Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna.
Eerst even dit…

De beelden van oorlog en geweld blijven onze woonkamers binnenkomen. Hoe hard we ook hopen dat de ellende stopt, het lijkt er nog niet op dat er snel een eind aan komt. Wat kunnen we doen? Aan de oorlogssituatie kunnen we helaas niets veranderen. Wat we wel kunnen is dat we in onze directe omgeving gewoon aardig zijn voor elkaar en naar elkaar omzien, in Oost-Nederland ook wel ‘noaberschap’ genoemd! Een woord dat tegenwoordig ook buiten het oosten van het land wordt gebruikt. Zelfs in de politiek, in de verkiezingscampagne van sommige partijen gaat het over 'noaberschap'. Aardig zijn voor elkaar en omzien naar elkaar, hoe past dat bij een wereld die in brand staat? Toch is het misschien wel de belangrijkste uitdaging voor ons als mens.

In deze nieuwsbrief een verslag door Wim Wolbrink van de werkgroep Landschap over werkzaamheden in het Boode bosje, met hulp van leerlingen van de Elim school in Nijverdal en medewerkers van Zorgboerderij HeijmenEs in Notter. Verder een korte aankondiging van de Tweede Kamerverkiezingen. Van de Activiteitencommissie Kulturhus Irene en de CONZ werkgroep Zorg een uitnodiging voor een kerstworkshop, een avond voor de jeugd én een voor volwassenen. Tot slot een historisch en enigszins komisch stukje geschiedenis uit 1949. Het gaat over twee mannen uit Nijverdal die met een geit naar de bok gaan in Notter.

Hartelijke groeten,
CONZ bestuur

Een mooie en leerzame natuurwerkdag

De CONZ werkgroep landschap, Zorgboerderij HeijmenEs en de Elimschool in Nijverdal hebben samen, in het Boode bos in Notter, een Natuurwerkdag georganiseerd. Op donderdag 28 september was iedereen om 9.30 uur aanwezig in het bos. De deelnemers werden van harte welkom geheten en onder het genot van een kop koffie en limonade werd uitleg gegeven over de dagindeling. Om er een beetje in te komen was er voor de leerlingen van de Elimschool als eerste een speurtocht. Hierbij moesten zij een lijst met 14 vragen invullen. De vragenlijst was samengesteld door natuurgids Angelo van de HeymenEs; een vraag was bijvoorbeeld: Wat is biodiversiteit? Verder moesten de leerlingen aan de hand van een voorbeeldblad een 5 tal boomsoorten opzoeken. Dit werd met veel enthousiasme en inzet gedaan en iedere groep wist dan ook bij de meeste vragen het goede antwoord in te vullen.
Na de speurtocht zijn we gestart met het daadwerkelijke werken in de natuur. In de heide waren veel boompjes van berk en vooral van de Amerikaanse vogelkers (ook wel bospest genoemd) gegroeid. Deze overgroeien en verdringen de heide en worden daarom dus verwijderd. Hierdoor krijgt de heide weer meer kans om te groeien. De hele groep is met veel inzet én met plezier, tot aan de lunch, met vereende krachten aan het werk geweest. Voor de lunch waren wij uitgenodigd op de HeijmenEs, waar eenieder in een kampvuur worstjes warm kon maken. Hier is door de jongelui dan ook gretig gebruik van gemaakt.
Het was heel gezellig, maar er was ook nog veel werk te verzetten op het heideveld. Dus na de lunchpauze gingen we met een goed gevulde maag weer naar het heideveld. Hier hebben de leerlingen van de Elimschool en de medewerkers van de zorgboerderij de laatste Amerikaanse vogelkers verwijderd. Aan het einde van de middag hebben we met zijn allen drie dingen geconcludeerd;
- ten eerste: dat het een geslaagde en leerzame dag is geweest
- ten tweede: dat het een dag was die zeker voor herhaling vatbaar is
- en ten derde: DAT NATUUR VERBIND!

Namens de Coöperatie Notter-Zuna, vooral ook dank aan ieder die op zijn manier aan deze dag heeft meegewerkt.

