Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna.
Eerst even dit...

Wat is het fijn dat het volop zomer is. Lekker genieten van het buitenleven en misschien doe je dat binnenkort wel op je vakantieadres. Zeker na een paar jaar met Covid-maatregelen geeft dat een extra vrij gevoel en krijgt de zomerperiode extra waarde. Ook buurtgenoten in Notter en Zuna bezoeken weer fijne vakantiebestemmingen. Zo hoorden we over vakanties in Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Ook zijn er buren die kiezen voor een vakantie in ons eigen land; zoals bijvoorbeeld in Drenthe, Noord-Holland, Limburg, Zeeland of ons eigen prachtige Overijssel!

Vandaag, vrijdag 16 juni, start de 25e editie van het Midzomerfeest Notter-Zuna. I.v.m. het 25-jarig jubileum is er een extra uitgebreid programma van ruim een week. We wensen alle inwoners van Notter en Zuna, en ook alle andere bezoekers een mooie en gezellige Midzomerfeestweek. Kijk voor meer info over het Midzomerfeest Notter- Zuna op de facebookpagina; https://www.facebook.com/MidzomerfeestNotterZuna/

In deze nieuwsbrief lees je als eerste weer een update over het zonnepark. Ook voor het daarop volgende artikel vragen we jouw attentie! De gemeente Hellendoorn, afdeling civiele techniek en beheer, heeft ons nl. verzocht om onze leden en andere lezers van onze nieuwsbrief te informeren over het groot onderhoud aan De Burgemeester H. Boersingel. Het onderhoud vindt plaats vanaf 19 juni. Op verzoek in deze nieuwsbrief de informatie over de werkzaamheden, de planning en over de gevolgen hiervan.

Verder in deze nieuwsbrief een bericht over de mooie en interessante actie ‘Betaalbaar groen voor het buitengebied van Wierden’. De CONZ werkgroep Landschap is benaderd door de gemeente Wierden over deze actie. Ook dit jaar neemt de werkgroep deel aan de Boomdeeldag op 18 november (voorheen Boomplantdag)!

Het is al weken erg warm, zonnig en droog en we weten niet hoe de rest van de zomer wordt. We worden nu al regelmatig geattendeerd om zuinig met water om te gaan. Daarom vind je aan het einde van deze nieuwsbrief enkele waterbesparingstips.
We feliciteren alle jongeren (en hun ouders) die hun diploma hebben gehaald en wensen hen een mooi en gezellig feest!!!

Ook wensen we iedereen een mooie zomer en een hele fijne vakantie(periode)!


Hartelijke groeten, het CONZ bestuur

Update zonnepark

Het verlenen van de vergunning voor ons Zonnepark aan de Schoneveldsweg nadert binnenkort haar eindbesluit. Burgemeester en Wethouders hebben op 9 mei jl. hun goedkeuring uitgesproken en dit besluit op 23 mei voorgelegd aan de gemeenteraad van Wierden voor het afgeven van de Verklaring van geen Bedenkingen.
Op 23 mei werd er ingesproken door de Actiegroep Zuna, Staatsbosbeheer en door ons bestuur. Onderwerp waren de ingediende zienswijzen die door B&W behandeld en beantwoord werden. Alles vastgelegd in de “Notitie zienswijzen zonnepark Schoneveldsweg in Zuna” zoals die te vinden is op de website van de gemeente Wierden (wierden.notubiz.nl). De vergadering op 23 mei werd voorafgegaan door overleg tussen raadsleden en de Actiegroep enerzijds, en ons bestuur en fractieleden anderzijds. Van een gezamenlijk overleg tussen B&W, Actiegroep en CONZ bestuur is het nog niet gekomen. Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten om de finale behandeling uit te stellen tot 11 juli aanstaande. Dat geeft B&W de mogelijkheid nogmaals een bemiddelingspoging te doen. Wij zijn inmiddels door de burgemeester uitgenodigd om begin juli samen met de Actiegroep nogmaals in overleg te gaan, voorgezeten door de burgemeester. Uiteraard staan we daarvoor open.
De in de zienswijzen opgebrachte bezwaren betreffen bijna allemaal de negatieve invloed van het zonnepark op de natuur. Vooral de enigszins verkleinde verbinding tussen de Sallandse Heuvelrug en het stroomdal van de Regge voor groot wild en mogelijke verstoring van broedende vogels zijn het struikelblok. De door CONZ en B&W tot nu toe ingewonnen adviezen over het inpassingsplan (www.odinlandschap.nl) geven aan dat de effecten op de natuur acceptabel zijn. De adviezen kwamen van het Overijssels Landschap, Natuur en Milieu en het Oversticht. Inmiddels zijn we ook bezig om aanvullende adviezen in te winnen bij de Wageningen Universiteit. We hopen dat we hier met elkaar uit kunnen komen!

