Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna.
Eerst even dit…

Buiten was het tot voor kort nog bijna dagelijks 12-14 graden. Hoe bijzonder, terwijl Sinterklaas met zijn Pieten al weer in het land zijn, konden we op sommige dagen nog heerlijk buiten zitten. Dan moet je toch denken aan tijden waarin we in november en soms zelfs al in oktober de autoruiten moesten krabben en de sneeuwschuiver tevoorschijn moesten halen. Dat er ondanks de mooie dagen toch ook al een keer nachtvorst is geweest geeft dan weer een enigszins gerust gevoel. Weliswaar zo’n drie weken later dan we gewend zijn, maar… de kou komt er wel aan.

Ondertussen draait de wereld door en zijn we als bestuur met verschillende zaken bezig. Deze maand hebben we bijvoorbeeld meerdere vergaderingen over het ‘Plan van Aanpak’ van de Gebiedsvisie Notter-Zuna. Dit plan is tot stand gekomen onder meer op basis van input uit inwonersbijeenkomsten in het Kulturhus. De gemeente Wierden heeft inmiddels haar Toekomstvisie in concept gedeeld met de inwoners en verschillende organisaties in Wierden. De CONZ is heel specifiek benaderd door de projectleider van de Toekomstvisie, Arjan Schulp, om mee te denken over items die betrekking hebben op de toekomst van het platteland. Uit ons ‘Plan van Aanpak’ hebben we een ‘Zienswijze’ gedestilleerd die we de komende weken gaan bespreken met het Platform Landelijk Gebied en met bij de Toekomstvisie betrokken ambtenaren van de gemeente Wierden. We hebben de gemeente gevraagd de inwoners van Notter-Zuna dichter te betrekken bij de Toekomstvisie en mede daarop gebaseerde Omgevingsvisie. We houden je hiervan op de hoogte. Want… zoals we het ook op onze website staat, we willen samen werken aan de toekomst van Notter-Zuna. Hierbij leggen we graag de nadruk op samen, omdat we samen bepalen wat goed is voor onze buurtschap!

Onze penningmeester Karin van Buchem heeft haar bestuursperiode er volgend voorjaar opzitten. Zie haar bijdrage in de rubriek ‘Even voorstellen…’ en haar oproep ‘Penningmeester gezocht’.
De CONZ-werkgroep Landschap heeft woensdag jl. de Nationale Boomfeestdag georganiseerd in het Boode bosje in Notter. Verder heeft het bestuur de officiële overdracht van het Reggeveer Notter-Zuna (het pontje) voorbereid. Het eigenaarschap van het Reggeveer gaat over van de stichting Reggeveer naar de CONZ. Gisteren, donderdag 17 november, vond de officiële overdracht plaats. Van deze beide evenementen vind je een verslag in deze nieuwsbrief.

Verder in deze nieuwsbrief een uitnodiging voor een kerstworkshop op 8 december en een oproep om vanaf 11 januari mee te doen met een wekelijkse Yoga-les.

Het CONZ bestuur
Even voorstellen…

Karin van Buchem

Ik ben geboren in Rotterdam. Kort na WOII, in de tijd van de wederopbouw. Na mijn middelbare school ben ik in Utrecht gaan studeren.
Karin van Buchem
Wie ben, en wie was ik?
Ik ben zoals ieder mens: van alles! Echtgenote van Henk van Dieten, moeder van Wart en Sanne die, zoals jullie wellicht nog weten, hier in Notter op school hebben gezeten en oma van 5 kleinkinderen.
Ik ben inwoner van Notter sinds 1975; toen zijn Henk en ik, samen met Wart die toen 2 jaar was, hier komen wonen. Sanne is in Notter geboren. Ik ben inmiddels al jaren met pensioen.

In mijn werkzame jaren was ik, na een studie bedrijfskunde, hoofd gemeentereiniging in Almelo. Het was mijn taak de reinigingsdienst te privatiseren en te herorganiseren. Ik ben toen samen met de reinigingsdienst overgestapt naar het nieuw opgerichte Twente Milieu. Al snel daarna ben ik als directeur naar het vergelijkbare, net gevormde, Berkel Milieu gegaan (Zutphen en regio). In mijn werk moest ik de nieuwe organisaties opbouwen, formaliseren en vastleggen. Zoiets als de “wederopbouw” in Rotterdam.

Nu ben ik penningmeester bij CONZ en heb mij de afgelopen jaren met diezelfde zaken beziggehouden: opbouw en formaliseren, vastleggen. Dat aspect van mijn taak in het bestuur is inmiddels klaar; het is rustiger nu. Bij de volgende ALV neem ik afscheid van het bestuur. Puur en alleen vanwege mijn leeftijd. Ik ben 75 jaar en tegenwoordig minder vlot ter been. Ik kijk met voldoening en genoegen terug op het penningmeesterschap. Ik heb mij daarbij laten leiden door mijn motto: “bij twijfel niet inhalen”. Dus ben ik zo nu en dan behoorlijk streng geweest. Het werken binnen de coöperatie was gezellig en ook uitdagend; er gebeurt altijd wat!