Wim Wolbrink, CONZ werkgroep landschap

Tweede Kamerverkiezingen

Het kabinet is gevallen en heeft na de kabinetscrisis over asiel op 7 juli 2023 haar ontslag aangeboden. Daarom zijn de Tweede Kamerverkiezingen vervroegd en zijn er volgende week woensdag 22 november Tweede Kamerverkiezingen. We hebben een scala aan debatten kunnen volgen op radio, TV en ook online. Voor onze regio was de serie van ‘Torentje naar Torentje’, georganiseerd door Tubantia en de Universiteit Twente, erg interessant. Van maandag 6 t/m vandaag vrijdag 17 november zijn tien partijleiders naar Twente gekomen. Ron Fresen, voormalig Nederlands politiek verslaggever in Den Haag, enkele UT medewerkers en Tubantia journalisten onderwierpen de partijleiders aan vragen over hun partijprogramma. Ook het aanwezige publiek kon vragen stellen.

Heb je interesse om (een deel van) deze serie terug te kijken? Klik dan op de links.
1) Pieter Omtzigt – NSC; Ron Fresen en Fardau Wagenaar, Tubantia >> Gesprek Omtzigt
2) Henri Bontenbal – CDA; Ron Fresen en Linda Hilberink, Tubantia >> Gesprek Bontenbal
3) Chris Stoffer – SGP; Wiro Kuipers, UT en Linda Hilbrink, Tubantia >> Gesprek Stoffer
4) Frans Timmermans – GL/PvdA; Ron Fresen en Kelly Adams, Tubantia >>
Gesprek Timmermans
5) Caroline van der Plas – BBB; Huub Ruel, UT en Leo van Raaij, Tubantia >> Gesprek van der Plas
6) Dilan Ye┼čilgöz – VVD; Alexander Brinkman, UT en Joost Dijkgraaf, Tubantia >> Gesprek Yesilgöz
7) Mirjam Bikker – CU; Leentje Volker, UT en Joost Dijkgraaf, Tubantia >> Gesprek Bikker
8) Lilian Marjinissen – SP; Maroeska Rovers, UT en Leo van Raaij, Tubantia >> Gesprek Marijnissen
9) Laurens Dassen – Volt; Wiro Kuipers, UT en Fardau Wagenaar, Tubantia >> Gesprek Dassen
10) Rob Jetten – D66; Pieter Boerman, UT en Kelly Adams, Tubantia >> Gesprek Jetten

NB: We hebben alle links getest. Mocht een link toch niet werken, dan kun je het gesprek dat je wil terugkijken vinden via Tubantia.nl/torentje.

Stemmen kan op woensdag 22 november van 7.30 tot 21.00 uur, o.a. in Kulturhus Irene.
Kerstworkshop voor de jeugd in Kulturhus Irene

Ook voor jullie gaan we weer een creatieve kerstavond organiseren.
We gaan op vrijdag 8 december van 19.00 -21.00 uur gezellig aan de knutsel!!

Op onderstaand plaatje zie je wat ongeveer de bedoeling is,
maar jullie zijn natuurlijk vrij om je eigen creativiteit en fantasie de vrije loop te laten.

Wij zorgen dat er voldoende leuke materialen aanwezig zijn!
De kosten voor deze avond zijn € 5.00 per persoon.
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd!

Opgave graag voor 1 december via activiteiten@kulturhus-irene.nl
of telefonisch via 06-23672875 (Jantina Berkhof).

We zien jullie graag op 8 december!!!

Groetjes, Activiteitencommissie Kulturhus Irene en CONZ werkgroep Zorg
Workshop kerstbal naaldvilten
een leuk en gezellig uitje voor moeder en dochter(s)

In de kerstworkshop maken we dit jaar geen kerststuk, -krans, of -plank maar gaan we naaldvilten. Naaldvilten is een techniek voor zowel jongeren (vanaf 12 jaar) als volwassenen.
Met gekleurde wol gaan we een prachtige kerstbal maken.
Datum: woensdag 13 december.
Tijd: inloop vanaf 18.45 uur, start workshop 19.00 uur.
De workshop wordt gegeven door: Marisca Hutten uit Haarle.


Kosten deelname: € 20,- per persoon (1 kerstbal),
incl. koffie/thee, vergezeld van wat lekkers.
Wij zorgen voor alle materialen en viltnaalden

Je mag natuurlijk ook alleen komen of met je oma, tante, buurvrouw of vriendin!
We zien jullie graag op woensdag 13 december!


