Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna.
Eerst even dit...

Het is volop voorjaar, ineens ruik je de geur van de lente; bloesems bloeien volop en bloemen komen uit de knop. De voorjaarszon krijgt steeds meer kracht. Het is dan ook heerlijk om weer in de tuin te werken of lekker op het terras van het zonnetje te genieten. En… je kunt weer zonder jas een wandeling of fietstocht maken.
Ook de vogels hebben het voorjaar ‘in de bol’; voor vogels is het hard werken in het voorjaar; partner zoeken, nest bouwen, eieren leggen, broeden en jongen groot brengen. En dat vaak twee keer achter elkaar. Het is belangrijk dat vogels in deze tijd eiwit- en kalkrijk eten krijgen, ze hebben minder vet nodig. Ze gaan dan ook op zoek naar insecten, rupsen en wormen.
Toch kan er voor vogels ook in het voorjaar voedselschaarste optreden, bij regen en (harde) wind zijn er bijna geen insecten te vinden. Wil je de vogels helpen? Geef ze dan in deze tijd van het jaar strooivoer met meelwormen en/of goed uitgekookte en fijngestampte eierschillen. Wil je toch (ook) vetbollen ophangen, hang ze dan niet in de zon.

In deze nieuwsbrief geven we een update van de Toekomstvisie gemeente Wierden. Verder doen we verslag van de ‘Landelijke Opschoondag’ en de workshop ‘Wilgentenen vlechten’. Van de jeugdactiviteit ‘Klimmen bij Kartplaza’ geven we nog een keer de info, er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Van Henriëtte en Gerrit Lammers een artikel over de buurtbieb, die zij hebben opgezet bij hun Recreatieboerderij en Landschapscamping De Grimberghoeve. Ook in deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de bijeenkomst van de dodenherdenking op 4 mei. En van de Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter informatie over enkele tradities rond het vieren van de bevrijding, met onder meer een uitnodiging voor de ‘Vrijheidsmaaltijd’ op vrijdag 5 mei. Omdat de provincie Overijssel dit jaar gastprovincie is van de Nationale viering Bevrijding, vind je in deze nieuwsbrief ook informatie over het programma op 5 mei in Zwolle.

We wensen iedereen een goede bijeenkomst van de dodenherdenking en een gezellige en feestelijke Konings- en Bevrijdingsdag!

Een hartelijke groet,
Bestuur CONZ
Update Toekomstvisie Wierden

Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden, dat is het uitgangspunt van de gemeente voor nu en in de toekomst. Maar wat is daarvoor nodig en wat moeten we daarvoor doen? Hoe denken de inwoners over verschillende thema’s die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat? Welke kant moet het op met de gemeente Wierden en waar staan we in 2030 als gemeente? Om antwoord te krijgen op deze vragen, is de gemeente in gesprek gegaan met haar inwoners. Iedereen kon meedenken en wensen en ideeën inbrengen; er is een enqûete gehouden en er zijn op meerdere locaties informatieavonden gegeven. Er zijn reacties binnengekomen van inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, instellingen en andere lokale partners. In het concept van de visie is zoveel als mogelijk rekening
gehouden met alle wensen en ideeën. Aan de hand van alle ingekomen reacties en in samenspraak met een denktank is de concept Toekomstvisie opgesteld met de titel:
Toekomstvisie 2030 Thuis in de gemeente Wierden Dorpsleven met een ‘groene’ stip op de horizon. Wil je de concept toekomstvisie lezen? Klik hier:
Toekomstvisie 2030.
In eerdere nieuwsbrieven hebben we je geïnformeerd dat het Plan van aanpak Gebiedsvisie Notter-Zuna, middels een hieruit gedestilleerde zienswijze, vertaald zal worden in de Toekomstvisie voor geheel Wierden. De Toekomstvisie zal weer worden uitgewerkt in een Omgevingsvisie. De gemeente Wierden heeft enkele bureaus benaderd, die de gemeente kunnen ondersteunen bij het opstellen van een Omgevingsvisie. Het is zeker niet de bedoeling om het hele proces voor de Toekomstvisie over te doen, wel zullen door de gemeente uiteraard bewoners, verenigingen, ondernemers etc. hierbij geraadpleegd worden. De verwachting is dat na de zomer de eerste bijeenkomsten hiervoor plaatsvinden.

In de afgelopen tijd hebben we met een afvaardiging van het bestuur opnieuw gesproken met de projectleider Toekomstvisie Arjan Schulp en hebben we de CONZ Zienswijze toegelicht. Als bestuur van de CONZ hebben we in het bijzonder gereageerd op de transitie van het landelijk gebied, de toekomst van Notter-Zuna en het ontwikkelen en toepassen van inwonersparticipatie. Projectleider Arjan Schulp heeft hierop een schriftelijke reactie gegeven. Hij heeft hierin onder meer aangegeven dat de CONZ ook actief betrokken wil/kan worden bij de Omgevingsvisie.

Een ontwerp van de Toekomstvisie heeft ter inzage gelegen. Ook is er door de heer Schulp met meerdere belangengroepen en (overheid) instanties gesproken over hun reactie/zienswijze op de Toekomstvisie. Van al deze informatie en alle particuliere reacties is een reactienota Toekomstvisie Wierden geschreven. In deze reactienota staat beschreven hoe het college is omgegaan met de verschillende reacties.

Onlangs hebben we het bericht ontvangen dat het college van B&W op dinsdag 21 maart jl. heeft ingestemd met het concept van de Toekomstvisie en de reactienota. Een belangrijke stap! Het college stelt de gemeenteraad voor om naar aanleiding van een aantal reacties het concept van de Toekomstvisie op enkele onderdelen aan te passen. Welke aanpassingen dit betreft is te lezen in de reactienota; zie Reactienota Toekomstvisie. In de informatieronde (raadscommissie) van 18 april jl. heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om de Toekomstvisie definitief vast te stellen. In de gemeenteraadsvergadering van 9 mei wordt de visie voor vaststelling besproken in de gemeenteraad

Landelijke Opschoondag
in Notter en Zuna.
Nuttig en gezellig!

Op zaterdag 18 maart hebben de CONZ werkgroepen GBNZ, Landschap en Zorg de landelijke opschoondag georganiseerd in onze buurtschap.
Het is al weer even geleden dat er ruim 100 personen, in de leeftijd van 4 tot 80 jaar, zwerfafval hebben opgeruimd in Notter en Zuna. Veel kinderen van de School met de Bijbel in Notter hebben met hun ouders en samen met andere inwoners meegedaan. Negen groepen vertrokken om 14.00 uur vanaf Kulturhus Irene in Notter en hebben de bermen en sloten langs alle wegen in Notter en Zuna schoongemaakt. Er zijn twee volle aanhangers met zwerfafval opgeruimd. De medewerkers van de gemeente, die het afval kwamen ophalen, vroegen zich af of er geen volle vuilniszakken bij waren gedaan. Zeker niet! Het was echt allemaal zwerfafval. Lees het volledige verslag op onze website via Landelijke opschoondag.

-------------------------

Workshop Wilgentenen vlechten

Op donderdagavond 13 april was er in het Kulturhus weer een creatieve workshop. De avond werd bezocht door vijf dames, die vooraf een werkstuk hadden gekozen dat ze wilden maken. Dit keer waren het wilgentenen, waarvan prachtige creaties werden gemaakt. De workshopleidster was Marian Stam uit Holten. Na een kop koffie/thee, waarbij gezellig gekletst werd, gingen de dames aan het werk.
Marian hielp iedereen op weg en gaf praktische tips om de wilgentenen goed te verwerken tot een mooie creatie. Na ongeveer 2,5 uur had iedereen haar eigen werkstuk af, en konden de dames met een supergave wilgentenen ‘mand op driepoot’ of een ‘vlinder’ naar huis.

-------------------------

Klimmen bij Kartplaza, voor jeugd van 8 - 18 jaar
Er is nog plek!

Op vrijdag 12 mei gaan we klimmen bij Kartplaza in Nijverdal.

Je bent van harte welkom om 19.00 uur bij Kartplaza, Energiestraat 6 in Nijverdal.
De eindtijd is 21.00 uur. Kosten van deze activiteit zijn € 7.50 per persoon.
Opgeven kan tot 28 april via:
activiteiten@kulturhus-irene.nl of bij Anja Wevers 06-19685668
Buurtbieb Notter-Zuna bij De Grimberghoeve

Recreatieboerderij en Landschapscamping De Grimberghoeve heeft al tientallen jaren een Proatschuur, met de mogelijkheid voor passanten/wandelaars om een kopje koffie of thee te nuttigen. In de Proatschuur staan ook boekenkasten met ‘leesvoer’ voor campinggasten en andere liefhebbers, door eigenaren Henriëtte en Gerrit Lammers ‘Buurtbieb Notter-Zuna’ genoemd.
Het motto van een buurtbieb is: leen of ruil een boek, maar gewoon een boek meenemen mag ook. Henriëtte: “In onze buurtbieb liggen de boeken, als de camping gesloten is, een half jaar te versloffen. Dat is toch jammer.
Het lijkt ons daarom een leuk idee om er een echte buurtbieb van te maken. De buurtbieb in onze Praotschuur, met inmiddels nieuwe boekenkasten, stellen we daarom ook graag beschikbaar voor al onze naobers in Notter en Zuna!” Neem gerust eens een kijkje in de Buurtbieb Notter-Zuna! Je kan er veel boeken en tijdschriften vinden, voor alle leeftijden. Je kunt er je eigen gelezen boeken kwijt om door anderen gebruikt te worden. En dan kun je voor jezelf weer een onbekend boek uitzoeken. Iedereen mag er een boek uithalen of erin zetten. Het leuke is, het is gratis. En wie weet, misschien ontmoet en spreek je ook nog andere noabers!
Dodenherdenking Notter-Zuna

Om samen te herdenken organiseert de werkgroep GBNZ op donderdag 4 mei weer een bijeenkomst bij het oorlogsmonument aan de Rijssensestraat. We verzamelen om 19.15 uur op het erf van de familie Woolderink aan de Grimbergerweg 2a in Notter.
Hiervoor worden alle inwoners van Notter-Zuna, van jong tot oud, van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om een bloem/bloemen bij het monument te leggen. Het volledige programma vind je via: Dodenherdenking Notter-Zuna.
In onze Gemeente Wierden hebben we voor het 4e jaar op rij enkele tradities, die we als Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter graag in ere willen houden, te weten:

Klokken luiden
Evenals op de dag van de bevrijding op 7 april (Hoge Hexel) en 9 april (Wierden en Enter) luiden de kerkklokken ook op 5 mei 15 minuten. Dit is een zeer oud gebruik, dat is ingesteld na de capitulatie in Wageningen op 5 mei 1945. Wij vinden het fijn dat de kerken hier weer aan mee doen.

Vlaggen met vrijheidsvlag
Wil jij, voor zover je dat nog niet doet, ook meedoen aan de traditie om een vrijheidsvlag uit te hangen? De vlag is te koop à € 10,- bij Boekhandel Reterink in Wierden en bij Primera in Enter (bij Primera graag contant betalen). De vlag s.v.p. uithangen van 7 april tot en met 5 mei. We vragen u vriendelijk om ook de komende jaren aan deze traditie, die alleen in de Gemeente Wierden wordt gedaan - met de eigen Wierdense vlag - mee te doen.
Vrijheidsmaaltijd - Thema: 'Geef de vrijheid door'
De gemeente Wierden en Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter bieden inwoners een Vrijheidsmaaltijd aan. Op 5 mei om 12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur) wordt deze maaltijd aangeboden, voor Notter-Zuna in Kulturhus Irene. Het doel van de maaltijd is om elkaar te ontmoeten en de eettafel is tevens dé plek voor een goed gesprek. Ook op de volgende locaties wordt een Vrijheidsmaaltijd georganiseerd; Enterse Waarf Enter, St. Kandjoli, Burgerzaal Gemeentehuis, Kulturhus Akkerhus Rectum-Ypelo en Kulturhus Hoge Hexel. Let op: er zijn per locatie een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De CONZ werkgroep GBNZ organiseert de Vrijheidsmaaltijd voor Notter-Zuna. Je bent van harte welkom om aan te schuiven in Kulturhus Irene. Aanmelden kan tot en met 25 april via www.wierden.nl/5mei.
Meld je snel aan, in het Kulturhus Irene is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Hier kunnen maximaal 80 personen deelnemen. Is Kulturhus Irene vol, probeer dan gerust een andere locatie binnen de gemeente.

Het idee om op 5 mei Vrijheidsmaaltijden door heel het land te organiseren komt van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Burgemeester Doret Tigchelaar wil hier als gemeente Wierden graag aan meedoen. Deze maaltijd zal de volgende jaren steeds op 5 mei worden aangeboden, evenals de tradities die we in onze mooie Gemeente Wierden hebben: kerkklokken luiden en de vrijheidsvlag uithangen van 7 april tot en met 5 mei.

Doe jij ook mee?

Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter
Overijssel gastprovincie van de Nationale viering Bevrijding 2023

Op 5 mei organiseert de provincie samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de gemeente Zwolle, stichting Bevrijdingsfestival Overijssel en de NOS een bijzonder programma vanuit het provinciehuis en op het festivalterrein in het Park de Wezenlanden in Zwolle.

De start van de Nationale Viering van de Bevrijding begint elk jaar met een programma rondom de 5 mei lezing, dit jaar gegeven door de voormalig voorzitter van de Europese Raad en oud-premier van België Herman Van Rompuy. In 2018 verscheen zijn boek Anti-memoires.
Hierin kijkt Van Rompuy naar wat voorbij is, naar het nu en naar wat komen gaat. Van Rompuy houdt zijn lezing in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. De lezing wordt vanaf 12.00 uur live door de NOS op NPO 1 uitgezonden. Na de lezing wordt het Bevrijdingsvuur ontstoken op het Bevrijdingsfestival Overijssel.
“We voelen ons erg vereerd dat we dit jaar gastprovincie mogen zijn”, aldus Commissaris van de Koning Andries Heidema in Overijssel. “Zeker in een tijd waarin het besef van oorlog en vrijheid heel groot is. Dat is ook echt iets dat we in het programma een plek geven, met bijvoorbeeld verhalen uit de provincie”. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle sluit zich daarbij aan. “Het Bevrijdingsfestival in Zwolle is al jaren de grootste van het land en trekt een heel divers publiek.” Dit jaar treden onder meer op: Direct, De Bókkers, S10 en Froukje, zie voor het hele programma: Bevrijdingsfestival Zwolle.

Ook de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam krijgt dit jaar een Overijssels tintje. Zo zullen Overijsselse scholieren bloemen leggen bij het Nationaal Monument en worden scouts uit Overijssel gevraagd om te ondersteunen bij het leggen van de kransen en het hijsen van de vlaggen tijdens de herdenkingsplechtigheid.
Bron: website provincie Overijssel
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl