CONZ Duurzame Energie B.V.*

Bij de ambities van de coöperatie behoren forse financiële middelen. Ook al zijn we gestart op basis van subsidies en grote inzet van vrijwilligers, op de middellange termijn (3-5 jaar) willen we selfsupporting zijn. Een professionele organisatie met gekwalificeerde medewerkers die de continuïteit kunnen borgen. In dit kader werd op 14 december 2020 CONZ Duurzame Energie B.V. opgericht.

Doelen

Het zonnepark, dat we gaan realiseren en exploiteren vanuit CONZ Duurzame Energie B.V., is het belangrijkste verdienmodel voor onze coöperatie. Maar het mes snijdt hier aan twee kanten. We wekken duurzame energie op. Dat doen we voor 2000 gezinnen per jaar, verkopen dit aan een van de duurzame energieleveranciers en verdienen daarmee de investeringen terug. De winsten voor de Coöperatie, zullen, hopelijk vanaf 2026, allemaal ten goede komen aan de Stichting CONZ Gebiedsfonds, het spaarbankboekje voor de Coöperatie

Werkwijze

De plek van het zonnepark aan de Schoneveldsweg in Zuna werd bepaald op basis van het “Afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking” van de gemeente Wierden. Daarin werd deze plek door de gemeente als geschikt bestempeld. Inmiddels ligt er een voorlopig koopcontract voor de grond, onder voorwaarde dat de vergunning verstrekt wordt, de financiering rond komt en de business case positief is.   

Het Zonnepark wordt ontwikkeld, beheerd en geëxploiteerd door CONZ Duurzame Energie B.V. Deze vennootschap werd eind 2020 door CONZ (75%) samen met het Energie Fonds Overijssel (25%) opgericht. CONZ is dus meerderheidsaandeelhouder en voert daarmee de regie over de vennootschap die geleid wordt door een ervaren directeur, bijgestaan door een ter zake deskundige projectleider.

Beide aandeelhouders verstrekken CONZ Duurzame Energie B.V. een lening waarmee de plannen verder ontwikkeld en uitgewerkt kunnen worden. De omgevingsvergunning is bij de gemeente Wierden aangevraagd. De verwachting is dat de gemeente eind 2022/begin 2023 uitsluitsel geeft over de vergunningsaanvraag. Zodra de vergunning binnen is zullen we een SDE++ subsidie aanvragen. Daarna kunnen we de financiering van het zonnepark gaan regelen.

Uiteraard heeft inpassing in het landschap en de inbreng van de omwonenden onze nadrukkelijke aandacht. We hebben vele malen overleg gevoerd met de omwonenden en adviezen ingewonnen bij experts. Er ligt nu een prachtig inpassingsplan bij de gemeente. Zodra de omgevingsvergunning en de SDE++ subsidie binnen is gaat de  Adviesgroep Landschappelijke en Maatschappelijke inpassing” van start. Daarin zijn de omwonenden, CONZ en CONZ Duurzame Energie B.V. vertegenwoordigd. Deze groep gaat adviseren bij de laatste details van de inpassing en het uitvoeren van het beheersplan

*CONZ Duurzame Energie B.V. is samen met het Energiefonds Overijssel opgericht. 

Mede mogelijk gemaakt door Energiefonds Overijssel. EFO financiert de energietransitie.


Meepraten binnen onze coöperatie? Word lid.