Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna.
Eerst even dit...

In onze vorige nieuwsbrief uitten we de hoop dat er snel een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Tot ontsteltenis en verdriet is die hoop helaas niet uitgekomen. In tegendeel, er is steeds meer sprake van mensonterende acties en het aantal doden en gewonden neemt alleen maar toe. Ook de stroom van vluchtelingen naar omliggende landen wordt alsmaar meer. We volgen dan ook met toenemende bezorgdheid de gebeurtenissen in Oekraïne. De afschrikwekkende beelden bepalen ons bij de realiteit en het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn een oplossing komt. Hoe machteloos kun je je voelen!

Het is een tragische en gevoelige situatie, maar zoals de Stichting Vier de Vrijheid het verwoord: “We zijn bezig met het gedenken van onze vrijheid en dat is een groot goed.” De afgelopen maanden zijn weer honderden mensen bezig geweest met de projecten langs de lichtroute. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de komende activiteiten in Notter en Zuna rond de herdenking van de bevrijding. De afgelopen dagen zijn de vredesduiven bezorgd. Wat zal dat een bijzondere sfeer geven als straks tijdens de lichtroute bij elke vredesduif een waxinelichtje brandt. Verder is op zaterdag 30 april het bevrijdingsontbijt en op woensdag 4 mei de dodenherdenking. Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer over alle drie de onderwerpen.

Ook attenderen we je graag op onze algemene ledenvergadering op dinsdag 17 mei a.s. We vragen speciale aandacht voor de bestuurswisselingen van dit jaar. We willen deze bijeenkomst ook benutten om alle inwoners de kans te geven om weer eens gezellig samen te zijn. We nodigen alle inwoners, lid of geen lid, uit voor een hapje en een drankje! Hieronder lees je er mee over.
Dit weekend is het Pasen, een belangrijk feest in de christelijke traditie! Het belooft ook qua weer een mooi weekend te worden. Wij wensen iedereen fijne en gezellige paasdagen!

Het CONZ bestuur
Pasen
Algemene ledenvergadering (ALV)

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 17 mei om 20.00 uur in het Kulturhus Irene te Notter. Voor deze vergadering staan onder meer op de agenda: notulen vorige bestuursvergadering, jaarrekening 2021, plannen en begroting 2022 en de bestuurswisselingen. Verder geeft de EHBO Notter een toelichting over de cursus Reanimatie / AED bediener en burgerhulpverlening. Uiterlijk 9 mei ontvangen de CONZ-leden de officiële uitnodiging met de agenda, de notulen van de ALV dd. 28 september 2021 en de overige stukken. Ook zullen we alle inwoners met een speciale flyer uitnodigen voor een hapje en een drankje op dinsdag 17 mei ’s avonds, na de ALV.
Group 76
Bestuurswisselingen Coöperatie Notter-Zuna / oproep kandidaat-bestuursleden

Binnenkort nemen drie bestuursleden afscheid. Zij hebben het bestuurswerk vanaf de oprichting in 2017 actief en met plezier ingevuld. De vertrekkende bestuursleden zijn:

- Karin van Buchem, Notter - penningmeester
- Hans Hofman, Notter - algemeen bestuurslid
- Menno Pijffers, Zuna - algemeen bestuurslid

Voor de invulling van de drie vacant gekomen bestuursfuncties roepen wij alle CONZ-leden op om enthousiaste en geïnteresseerde leden als kandidaat bestuurslid voor te dragen en/of zichzelf beschikbaar te stellen. Over de doelstelling en meer informatie over CONZ; kijk op onze website: www.conz.nl.

Met een club betrokken leden vormen we het huidige bestuur. Wij zetten ons met toewijding en passie in voor de CONZ. We gaan open en eerlijk en in goede sfeer met elkaar om. De bestuursfunctie is goed te combineren met een (fulltime) baan. Ken je iemand die interesse heeft om zitting te nemen in het CONZ-bestuur of heb je zelf interesse? Namen van kandidaten kun je voor maandag 2 mei doorgeven via mail: bestuur@conz.nl. Heb je vragen en/of spreek je liever eerst iemand persoonlijk van het bestuur? Meld dit dan via mail aan het bestuur, dan nemen we contact met je op.

De voordracht van de nieuw te benoemen bestuursleden wordt binnenkort bij de uitnodiging van de algemene ledenvergadering meegedeeld. De voordracht kent tenminste één persoon voor elke te vervullen plaats en is niet bindend.

Ook als je op wat langere termijn bestuurlijk actief zou willen worden, nodigen we je uit om nu alvast bestuurder-in-spé te worden! Je loopt dan met ons mee, leert CONZ beter kennen en raakt misschien zo enthousiast dat je voor een bepaalde periode ook een bestuurstaak zou willen opnemen.
Wilfred Boode
Even voorstellen...

Ik ben Wilfred Boode en ben 39 jaar. Geboren op de boerderij die destijds op de plek stond waar nu de Evenementenweide is (naast Kulturhus Irene). Nu woon ik met mijn vrouw en drie kinderen ook aan de Van Kregtenweg in Notter.
In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam bij Slootsmid bv in Borculo. Dit bedrijf heeft diverse onderdelen. Landbouwmechanisatie, verkoop en onderhoud van bos- en tuinmachines, winkel met allerhande praktische waren en de productie van mestverwerkings/-bewerkings machines. Hier zorg ik voor het magazijn van de landbouwmechanisatie en bos en tuin. Daarnaast doe ik de verkoop in de winkel.

Vanuit GBNZ, waar ik destijds de website bijhield en de communicatie naar de leden via de mail verzorgde, ben ik bij de werkgroep GBNZ van de CONZ gekomen. In de werkgroep regel ik de praktische zaken, zoals de notulen verwerken en een aantal dingen rondom de dodenherdenking. Ik vind het leuk om binnen de werkgroep praktisch bezig te zijn en zo ook een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. De werkgroep GBNZ is momenteel bezig met voorbereidingen voor het bevrijdingsontbijt en de dodenherdenking. Daarnaast zijn we aan het brainstormen over hoe we de verkeersveiligheid in de buurtschap kunnen verbeteren en verkeersoverlast kunnen verminderen. Ook het terugdringen van zwerfafval staat hoog op de agenda.

GBNZ heeft verder diverse dingen in Notter en Zuna gerealiseerd. Zo is vanuit GBNZ het dorpsplan bedacht en daaruit is de CONZ ontstaan. En denk ook aan de diverse ommetjes en het pontje in Zuna die door GBNZ zijn mogelijk gemaakt. Ieder jaar wordt de dodenherdenking georganiseerd en samen met het Kulturhus de nieuwjaarsreceptie.

In mijn vrije tijd ben ik graag aan het bouwen en timmeren, bijvoorbeeld samen met de kinderen een kippenhok maken en sleutelen aan de trekker. Daarnaast help ik graag op de boerderij bij mijn ouders en broertje.
-------------------------------------
Werkzaamheden in het ‘Boode’ bos.

Tijdens de droge periode van een aantal jaar geleden heeft ons bos veel te lijden gehad van de letterzetter. Dit beestje vreet de barst van dennenbomen af. Normaal zitten er altijd wel een paar van deze beestjes in de boom maar bij droogte kan de boom
Boode bos werkz.
zich er niet tegen verweren. Daardoor moest de helft van het bos gekapt worden. Toen dit gebeurd was kwam Wim Wolbrink van de werkgroep Landschap bij ons met de vraag of ze het bos mochten aanpakken met subsidie van de provincie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben het bos opgeschoond en weer ingeplant. Onlangs is een stuk van het bos afgeplagd, zodat hier weer heide kan groeien. Het watergat is opgeschoond en er wordt een insectenhotel gerealiseerd. Alles om de natuur een handje te helpen. Wij zouden het fantastisch vinden dat de kinderen van de school het bos kunnen gebruiken voor educatie en recreatie.
Logo Vier de vrijheid
Vredesduiven tijdens de lichtroute in Notter-Zuna

De lichtroute van stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter wordt gehouden van a.s. dinsdag 19 april t/m donderdag 5 mei.
In Notter en Zuna wordt tijdens de lichtroute bij zoveel mogelijk woningen in Notter en Zuna een vredesduif geplaatst. In de afgelopen week zijn de vredesduiven bezorgd. Elke bewoner wordt vriendelijk verzocht om gedurende de lichtroute, telkens van dinsdag- tot en met zaterdagavond, bij de vredesduif een waxinelichtje te branden van 20.30 tot 23.00 uur. Verder wordt iedereen gevraagd om ook op woensdag 4 mei ‘s avonds een brandende kaars voor het raam te plaatsen. Hoe mooi is het als alle inwoners hieraan meedoen? Dat verhoogt de sfeer en het effect van de lichtroute!

-------------------------------------
Uitnodiging Bevrijdingsontbijt Notter-Zuna

Op zaterdag 30 april organiseren het Kulturhus en de werkgroep GBNZ vanaf 9.00 uur het BEVRIJDINGSONTBIJT in Kulturhus Irene. Alle inwoners van Notter en Zuna worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen.
Bevrijdingsontbijt
Let op! Opgeven is verplicht, dit kan nog t/m vrijdag 22 april. De uitnodiging met alle informatie over het programma, de tijden en wijze van aanmelden vind je via > Uitnodiging Bevrijdingsontbijt.

-------------------------------------
Oorlogsmonument N-Z
Dodenherdenking Notter-Zuna

Om samen te herdenken organiseert de werkgroep GBNZ op woensdag 4 mei een bijeenkomst bij het oorlogsmonument aan de Rijssensestraat. We verzamelen om 19.15 uur op het erf van de familie Woolderink aan de Grimbergerweg 2a in Notter.
Ook hiervoor worden alle inwoners van Notter-Zuna, van jong tot oud, van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het volledige programma vind je via: Dodenherdenking Notter-Zuna.
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl