Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna.
Eerst even dit...

In de afgelopen weken hebben we een paar (feestelijke) extra vrije dagen gehad. Op donderdag 27
april vierden we Koningsdag. In tegenstelling tot de weerberichten was het een prachtige en zonnige
lentedag. De dag begon in verschillende plaatsen in de regio al vroeg met een aubade. In de directe
omgeving waren er activiteiten in Wierden, Enter, Hoge Hexel, Nijverdal en Rijssen. Er was overal
muziek en de terrassen zaten gezellig vol. Veel mensen genoten van de verschillende activiteiten; zo
waren er (rommel- en kleedjes)markten, jeugdactiviteiten, fietstochten en op sommige plaatsen was
zelfs een optocht. We hebben kunnen genieten van weer een ‘ouderwets’ mooie Koningsdag.

Hierna was op donderdag 4 mei de dodenherdenking, dat is weliswaar geen officiële nationale
feestdag, maar wel een herdenkingsdag. Ook in Notter-Zuna is weer de jaarlijkse dodenherdenking
gehouden. En op vrijdag 5 mei is ook in Kulturhus Irene de Vrijheidsmaaltijd georganiseerd. In onze
buurtschap hebben ruim 70 personen deelgenomen aan deze maaltijd. In deze nieuwsbrief lees je
van de dodenherdenking en de Vrijheidsmaaltijd een terugblik.

Verder in deze nieuwsbrief een verslag van de geweldig leuke jeugd-klimavond bij Kartplaza in
Nijverdal. En ook alvast een oproep om deel te nemen aan het spel ‘de Alleskunner’, dat op
vrijdagavond 16 juni op het Midzomerfeest wordt gespeeld. Een leuk spel om samen met familie,
vrienden of buren aan mee te doen. Iedereen vanaf 10 jaar kan meedoen! Lees de info verderop in
deze nieuwsbrief en geef je snel op!

Op 9 mei is de concept Toekomstvisie in de gemeenteraadsvergadering als discussiestuk besproken. Onderstaand lees je hierover weer een update. Over het zonnepark heeft een afvaardiging van het CONZ bestuur in de afgelopen weken een gesprek gehad met het presidium van de Gemeenteraad en met B&W. In de Commissievergadering van Gemeenteraad en B&W van 23 mei a.s. wordt de vergunningaanvraag van het zonnepark behandeld. In onze volgende nieuwsbrief hopen we hierover meer te kunnen vertellen.

Alvast goede en gezellige pinksterdagen gewenst!

Een hartelijke groet,
Bestuur CONZ
Update Toekomstvisie 2030 Thuis in de gemeente Wierden
Dorpsleven met een ‘groene’ stip op de horizon

In de gemeenteraadsvergadering van 9 mei jl. is de concept-Toekomstvisie als discussiestuk
besproken en heeft de meerderheid met deze visie ingestemd. Alle fracties hebben tijdens deze
vergadering gereageerd. Er werden complimenten gegeven over het vele werk dat is verricht. Ook zijn
er vragen gesteld over het aantal mensen dat betrokken is geweest bij het opstellen van de
Toekomstvisie. Verder zijn er meerdere op- en aanmerkingen gemaakt over zaken die volgens de
verschillende fracties ontbreken of te weinig aan bod komen in de visie. Daarom vinden de fracties het
belangrijk dat de visie de komende jaren, al dan niet als gevolg van nationale of provinciale besluiten,
zo nodig op bepaalde onderwerpen aangevuld dan wel gewijzigd wordt. Het raadsvoorstel om de
‘Toekomstvisie 2030 gemeente Wierden, met inachtneming van de eerder voorgestelde
aanpassingen, vast te stellen is in deze vergadering in stemming gebracht. Zo ook de aanvullende
moties ‘Toekomstvisie als basis’ en ‘Evaluatie Toekomstvisie’. Op alle drie onderdelen heeft de
Gemeenteraad in meerderheid ingestemd.
De projectleider Toekomstvisie Arjan Schulp,
heeft inmiddels laten weten de uitvoering van de
Toekomstvisie te blijven monitoren en iedereen
jaarlijks te informeren over de voortgang. Met het
CONZ bestuur staat de afspraak dat de CONZ
bij de uitvoering, evaluatie en aanpassing van de
visie op onderdelen betrokken wordt.
Heb je belangstelling om het gedeelte over te Toekomstvisie in deze raadsvergadering terug te luisteren, dat kan via: Live verslag raadsvergadering 9 mei 2023 (vanaf de 43e minuut). Wil je de concept-Toekomstvisie lezen? Kijk dan op: Concept-Toekomstvisie 2030. Ook is er een beknopte samenvatting gemaakt van de Toekomstvisie; Beknopte samenvatting Toekomstvisie. Op dit moment worden de eerder afgesproken aanpassingen in het concept verwerkt. De definitieve versie van de visie is binnenkort ook te zien op de site van de gemeente Wierden: www.wierden.nl.
Klimmen bij Kartplaza,
topavond
voor de jeugd!

Op vrijdag 12 mei heeft een groep van ruim veertig jongeren een spannende en sportieve avond beleefd op het klimparcours bij Kartplaza in Nijverdal. De jeugd werd uitgedaagd om hun grenzen te verleggen over meer dan 40 verschillende hindernissen, zoals touwladders, bruggen en tokkelbanen tot wel 7 meter hoogte. Er waren parcoursen uitgezet op 1, 4 en 7 meter. Aan het begin van de avond hadden er nog verschillende kinderen hoogtevrees, maar al snel was deze verdwenen als sneeuw voor de zon.
Door gecertificeerde begeleiders werd er eerst een goede uitleg gegeven over het parcours en hoe je altijd gezekerd naar boven gaat. Iedereen luisterde goed, en na het aantrekken van ‘de onderbroek’ kon iedereen veilig gezekerd met een smart belay naar boven.

Het was mooi om te zien, dat juist de jeugd die aan het begin van de avond nog ‘hoogtevrees’ had, eerst begon op de 1 meter, dan doorklom naar de 4 meter, en dan ook nog wel even de 7 meter wilde proberen. De jeugd heeft geweldig genoten en ze hebben samen een topavond gehad. Misschien volgend jaar weer?
De Alleskunner
Notter-Zuna
Vrijdagavond 16 juni 2023
om 19.00 uur
op het Midzomerfeest

Het spel De Alleskunner is een spectaculaire afvalrace voor jong en oud. Een groep vrouwen/meisjes en mannen/jongens (fifty-fifty) kunnen zichzelf in een afvalstrijd in rap tempo bewijzen.
Met ogenschijnlijk simpele opdrachten kunnen deelnemers bewijzen een alleskunner te zijn.
Winnen is niet het doel, je moet vooral voorkomen als laatste te eindigen.
Want na ieder spelletje is het voor één speler afgelopen.
Zo slinkt het deelnemersveld tot er uiteindelijk in de finale nog twee kanshebbers over zijn.
Degene die dit slotspel wint wordt ‘De Alleskunner’ en krijgt ‘De Alleskunner’ trofee uitgereikt.
Het spel wordt begeleid door een enthousiaste spelleider, die na het spelen van een onderdeel de ‘verliezende’ kandidaten met de groet ‘tot de volgende keer’ de feesttent weer in stuurt.

Geef je voor 2 juni, o.v.v. je naam en leeftijd, op via
midzomerfeestnotter-zuna@outlook.com.
Iedereen, vanaf 10 jaar, is welkom. Doe je ook mee?
Meld je dan aan en zet deze datum alvast in je agenda!

Kijk op facebook pagina voor de nieuwste updates Midzomerfeest Notter & Zuna; https://www.facebook.com/MidzomerfeestNotterZuna/
Terugblik dodenherdenking Notter-Zuna

De werkgroep GBNZ heeft op 4 mei weer de dodenherdenking bij het oorlogsmonument aan de Wierdensestraat georganiseerd. Er waren plm. 180 personen aanwezig, waaronder ook kinderen van de School met de Bijbel. Marion Beltman van de werkgroep GBNZ presenteerde de herdenking. Wethouder Hans ter Keurst heeft namens de gemeente Wierden een krans gelegd. Aansluitend hield wethouder ter Keurst een korte toespraak, gebaseerd op het thema: Geef de boodschap door. “Het aantal mensen dat nog uit eigen ervaring kan vertellen over de tweede wereldoorlog wordt steeds minder. Het is belangrijk om de jeugd er bewust van te maken dat oorlog ‘fout’ is en te blijven vertellen over de tweede wereldoorlog. Het is daarom goed om de tweede wereldoorlog (en andere oorlogen) te blijven herdenken. Zeker ook gezien de oorlog die nu in Oekraïne woedt.” De gemeenteraadsleden Cindy ter Riet en Dirco Rijnders hebben namens de Gemeenteraad van Wierden een krans gelegd.
Vervolgens legden mevrouw Mieneke Veneklaas uit Zuna en de heer Pier Bergsma uit Notter namens de buurtschap een krans. Namens de school met de Bijbel hebben Lisa van Heek en Jelte ter Haar een bloemstuk gelegd. Een aantal schoolkinderen en enkele inwoners hebben een witte roos bij het monument gelegd. Na het spelen door de trompettist van de ‘Last Post’ werd er twee minuten stilte gehouden. Maud Veluwenkamp heeft het aangrijpende zelfgeschreven gedicht ‘Oorlog’ voorgedragen (zie hieronder). Tijdens de herdenking zijn, onder begeleiding van leden van het koor Looft den Heer, enkele liederen gezongen waaronder het Wilhelmus. Aan het eind van de bijeenkomst bedankte Marion Beltman de mensen die de herdenking mogelijk hebben gemaakt. Ook bedankte ze alle aanwezigen voor de komst en deelname aan de herdenking.

------------------------------------

Oorlog

Het is bijna mei,
en de oorlog is nog steeds niet voorbij.
Alle mensen dachten,
hoe lang moeten we nog wachten?
De Duitsers pakken heel veel joden op,
zij krijgen op hun kop.
Sommige straffen worden de dood,
het leger is gewoon te groot.
Iedereen was bang,
deze oorlog duurt echt te lang.
Veel joden werden vermoord,
en niemand ging daarmee akkoord.

Nu is de oorlog voorbij,
en iedereen is daarom blij.
Het is eindelijk weer een gewone dag,
en ik zie de vlag.
Die tijd was echt een ramp,
nu mogen alle overlevenden uit het kamp.
We gaan nu elk jaar herdenken.
Gelukkig is de oorlog voorbij,
en Nederland is vrij

Maud Veluwenkamp
Gezellige ‘Vrijheidsmaaltijd’ Notter-Zuna

Het idee om in heel Nederland een ‘Vrijheidsmaaltijd te organiseren komt van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Voor Wierden is de organisatie, in samenwerking met de gemeente, uitgevoerd door de Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter. Deze gratis maaltijd werd voor het eerst georganiseerd op meerdere locaties in de gemeente Wierden. In Kulturhus Irene schoven op 5 mei om 12.00 uur ruim 70 inwoners van Notter-Zuna aan voor de ‘Vrijheidsmaaltijd’. Voor Notter-Zuna lag de organisatie bij de werkgroep GBNZ, Kulturhus Irene en de vrijwilligers van het Kuiermoal.

Burgemeester Tigchelaar heeft alle locaties bezocht, zo ook Notter-Zuna. Ze was heel enthousiast en trots dat er ook in onze buurschap zoveel mensen genoten van de maaltijd. Ze wenste ons een goede maaltijd en een gezellig samenzijn. Ze gaf aan dat de ‘Vrijheidsmaaltijd’ wat haar betreft een jaarlijkse traditie wordt.
In heel Nederland werd de maaltijd gestart met maissoep. Na de soep konden de deelnemers genieten van een broodje kroket (aangeboden door de werkgroep GBNZ) en waren er diverse belegde broodjes, met koffie en thee. Vervolgens was er voor iedereen een toetje en een stuk fruit. Na de maaltijd werd nog een toost gedronken op de vrijheid. Het thema rond de bevrijding is dit jaar ‘Geef de boodschap door’. Op alle tafels werden gesprekskaarten gelegd met uiteenlopende vragen. Hiermee kwamen de deelnemers met elkaar in gesprek en werden er mooie gesprekken gevoerd. Tijdens de maaltijd was door GBNZ gezellige achtergrondmuziek geregeld, verzorgd door saxofonist Wim Kreijkes uit Rijssen. Voor de afsluiting met dankgebed werd het gedicht ‘Bevrijdingsdag’ voorgedragen door Geertje Roelofs. De organisatie en deelnemers kunnen terugkijken op een hele geslaagde en gezellige ‘Vrijheidsmaaltijd’.
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl
Email Marketing Powered by MailPoet