Opgave voor 1 december via activiteiten@kulturhus-irene.nl of
telefonisch via 06-23672875 (Jantina Berkhof).

Tip: kijk alvast op Pinterest om ideeën op te doen,
zodat je tijdens de workshop direct aan de slag kunt.

Groetjes, Activiteitencommissie Kulturhus Irene en CONZ werkgroep Zorg

Een stukje historie...

Uit Twentsch Dagblad Tubantia 8 november 1949 (een tijd waarin er geen pontje in de Regge was).
Ballet op een stuw in de Regge
Van een kleurige geit en twee mannen die in de olie vielen
Moraal: Bewandel de rechte weg!

Een inwoner van Nijverdal bezit een geit. Dat is niets bijzonders en het feit dat dit dier een bezoek bracht aan zijn mannelijke
rasgenoot mag evenmin als een schokkende gebeurtenis gelden. Dit mannelijk dier – minder officieel bok genaamd – stond echter nogal een stukje uit de buurt, namelijk in de buurtschap Notter. Van de Rijssensestraat in Nijverdal naar Notter is een flink eind lopen, tenminste wanneer men langs gebaande wegen gaat. Aangezien man noch geit lid waren van een wandelclub zon de aanvoerder van dit bescheiden gezelschap, waaraan zich voor alle gebeurtelijkheden nog een assistent had toegevoegd, op een vlugger manier om ter plaatse te komen. En zo liepen de mannen met de geit niet via de Rijssensestraat – Grotestraat – Eversberg – Klokkendijk, maar zij kozen de richting Zuna en liepen langs de landelijke wegen van die buurtschap in de richting van de zacht kabbelende maar o zo kwalijk riekende Regge. Over deze rivier is namelijk onlangs een nieuwe betonnen stuw gereed gekomen. De man, zijn assistent en de geit zouden nu wel even over deze stuw klauteren en dan was men immers in een wip in Notter bij het bokje. De eerste meters over de stuw werden vlot afgelegd, maar toen midden op de stuw en met de donkere Regge onder zich weigerde de geit een stap verder te gaan en begon daarentegen bokkesprongen te maken. Nu is een stuw heel geschikt om het water op peil te houden, maar zij is minder geschikt voor een samba, ook al is het door een geit. Hoewel het bekend is dat deze dieren soms in een circus op een stoelleuning plaatsnemen. De mannen deden alle pogingen om de geit weer tot verstandiger gedachten te brengen, maar dit lukte niet. Steeds woester werd de dans en tenslotte leek het een wilde Indianendans. Het slot van het ballet op de stuw was dat én geit én begeleiders in het water van de Regge terechtkwamen. Zij die de Regge kennen weten wat dat betekent. Het was geen fris bad; integendeel. De mannen en de geit waren besmeurd met olie en verf, welke steeds in rijke hoeveelheden op de wateren van onze nooit volprezen Regge drijven en haar die bedenkelijke geuren verschaffen. Dat de man niet gemakkelijk weer met een geit over de stuw gaat laat zich begrijpen. En dat de geit, toen deze in Notter aankwam te horen kreeg: “Ga jij terug en trek eerst een ander jurkje aan” kan men ook begrijpen, want de eens witte geit had nu alle kleuren van de regenboog.

Naschrift redactie; De Regge kreeg, zoals hierboven beschreven, te maken met ernstige vervuiling. In de jaren ’60 was er geen vis meer te bekennen, de paling uitgezonderd. Het was vooral te wijten aan de afvoer van (chemische) stoffen uit de fabrieken. Dankzij de waterzuiveringsinstallaties en de uitvoerige bagger- en verleggingwerken in de afgelopen decennia is de Regge weer redelijk schoon en is de visstand goed te noemen en gevarieerd. De ijsvogel, een van de gevoeligste sensoren van het milieu, wordt soms weer gesignaleerd en er wordt zelfs gezwommen in de Regge. En sinds dit voorjaar wordt er water uit de Regge Notter ingepompt om de grondwaterstanden in deze omgeving structureel te verbeteren.
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl