Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna.
Eerst even dit...

De vakantie ligt al weer even achter ons, de scholen zijn begin september weer begonnen. Voor veel leerlingen is het best spannend wat er komen gaat in een nieuwe klas of op een nieuwe school. Toch is het ook weer mooi om verder te groeien en uit te zien naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Ook voor de meeste werkenden zit de vakantie er inmiddels op. Ons advies: probeer met het mooie weer van dit moment het vakantiegevoel en een duidelijk onderscheid tussen werk en vrije tijd (nog een beetje) vast te houden! Deze week hebben we als CONZ-bestuur weer de eerste vergadering gehad. Weliswaar door vakanties nog niet op volle kracht, maar we pakken de draad weer met enthousiasme op.

In deze nieuwsbrief een In memoriam van Henk Wolterink, een van de CONZ bestuursleden van het eerste uur. Henk is op 6 september jl. op 79-jarige leeftijd overleden. In de rubriek Even voorstellen… komt Geertje Roelofs aan het woord. Verder een kort verslag over de eenden-broedkorven die weer in winteropslag zijn. Van Gerrit Lammers (Notterweg) een bijdrage over het van start gaan van de pilot wateraanvoer Notter. In deze nieuwsbrief vind je ook de uitnodiging voor het Oktoberfest in Kulturhus Irene op zaterdag 14 oktober. Tot slot het gedicht ‘Eind van de zomer’. Dat einde mag wat ons betreft nog wel even worden uitgesteld.

Hartelijke groeten,
Het CONZ bestuur
In memoriam Henk Wolterink

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Henk Wolterink uit Zuna op 6 september is overleden. Hij overleed na een ziekbed van enkele weken. Naast dat hij zich voor vele organisaties heeft ingezet, is Henk vanaf de oprichting ook als bestuurslid betrokken geweest bij de Coöperatie Notter-Zuna (CONZ). Henk was toen al 70-plusser en heeft zich nog erg actief ingezet voor de coöperatie. Zijn ideeën en mening deden ertoe. We zijn Henk bijzonder dankbaar voor hetgeen hij voor onze coöperatie heeft betekend. Wij wensen zijn vrouw Marjan, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe in deze voor hen moeilijke tijd.

Het CONZ-bestuur
Even voorstellen…

Ik ben Geertje Roelofs-Scholten, 63 jaar, geboren in Herxen (gem. Wijhe). Ik ben getrouwd met Joop Roelofs. Samen zijn we naar Twente gekomen. We hebben een aantal jaren in Hengelo (O) gewoond en in 1993 hebben we ‘ons plekje’ aan de Nieuwe Hoeksweg in Notter gekocht.
Bijna 40 jaar heb ik bij De Twentsche Courant Tubantia gewerkt. Eerst in commerciële-/marketingfuncties en later in diverse operationeel leidinggevende functies. Het laatst werkte ik als productieleider, de schakel tussen de commerciële afdelingen, redactie en het grafisch bedrijf. In 2018 werd ik voor de keuze gesteld om of over te gaan naar De Persgroep Media in Amsterdam of te stoppen. Die keuze was snel gemaakt; stoppen, Joop was nl. al met pré-pensioen. Hierna heb ik nog een jaar bij de Siers Groep Oldenzaal gewerkt. Door corona werd mijn contract hier helaas niet verlengd. Inmiddels heb ik er vrede mee en vind ik het fijn om de tijd zelf in te delen. Hoewel… de dagen zijn snel gevuld.

Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de samenleving en vanaf mijn twintigste heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan. Sinds eind 2020 verzorg ik de communicatie voor de CONZ, waaronder de website en de nieuwsbrief. Sinds mei 2022 zit ik in het CONZ-bestuur en ben ik de linking pin naar de werkgroep GBNZ. Hiernaast heb ik ook enkele vrijwilligerstaken binnen de Ontmoetingskerk in Rijssen. Zo ben ik ‘noaber’ (contactpersoon), lid van het welkomteam en ik zit in de commissie van de tweejaarlijkse dialectdienst. Verder vul ik de nodige tijd met onze (moes)tuin en de mantelzorg voor mijn moeder. Ik ben erg blij dat we in Notter wonen en geniet van het leven in onze mooie buurtschap.

Mijn motto is: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’
Winteropslag eenden-broedkorven

In eerdere nieuwsbrieven hebben we je geïnformeerd over een van de activiteiten van de werkgroep Landschap, nl. het plaatsen van eenden-broedkorven. Broedkorven verhogen het broedsucces, door de eenden beschutte nestelgelegenheid op het water te bieden.
Vrijdag 8 september heeft een groep vrijwilligers van de werkgroep Landschap, samen met enkele geïnteresseerden, de eenden-broedkorven weer uit de Regge gehaald. Het plaatsen en verwijderen van de broedkorven is voor de mannen elke keer weer een uitdaging. Met name het verwijderen kost veel tijd. Het is nl. behoorlijk zoeken om de korven terug te vinden tussen het hoge riet. Het is dan ook mooi dat we kunnen melden dat er dit seizoen in vier broedkorven is genesteld door eenden. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
In het winterseizoen worden de korven zo nodig gerepareerd of worden zelfs geheel vernieuwd. In januari worden de broedkorven weer in de Regge geplaatst.
Pilot wateraanvoer Notter officieel van start

In het voorjaar heb je in de media waarschijnlijk wel gelezen over de pilot wateraanvoer die in Notter wordt uitgevoerd. Dit naar aanleiding van het plan van ruim 20 agrariërs uit Notter, Rectum en Ypelo. Zij hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld om de droogte en grondwaterstanden in deze omgeving structureel te verbeteren. De Provincie Overijssel, Vitens, gemeente Wierden, waterschap Vechtstromen en LTO Noord hebben besloten om voor Notter een pilot (voor maximaal 3 jaar) op te zetten om water in dit gebied aan te voeren. Samen met de agrariërs is het plan in de afgelopen jaren verder uitgewerkt en waterschap Vechtstromen heeft hiervoor vergunning verleend.


De pilot wateraanvoer Notter heeft als doel om zoveel mogelijk water vast te houden en te infiltreren in een zo groot mogelijk gebied rondom Notter en daardoor de droogteschade te beperken. Om dit doel te bereiken wordt water vanuit de Regge in de leggerwatergang gepompt. In de detailwatergangen en eventueel laaggelegen percelen wordt het water vastgehouden en geïnfiltreerd. Waar nodig kan het water met (mobiele) pompen verder op de percelen en detailwatergangen gebracht worden. Het uiteindelijke doel van de pilot is om na te gaan of door deze maatregel de grondwaterstand verhoogd wordt. Als dit leidt tot een positief resultaat, dan wordt de pilot omgezet in een definitieve opstelling.
Aannemer van Heteren heeft (onder toezicht van waterschap Vechtstromen) van begin juli tot half augustus een proef uitgevoerd om de te gebruiken pompen te testen. Op basis van de hiermee opgedane ervaring kan de pilot begin oktober van start. Dan vindt de officiële opening plaats en wordt, in het bijzijn van provinciale- en waterschapbestuurders en directie/managers van de betrokken organisaties, de wateraanvoerinstallatie officieel in werking gesteld.
Uitnodiging
Oktoberfest Notter-Zuna
voor alle 18-plussers die binding hebben met onze buurtschappen
zaterdag 14 oktober
20.30 uur in Kulturhus Irene

Ook dit jaar weer een Oktoberfest met bier, worst én pretzels
Trek je mooiste (Tiroler) kostuum aan en we maken er een mooi feest van
met gezellige dansmuziek!
Gratis entree
Voor drankjes werken we met munten

Kom je ook?
Eind van de zomer

De bloem is uitgebloeid
De vlinder weggevlogen
De laatste zonnestralen
Schijnen ingetogen
Over het vlakke land

Bomen waaien kaal en
Het strand is verlaten
Je hebt het niet in de gaten
Maar de dagen worden kort
De wind waait in vlagen

En een wolk stort
Regen neer
De hitte is verdwenen
Dit is de laatste keer
Dat ik hier buiten zit
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl
Email Marketing Powered by MailPoet