Gebiedsvisie

Gebiedsvisie: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit

De overheid wil de ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en procedures anders gaan regelen. Speerpunt in dat proces is draagvlak creëren door burgers zo veel mogelijk in dat proces te betrekken.
Ook de gemeente Wierden gaat aan de slag met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. CONZ ziet hierin een uitgelezen kans voor de inwoners van Notter en Zuna om onze visie over een generatiebestendige buurtschap voor jong en oud, voor nu en later zelf te formuleren. En daarmee ook richting te geven aan de omgevingsvisie van de gemeente.

In een eerder proces hebben we al eens onze wensen over wonen en werk, over zorg voor jong en oud geïnventariseerd en verwoord in een manifest. Maar de vragen nu reiken verder: het gaat niet alleen om wat we graag zouden willen, maar ook over wat zou moeten vanwege de opgaven waarvoor we staan zoals bijvoorbeeld; wat gebeurt er met ons gebied als het gaat om wonen, landbouw, ondernemen, landschap, energie, recreatie maar ook zorg bijvoorbeeld, en waar willen we samen naartoe in de toekomst.
Dit project is niet alleen voor leden bedoeld maar zeker ook voor niet leden. Alles zal zo breed mogelijk behandeld worden.
CONZ heeft voor dit proces zowel bij de Provincie als bij de Gemeente subsidie weten te krijgen en dat heeft ertoe geleid dat wij Bert ter Avest (vormgever overheidsparticipatie) en Arjen Spijkerman (H+N+S) na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, hebben kunnen inhuren om ons hierin te begeleiden. Ondanks Corona hebben zij inmiddels samen met een kleine begeleidingsgroep de buurtschappen en de vraagstukken wat meer verkend.
Nieuwsgierig wat hun plan van aanpak wordt, met welke vragen ze komen, hoe zij met de buurt in gesprek willen? Benieuwd wat uw buurtgenoten vinden over de uitdagingen voor de toekomst? Houd dan deze en ons Facebook pagina in de gaten.

Meepraten binnen onze coöperatie? Word lid.