Uiteraard blijf ik lid van de Cooperatie , want die gaat mij zeer ter harte. Ik kan dan terug naar mijn passies: muziek- ik zing in een koor - en de natuur - hopelijk blijft het wandelen goed gaan.

Ik hoop u nog te zien bij de ALV begin volgend jaar en anders, tot ziens.
De handen uit de mouwen op Nationale Boomfeestdag

De CONZ-werkgroep Landschap heeft op woensdag 16 november, samen met 24 kinderen van de groepen 7 en 8 van de School met de Bijbel en een ploeg van Baanbrekend Landschap, plm. 1000 boompjes geplant. De werkgroep had vooraf met medewerkers van Baanbrekend Landschap alvast plantgaten gemaakt, zodat de kinderen de boompjes gemakkelijk konden planten in het toekomstige heideveld van het Boode bosje.

De kinderen werden welkom geheten door Wim Wolbrink en kregen uitleg over hoe en welke boompjes ze gingen planten. Zo waren er tamme kastanje, meidoorn, berk, wilde roos en diverse andere boompjes en struiken. De kinderen waren erg gemotiveerd en gingen in kleine groepjes vrolijk aan de slag. Elk groepje had een begeleider. Ook was er belangstelling van enkele ‘noabers’, die even een kijkje kwamen nemen in het Boode bosje.
groepsfoto schoolkinderen (2)
Dirkjan Masman, voorzitter CONZ: “Het Boode bosje had vroeger de naam ‘De Notterse Duinen’. Het was een zandverstuiving; een open plek in de heide met wilde grond. De werkgroep Landschap heeft de herinrichting van dit gebied opgepakt en deze boomplantdag georganiseerd. Het is mooi dat hier drie groepen samenwerken, de gemeente Wierden, de School met de Bijbel en de CONZ.” De kinderen werkten hard, liepen met kruiwagens vol plantgoed en hadden er veel plezier in.

Samen met enkele kinderen, zijn er ook drie grote lindebomen geplant door: Gertjan ten Brinke, Wethouder Gemeente Wierden, Bert Ligtenberg, directeur School met de Bijbel en Dirkjan Masman, voorzitter CONZ. Deze lindes hebben een speciale plek gekregen nabij de bosbeek en het bijenhotel. Alles met elkaar een mooie boost voor de biodiversiteit.

Bert Ligtenberg, schooldirecteur: “Het is belangrijk dat kinderen deelnemen aan deze boomplantdag, dat zij leren bepaalde bomen te herkennen en de natuur leren waarderen. Vorming is niet alleen leren, maar ook ervaren. De les die deze ochtend vervalt onthouden de leerlingen niet, maar deze ochtend vergeten ze nooit.”

In de pauze was er chocolademelk met een lekkere koek, verzorgd door de CONZ-werkgroep Zorg. Aan het eind van de morgen, toen de laatste boompjes geplant waren, was er in Kulturhus Irene een lekker broodje met drinken. Als dank voor hun inzet kregen de kinderen een leuk ‘Nationale Boomfeestdag’ rugtasje met de tekst ‘Ik draag de natuur met mij mee’. In dit tasje zit een liniaal en speciaal armbandje. Ook is er voor elk kind een officiële Boomfeestdag oorkonde, als aandenken aan deze mooie en ook leerzame dag. Als wethouder ten Brinke vraagt: “Zullen we dit volgend jaar weer doen?” klinkt er een volmondig ‘ja’ in de zaal.
Officiële overdracht van het Reggeveer Notter-Zuna (het pontje) aan de CONZ

Afgelopen donderdag 17 november heeft de Stichting Reggeveer het pontje officieel overgedragen aan de CONZ. Vice-voorzitter CONZ Bert Berkhof, nam het pontje symbolisch in ontvangst middels twee infopanelen met de gebruiksregels. Voor zowel de Notterse alsook voor de Zunase zijde een infopaneel. De overdracht vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Partycentrum ’t Mölke in Zuna. Naast het bestuur van beide organisaties en de CONZ-werkgroep Landschap waren genodigden aanwezig vanuit de buurt, recreatie, betrokken gemeenten, Stichting Ontdek de Reggestreek en Routenetwerken Twente.
Bestuur Stichting Reggestreek - Bestuur en Werkgroep Landschap CONZ
St. Reggeveer voorzitter Jan Woolderink vertelde dat zij het bestuur moesten verjongen of een geschikte overnamekandidaat moesten vinden. Met CONZ hebben we een prima organisatie gevonden, die met een enthousiaste werkgroep het beheer en het onderhoud van het pontje gaat voortzetten. Als stichtingsbestuur zijn wij blij dat het fiets- en voetveer behouden blijft in het routenetwerk en voor de recreatie in de Reggestreek.

Namens de St. Ontdek de Reggestreek bedankt voorzitter Bert van de Maat het bestuur van de St. Reggestreek voor hun inzet in de afgelopen jaren. Vervolgens overhandigt Bert namens zijn stichting een cheque van 10.000 euro aan de CONZ. Deze cheque is bedoeld als waarborg voor het voortbestaan van het pontje de komende jaren. Tevens benadrukt de stichting hiermee het belang van het pontje voor de recreatie.

Namens de CONZ bedankt ook Bert Berkhof het bestuur van de St. Reggeveer voor hun inzet voor het pontje. Verder bedankt Bert dit bestuur dat zij het pontje hebben overgedragen aan de CONZ. Hij spreekt tevens zijn dank uit voor de prachtige cheque van St. Ontdek de Reggestreek. We zijn blij dat beide stichtingen onze coöperatie het vertrouwen geeft om het pontje in de toekomst te beheren. Deze oversteek is heel uniek en van belang voor de vele recreanten die hier gebruik van maken. We hebben een speciale onderhoudsploeg in het leven geroepen om het onderhoud te continueren.

De onderhoudsploeg heeft, samen met mensen van de stichting Reggeveer, voorafgaand aan dit feestje de omgeving van het pontje netjes gemaakt; de kades zijn uitgediept, de oevers onkruidvrij gemaakt en het pontje is schoongemaakt. De onderhoudsploeg zal zorg dragen voor het reguliere onderhoud en komt in actie bij eventuele ad-hoc reparaties.
Kerstworkshop in Kulturhus Irene

Maak je huis extra sfeervol en kom gezellig naar onze kerstworkshop!
Je kunt kiezen of je een kerstkrans of een kersttoef op steigerplank maakt.
Datum: donderdag 8 december
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur

Kosten deelname:
- Foto 1: kerstkrans € 27,50
- Foto 2: kersttoef op steigerplank € 30,00

Wij zorgen voor alle materialen. Neem wel zelf een snoeischaar en een lijmpistool mee.
compilatie kerststuk
Opgave graag voor 1 december via activiteiten@kulturhus-irene.nl of telefonisch via 06-23672875 (Jantina Berkhof). Bij aanmelding graag aangeven welk kerststuk je wil maken.

De avond is inclusief 1 kop koffie of thee en iets lekkers erbij.
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Vol is vol.

Graag tot ziens op donderdag 8 december!
Groetjes, Activiteitencommissie Kulturhus Irene en CONZ werkgroep Zorg
kulturhus irene


Cooperatie Notter - Zuna logo 3
Penningmeester gezocht

Zoals ik in de rubriek Even voorstellen… hierboven heb aangegeven stop ik begin volgend jaar als penningmeester. Dus is CONZ hard op zoek naar een vervanger. Die vervanger treft dan de volgende situatie aan:
De financiële organisatie is klaar en op orde. We hebben een prettig boekhoudsysteem, we zijn geen onderneming (dus geen BTW verplichtingen), we hebben geen personeel, onze inkomsten bestaan uit subsidies en contributies en we werken per gesubsidieerd project met een budget. Het is de taak van de penningmeester om de boel in de gaten te houden. Het opstellen van begrotingen met bestuur en werkgroepen en de concept jaarrekening horen er ook bij. De rest doet de accountant.

Nog iets over verdere taken; zoals leuke bestuursvergaderingen, het is een uitdagende club en er gebeurt altijd wat. Lijkt het je wat en ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust contact met mij op via penningmeester@conz.nl. Ik ben graag bereid alle vragen te beantwoorden en je nog een tijdje in te werken.

Karin van Buchem, CONZ
Nieuw: Do-in Yoga voor Notter-Zuna en omgeving

Start: woensdag 11 januari 2023
Locatie: Kulturhus Irene in Notter
Do in Yoga
Iedere woensdag van 9.00-10.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. Een uur lang op een prettige manier bezig zijn met je gezondheid. Lijf en leden strekken, energie beter laten stromen, meer in balans met jezelf, krachtiger worden en rust in je hoofd.
Leontien Leferink, onze docente, geeft al 10 jaar deze vorm van yoga. Elke les maakt ze er weer een feestje van, want bezig zijn met je gezondheid mag leuk zijn. De les is elke week weer anders en bestaat uit een combinatie van ademhalingsoefeningen, rekken en strekken, zelfmassage, korte meditaties en een eindontspanning met muziek.

De kosten zijn € 10,- per les; betalen kan per les of per 10 lessen.
Aanmelden kan via: info@kulturhus-irene.nl of
bellen/appen met Henriëtte Wardenaar, 06-22663459.

Kom jij ook naar Yogales in Kulturhus Irene? Er hebben zich al enkele personen aangemeld.
Iedereen kan meedoen; van jong tot oud!
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl
Email Marketing Powered by MailPoet