Groot onderhoud Burgemeester H. Boersingel

Aan de inwoners van Notter en Zuna,
De Burgemeester H. Boersingel is een belangrijke ontsluitingsweg voor Bedrijventerrein ’t Lochter en voor Nijverdal. De weg is geopend in 1994 en na bijna 30 jaar is het asfalt toe aan groot onderhoud. Om ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid ook de komende jaren op een goed niveau te houden is ervoor gekozen dit grootschalig aan te pakken.

In de periode voor de zomervakantie en na de zomervakantie gaan we daarom in verschillende fases deze weg én de brug over de Regge renoveren. In deze nieuwsbrief lees je meer over de werkzaamheden, de planning en over de gevolgen hiervan.

Wat gaan we doen?
Burgemeester H. Boersingel
Aannemer Nexus Infra freest twee bestaande asfaltlagen van de weg. Vervolgens wordt er deels asfaltwapening aangebracht en daarna twee nieuwe lagen asfalt. De bermen van de weg worden op hoogte gebracht en afgewerkt.

Keppelbrug
Van de brug wordt het asfalt vervangen en de leuning gerepareerd. De geleiderail aan beide zijden van de brug wordt gedemonteerd en aangepast aan de huidige eisen.

Boomcateweg
Bij de oversteek Boomcateweg vervangen we de kunststof grastegels door betonnen grastegels. Het asfalt repareren we plaatselijk. De oversteek Boomcateweg is gesloten van 19 juni t/m 7 juli. Als de werkzaamheden aan de Burg. H. Boersingel zijn afgerond willen we ook bezig met de afwateringgoten in de fietstunnel. Tijdens deze werkzaamheden gaan de fietsers de Burg. Boersingel oversteken. Er is dan alleen werkverkeer op de hoofdrijbaan.

Wierdensestraat
De bovenste asfaltlaag wordt vervangen.

Planning
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
Fase 1a: Kruising Rijssensestraat / Provincialeweg Zuna / Burg. H. Boersingel
Afgesloten van 19 juni 2023 t/m 30 juni 2023.

Fase 1b: Burg. H. Boersingel van de Rijssensestraat tot de rotonde Baruch Spinozastraat
Afgesloten van 19 juni t/m 21 juli 2023.

Fase 2: Burg. H. Boersingel vanaf de rotonde Baruch Spinozastraat t/m de rotonde ter hoogte van de Benjamin Franklinstraat en het gedeelte Wierdensestraat tot aan de rotonde met de Louis Pasteurstraat
Afgesloten van 29 augustus 2023 t/m 8 september 2023.
We zijn ons bewust dat er meer verkeer zal gaan rijden via Notter naar Rijssen ondanks de omleidingen.
Dat zal niet te voorkomen zijn en we vragen je hiervoor begrip.

Vragen? Heb je nog vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de publiekbalie van de gemeente Hellendoorn via 0548-63 00 00 of mail naar gemeente@hellendoorn.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Openbare Ruimte gemeente Hellendoorn

Betaalbaar groen voor inwoners buitengebied gemeente Wierden

De werkgroep Landschap is benaderd door de gemeente Wierden over de actie ‘Betaalbaar groen’. De werkgroep is voornemens om ook dit jaar deel te nemen aan de Boomdeeldag op zaterdag 18 november (voorheen Boomplantdag)!
Er komen Boomdeeldagen aan!
En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van de gemeente Wierden bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs.

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Wierden delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit
tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente woont, met een plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf. Je versterkt hiermee de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur.

Je kunt je als inwoner van Wierden van 12 juni tot met 30 juli online plantmateriaal aanvragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro. Per gemeente is een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald.
In de gemeente Wierden wordt de Boomdeeldag op 18 november 2023 gehouden.

Meer informatie over deze actie en de mogelijkheid om bomen en/of bosplantsoen aan te vragen vind je op ‘Iedereen een boom’.


1,1 miljoen bomen
Deze 'Iedereen een Boom-actie' is onderdeel van het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel. Het vergroenen van onze mooie provincie draagt bij aan de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid. Meer informatie en andere subsidiemogelijkheden vind je ook op ‘Iedereen een boom’

Duurzaamheidstip...

Dat het klimaat verandert horen we steeds vaker. Het ene moment hebben we door piekbuien wateroverlast en op andere momenten leiden langere (extreem) warme en droge periodes tot droogte. Oogsten hebben een lagere opbrengst of mislukken zelfs helemaal. Bossen en planten verdwijnen, vennen vallen droog en er is insecten- en vissterfte. Hierdoor wordt er ook steeds meer een appél gedaan op particuliere waterverbruikers.
De watervoetafdruk van een persoon is de hoeveelheid water die een persoon direct en indirect gebruikt. Direct water is het kraan-, grond- en regenwater dat iemand gebruikt. Indirect water is het water dat verborgen zit in alle producten en diensten die we gebruiken, zoals voeding, papier, energie, kleding en mobiliteit. Zo kan ook de watervoetafdruk van een bedrijf, school, gemeente of land berekend worden.

De term watervoetafdruk is in 1998 ingevoerd door Arjen Hoekstra († 2019), destijds hoogleraar aan de Universiteit Twente. In de afgelopen vijf jaar werd zijn filosofie en de uitdrukking watervoetafdruk wereldnieuws in de academische wereld. Het waterverbruik van producenten en consumenten is, zonder dat velen zich dat beseffen, een groot probleem.
Daarom is het belangrijk om duurzaam met drinkwater om te gaan.

Enkele bespaartips:

In de badkamer
 • douche twee minuutjes korter
 • gebruik een waterbesparende douchekop
 • zet de douchekop niet hoger dan plm. 20 cm. boven je hoofd, het warme water koelt minder af voordat het op je lichaam komt en je kunt de temperatuur dus lager zetten
 • draai de kraan dicht tijdens het tanden poetsen
In de keuken
 • gebruik de eco-stand van de vaatwasser (en ook van de wasmachine)
 • was groente en fruit niet onder een stromende kraan, maar gebruik een schaal of bakje
 • in veel keukens duurt het even voordat je warm water hebt, vang het koude water op in een gieter of gebruik het voor koffie/thee of eventueel voor de piepers
 • laat voor lekker koud drinkwater de kraan niet stromen, maar leg alvast een fles water in de koelkast
En verder…
 • gebruik de kleine knop of spoelonderbreker op het toilet
 • ga voor een autowasbeurt naar een eco-vriendelijke wasstraat, 80 % van het water wordt daar hergebruikt
 • gebruik regenwater voor de tuin, in een regenton gaat al gauw 100 liter, je kunt tijdens een regenbui ook gewoon wat emmers of lege plantenbakken in de tuin neerzetten
 • heb je een zwembad(je) in de tuin? laat het water (zonder chemicaliën) niet weglopen, maar gebruik het in je tuin
 • vervang lekkende kranen in de badkamer, de keuken of in de tuin
Misschien kun je maar enkele (voor jou nieuwe) tips toepassen, ook goed! Alle beetjes helpen!
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl