuurgronden gaan beheren, tegen een volwaardige vergoeding. Het bestuur van CONZ onderschrijft de uitgangspunten van deze groep boeren en heeft toegezegd hen zo nodig te willen ondersteunen bij hun streven. Zie voor meer info: catbwierden.nl. Uiteraard zijn er ook andere, wellicht aanpalende, belangen van en voor de agrarische en andere ondernemers in Notter-Zuna die met een Werkgroep gediend kunnen worden. Neem voor ideeën, vragen en/of opmerkingen graag contact op met ons bestuur via e-mail: bestuur@conz.nl.