Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna, Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna.
Eerst even dit...

De maand maart zien veel mensen met vreugde tegemoet, het is de maand waarin de lente begint.
Officieel begint de lente op 20 maart, om de eenvoudige reden dat dit de dag is waarop dag en nacht precies even lang duren. Ook schakelen we deze maand weer over op de zomertijd, in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart zetten we de klok een uur vooruit. Langere dagen en meer licht, daar knappen we als mens van op na de winter.
Deze week hebben we kunnen stemmen voor de leden van de provinciale staten en voor het algemeen bestuur van het waterschap vechtstromen. De opkomst voor deze verkiezingen is meestal behoorlijk minder dan bij de gemeentelijke en landelijke verkiezingen. Echter, de opkomst van deze verkiezingen blijkt een stuk hoger te zijn dan bij de voorgaande verkiezingen. Ook in de gemeente Wierden, bij de vorige verkiezingen was de opkomst 64,7% nu is dat 72,8%. Dat de BBB de grote winnaar is, heb je inmiddels wel gehoord of gelezen. In de media lopen de meningen over deze winst nogal uiteen; van “Nu is de ramp compleet’ tot “Het beste nieuws in jaren’‘. Dat deze verkiezingen voor ons allen belangrijk zijn is evident. De provincie beslist straks hoe we in Overijssel verder gaan met een aantal belangrijke zaken, zoals woningbouw, energie, stikstofproblematiek, natuur & milieu en armoede. Het waterschap zorgt kort gezegd voor goed regionaal waterbeheer. Ze beschermen het land tegen overstromingen, houden het water schoon en zorgen voor voldoende water. Er dus zijn een aantal (grote) problemen die opgelost dienen te worden, de tijd zal leren hoe de (nieuwe) politici, zowel de provincie als het waterschap, deze uitdagingen aangaat. Wij zijn heel benieuwd!

Graag attenderen we je nog even op de ‘Landelijke Schoonmaakdag’ die morgen zaterdag 18 maart door de werkgroepen GBNZ, Landschap en Zorg is georganiseerd. Samen met de kinderen en leerkrachten van de School met de Bijbel en inwoners van onze buurtschap wordt er vanaf 14.00 uur enkele uren zwerfvuil opgeruimd. Dat gebeurt in groepjes, die elk een deel van Notter-Zuna schoonmaken. Rijd je zaterdagmiddag door de buurtschap en zie je een groepje aan het werk, let dan s.v.p. extra goed op en rij veilig. Waarvoor dank!

Een hartelijke groet,
Bestuur CONZ
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Dinsdag 21 februari jl. was de ALV van onze coöperatie, hier waren naast het bestuur, ruim 40 leden aanwezig. Nadat voorzitter Dirkjan Masman alle aanwezigen van harte welkom heeft geheten, doet hij enkele mededelingen:
1)
Het CONZ Huishoudelijk reglement is samen met de werkgroepen vastgesteld en is te lezen via conz.nl.
2)
Aspirant leden; volgens de statuten zijn nieuwe leden volwaardig lid na de jaarlijkse ledenvergadering.
Hierna worden de officiële stukken - notulen ALV 2022 en
Jaarrekening 2022 - behandeld. Vervolgens geven de werkgroepen een korte presentatie over de plannen voor 2023 en volgt een toelichting op de begroting van 2023.

Tijdens deze ALV hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden, te weten Karin van Buchem en Esmiralda Hulsman. Karin was penningmeester en verzorgde naast de financiële administratie ook de overige administratie zoals bijv. zaken m.b.t. de CONZ rechtspersonen en de Kamer van Koophandel. Het zag er altijd prima uit en Karin had overzicht en hield grip op de zaken. Ook deed Karin actief mee aan het project ‘Lerend Partnerschap’. Verder was Karin de linking pin naar de werkgroep Landschap. Esmiralda was secretaresse en heeft vele agenda’s en notulen gemaakt van de verschillende overleggen. Door diverse (grote) projecten was het soms best lastig om goede notulen te maken. Maar, Esmiralda was altijd alert en de stukken waren keurig verzorgd. Karin en Esmiralda hebben beide veel tijd en energie besteed aan hun functie in het CONZ bestuur. Als dank hebben de dames een prachtig boeket ontvangen en een Sen&Zo pakket, om lekker te ontspannen. Ook op deze plek wil het bestuur de Karin en Esmiralda nogmaals hartelijk bedanken.
Hierna wordt John Runneboom door de Algemene Ledenvergadering benoemd als penningmeester van de CONZ. De voorzitter heet John hartelijk welkom in ons bestuur en geeft aan blij te zijn dat de vacature van penningmeester is ingevuld. Hij wenst John heel veel succes! Vervolgens stelt John zich kort voor, in de volgende nieuwsbrief zal John wat meer over zichzelf vertellen in de rubriek ‘Even voorstellen…’

Na de pauze vertelt Joop Roelofs over het leven van de bij en de werkzaamheden van de imker. Gerrit Lammers geeft uitleg over het ontstaan en de voortgang van de Coöperatie Agrarisch Terreinbeheer Wierden (CATBW). Als inwoner kun je (op termijn) vriend worden van de CATBW en er wordt gewerkt aan een website.
Afscheid Coöperatie Notter Zuna, Esmiralda Hulsman

Na vier jaar bestuurslid en secretaris te zijn geweest van CONZ is daar het moment om afscheid te nemen. En omdat het er niet van is gekomen de rubriek “Even voorstellen te halen” is het “afscheid nemen van” geworden.

Veel mensen in Notter en Zuna zullen mij kennen als Esmiralda Bremmer, geboren op 13 augustus 1973 en opgegroeid aan de Notterweg. Ik mag terugkijken op een hele fijne jeugd.
Ik ben afgestudeerd als Z-verpleegkundige en heb voor veel verschillende organisaties gewerkt en werk inmiddels al weer tien jaar bij de JP van den Bent stichting in Wierden, als ambulante begeleidster in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kort nadat mijn moeder Liny overleed ben ik getrouwd met Bert Hulsman. Wij hebben samen twee dochters en twee zoons gekregen, onze dochters werden te vroeg geboren en zijn na de geboorte overleden. Onze jongens zijn inmiddels 21 en 16. Ook hebben wij de zorg voor onze pleegzoon van 19, die inmiddels uitwonend is.

Na 15 jaar in Wierden te hebben gewoond zijn wij in 2012 terug gekomen naar Notter en wonen we met heel veel plezier aan de Burgemeestersdijk. Dit is een hele goede stap geweest, waar wij, maar vooral onze jongens enorm van genieten. Ze hebben zo genoeg ruimte om met hun passies bezig te zijn, sleutelen aan en crossen met alles waar een motor op zit en benzine in kan.

Na mijn zittingstermijn van vier jaar bij de Coöperatie heb ik besloten niet nog een termijn door te gaan. Soms moet je keuzes maken en voor mij is dat ik er meer voor mijn gezin wil en moet zijn. Het zijn vier mooie jaren geweest, samen met een hele mooie gedreven groep mensen. Na vele notulen te hebben gemaakt, zou het mooi zijn dat iemand anders dit op gaat pakken, dus denk je ik ben handig met een computer, ik vindt het interessant om mee te denken en mede invulling te geven aan ons mooie Notter en Zuna. Meld je dan aan!! Voor de gezelligheid wordt gezorgd!

Graag tot ziens,
Groetjes Esmiralda Hulsman

Wilgentenen vlechten

Woensdag 12 en donderdag 13 april organiseren wij een avond voor volwassenen.
Marian Stam uit Holten gaat met ons Wilgentenen vlechten!
Lijkt het jou ook leuk om iets te maken van wilgentenen, geef je dan uiterlijk op vóór 31 maart!
Je kunt kiezen uit de volgende stukken:
Opgave via: activiteiten@kulturhus-irene.nl of bij Jantina Berkhof: 06-23672875
Bij opgave graag vermelden:
Naam, wanneer en welk stuk je maken wilt!

Per avond kunnen er ongeveer 10 personen deelnemen, dus wees op tijd, want VOL =VOL

We zien je/jullie graag op 12 of 13 april in Kulturhus Irene!
Inloop 19.15 uur / start 19.30 uur

Groetjes, Activiteitencommissie Kulturhus Irene en CONZ werkgroep Zorg
-------------------------

Uitnodiging voor iedereen van 8 – 18 jaar!

Op vrijdag 12 mei gaan we klimmen bij Kartplaza in Nijverdal.

Je bent van harte welkom!

Er kunnen helaas maar 50 jongeren mee, dus vol = vol.
Geef je daarom snel op, uiterlijk voor 28 april.

Je bent van harte welkom om 19.00 uur bij Kartplaza,
Energiestraat 6 in Nijverdal.

De eindtijd is 21.00 uur.
Kosten van deze activiteit zijn € 7.50 per persoon.

Opgave via: activiteiten@kulturhus-irene.nl of
telefonisch bij Anja Wevers 06-19685668
Kort voor het begin van het voorjaar sluiten we deze nieuwsbrief af met een gedicht van Toon Hermans.

De zon

Toe blijf nog even schijnen,
nu ik hier zit in ’t gras
ik zit vandaag de eerste keer
hier buiten zonder das.

Jouw heerlijk glorievolle gloed
Je gouden stralenkrans
Het doet mijn ‘oude’ hart zo goed
’t is of ik van binnen dans.

Toon
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl
Email Marketing Powered by MailPoet