Onze Werkgroepen

In onze buurtschap Notter-Zuna is sinds november 2017 de Coöperatie Notter-Zuna UA (CONZ) actief. Deze coöperatie stelt zich als doel de leefbaarheid van de buurtschappen Notter en Zuna en omgeving generatiebestendig te bevorderen. Dit om zoveel mogelijk te voorzien in de basisbehoeften van aangesloten huishoudens en sociale, economische en ecologische bloei van de gemeenschap Notter en Zuna.

Alles wordt gedaan in samenwerking en samenhang waarbij intensief wordt gewerkt vanuit diverse werkgroepen:
Agrarisch & Ondernemen
-CONZ Duurzame Energie B.V.
Duurzame Voorzieningen
GBNZ Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna
-Gebiedsvisie Notter-Zuna
Landschap
Wonen
Zorg van Jong tot Oud