Agrarisch & Ondernemen

Gaandeweg het proces van de CONZ bleek er behoefte te zijn aan een werkgroep waarin Agrarisch & Ondernemen centraal staan. Een werkgroep die met wat andere ogen naar onze gemeenschap kijkt, waar het gaat om bijvoorbeeld natuur, economie en milieu. Ons doel is om knelpunten voor deze groep ondernemers binnen onze buurtschap te voorkomen en tevens te zorgen voor een betere balans binnen onze coöperatie.

De werkgroep Agrarisch & Ondernemen richt zich op agrarische-, recreatie- en andere bedrijven. Deze bedrijven zijn samen eigenaar van ongeveer 80% van de grond in Notter-Zuna en zijn van belang voor onze buurtschap. Zo heeft de agrarische sector bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de vorming en het beheer van het landschap. En dat biedt de recreatie- en toerisme ondernemers een stevige basis om hun activiteiten een verdere impuls te geven. Verder is er steeds meer animo, ook van buiten Notter-Zuna, voor de lokaal geproduceerde streekproducten zoals kaas, eieren, vlees en zuivel.
Wij ondersteunen deze én nieuwe initiatieven en willen ondernemers ook graag aansporen, om daarmee de lokale economie te bevorderen.

Deze werkgroep heeft een enigszins andere functie dan de overige werkgroepen. Hij heeft eigen punten, maar werkt ook samen met de andere werkgroepen binnen de CONZ. Wij streven ernaar om een verbindende rol te vervullen in de interactie tussen de verschillende ondernemers, alsmede tussen ondernemers en particulieren.

  • Werkt samen met andere werkgroepen
  • Ondersteund lokale initiatieven
  • Omgevingsvisie
  • Gebiedsvisie
  • Ondernemen staat centraal
  • Streekproducten

Lopende projecten

-In kaart brengen van ondernemers in Notter en Zuna. Inmiddels gestart.
-Deelname aan gebiedsvisie voor Notter-Zuna.
-Ondersteuning lokale initiatieven en streekproducten.

Werkgroepleden

Arthur ter Avest, Dirk ter Haar, Roy Lammers, Roelof Mensink en Hans Hofman

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via: ondernemen@conz.nl