Onze Werkgroepen

In onze buurtschap Notter-Zuna is sinds 17 november 2017 een coöperatie actief. Deze coöperatie draagt de naam: CONZ Coöperatie Notter-Zuna UA en stelt zich als doel de leefbaarheid van de buurtschappen Notter en Zuna en omgeving generatiebestendig te bevorderen. Dit om zoveel mogelijk te voorzien in de basisbehoeften van aangesloten huishoudens en sociale economische en ecologische bloei van de gemeenschap Notter en Zuna.

Alles wordt gedaan in samenwerking en samenhang waarbij intensief wordt gewerkt vanuit diverse werkgroepen:
Landschap
Wonen
Duurzame Voorzieningen
Zorg van Jong tot Oud
Agrarisch en Ondernemen
GBNZ Gemeenschappelijk belang Notter-Zuna