Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. In deze editie onder meer enkele uitnodigingen, nl.: voor de Informatiemarkt Toekomstvisie van de gemeente Wierden, een 'Crea-Workshop' voor de jeugd en een 'Workshop paastaart decoreren'. Verder een bericht van Stichting Vier de Vrijheid, waarbij ook informatie over de vredesduiven voor de lichtroute en het bevrijdingsontbijt in Notter-Zuna.
Eerst even dit...

Wat ons de laatste drie weken allemaal bezighoudt is de Russische invasie in Oekraïne. Rusland in oorlog met Oekraïne, hartverscheurend en onbegrijpelijk. Kort nadat de Russische president de inval aankondigde ontploften al de eerste kruisraketten in Kiev en andere steden. Rusland stelde dat de aanvallen uitsluitend gericht zouden zijn op militaire doelen. Inmiddels weten we wel beter! Steden liggen in puin, veel gewonden en doden, en miljoenen mensen op de vlucht. De oorlog beheerst niet alleen het nieuws, maar ook ons hoofd. Onze gedachten gaan uit naar de Oekraïners en de Russen die dit ook niet willen. Ook is het heel bijzonder en goed om te zien dat heel veel mensen en instanties zich inzetten voor Oekraïne en hulp bieden. Hulde aan alle inzamelingsinitiatieven en huishoudens die ontheemden willen opnemen. Hopelijk komt er snel een vredesakkoord en een einde aan deze waanzinnige oorlog!

Van heel andere orde is dat we deze week hebben gestemd voor de gemeenteraad. Onze democratische rechtsorde staat in ieder geval recht overeind! In de gemeente Wierden, met een opkomstpercentage van 63% heeft Wierden het prima gedaan! Het aantal raadszetels over de politieke partijen is nu als volgt verdeeld (de definitieve uitslag wordt op 21 maart vanuit het gemeentehuis bekend gemaakt): CDA 4 (-1), ChristenUnie 2 (-1), Nieuw Enter Wierden 8 (+1), Progressief Wierden 2 (-0), SGP 1 (+1) en VVD 2 (-0). Het is best spannend wat de nieuwe raad de komende vier jaar kan waarmaken van hun standpunten en ambities. In het bijzonder over zaken met betrekking tot het platteland. Als ze zich houden aan hetgeen in hun verkiezingsprogramma’s staat en wat er tijdens het politiek café Notter-Zuna is gezegd, dan worden het vier mooie jaren. We gaan het zien…

Onze algemene ledenvergadering is op dinsdag 17 mei om 20.00 uur in het Kulturhus. Reserveer deze datum alvast in je agenda. De uitnodiging ontvang je te zijner tijd.

Het CONZ bestuur
Korte terugblik op het Politiek Café in Kulturhus Irene

Al vroeg komen, op donderdag 3 maart, de eerste bezoekers ‘het café’ binnen en langzaam vult de zaal zich met publiek, bestaande uit inwoners én leden van de politieke partijen. Alle zes partijen (CDA, ChristenUnie, Nieuw Enter Wierden, Progressief Wierden, SGP en VVD) zijn vertegenwoordigd. Op deze avond worden acht (prikkelende) stellingen - in drie thema’s geclusterd - besproken. Deze thema’s zijn: Klimaatproblematiek / Bestuurlijke vernieuwing / Wonen voor jong en oud.
Gespreksleider Simon Dirks geeft per stelling telkens twee politieke partijen de gelegenheid hun standpunt toe te lichten en te debatteren over het betreffende onderwerp. Bij sommige stellingen lopen de standpunten uiteen en komen er ook vanuit de zaal opmerkingen en vragen. Er ontstaat een levendig debat,
Politieke partijen
waarbij ieders mening gerespecteerd wordt. De gespreksleider zorgt dat iedereen ruimte krijgt om zijn of haar mening te geven. Ondanks de soms verschillende opvattingen verloopt de avond in goede sfeer.

Het bestuur van Kulturhus Irene en van CONZ en ook de politieke partijen vinden het belangrijk om over twee jaar nog eens terug te komen op hetgeen in het Politiek Café van dit jaar besproken is. Een tussenevaluatie, om samen te kijken hoe de gemeenteraad de verschillende zaken oppakt en hoe de inwoners van Notter-Zuna dit ervaren. Het volgende Politiek Café vindt dus plaats in het voorjaar van 2024!
Informatiemarkt Toekomstvisie Wierden

In een extra nieuwsbrief, op 29 oktober 2021, hebben wij je geïnformeerd over de Informatiemarkten Toekomstvisie van de gemeente Wierden, zie Extra nieuwsbrief Informatiemarkt. In verband met de coronamaatregelen zijn deze bijeenkomsten voor Notter-Zuna, Rectum-Ypelo en Wierden uitgesteld.

Nu de coronamaatregelen (bijna) zijn opgeheven, heeft de gemeente de informatiemarkten hervat. In Enter en Hoge Hexel hebben de informatiemarkten eind 2021 plaatsgevonden. In Wierden was de markt op 17 maart jl. en voor Rectum-Ypelo staat deze gepland op donderdag 31 maart in Het Akkerhus.

Hieronder herhalen wij (letterlijk) het bericht van de gemeente Wierden:
Kulturhus N-Z
Wanneer en waar in Notter-Zuna?

Donderdag 24 maart van 19.00-21.00 uur

Kulturhus Irene, van Kregtenweg 9, Notter

Binnen dit tijdsblok ben je van harte welkom
Wat kun je verwachten ?
Ieder thema dat onderdeel uitmaakt van de toekomstvisie heeft een eigen stand/tafel op de informatiemarkt.
compilatie infomarkt 1
De thema’s die onderdeel uitmaken van de toekomstvisie zijn:
 • Buitengebied
 • Opwekking en gebruik van duurzame energie
 • Natuur, landschap en openbaar groen
 • Ondernemen en werken
 • Participatie
 • Sociale leven
 • Verkeer
 • Wonen
compilatie infomarkt 2
Bij iedere stand/tafel heb je de mogelijkheid in gesprek te gaan met een lid van de denktank toekomstvisie en/of een medewerker van de gemeente. Je deelt jouw mening, idee of wens of je krijgt een vraag of stelling voorgelegd, die afgeleid is van de uitkomst van de gehouden enquête. Het belangrijkste is dat je, op welke wijze dan ook, de ruimte hebt om vragen te stellen en ideeën mee te geven voor de toekomstvisie. Wat ons betreft kan het alle kanten op! Natuurlijk bieden wij je ook graag een kop koffie aan tijdens de informatiemarkt.

Kom jij ook?
Je bent van harte welkom op de informatiemarkt tussen 19.00-21.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een bezoek te brengen aan de informatiemarkt en ons toch extra input willen meegeven of met ons in gesprek willen gaan, laat ons dit dan weten en stuur een mail naar toekomstvisie@wierden.nl.

Gezamenlijk belang
Ook jouw mening, ideeën en suggesties doen ertoe! We hopen je dan ook te ontmoeten op de informatiemarkt. Nodig ook gerust familie, vrienden en/of buren uit. NB: Deze avond is ook zeer interessant voor onze jongere buurtbewoners, het gaat uiteindelijk ook om hún toekomst!

Meer informatie over de Toekomstvisie, de informatiemarkten en de uitslag van de enquête staan op www.wierden.nl/toekomstvisie.
Workshop voor de jeugd
Hoi jongens en meisjes,

Op vrijdag 8 april zijn jullie weer van harte welkom in Kulturhus Irene voor een leuke workshop.
Paascrea jeugd
Je mag zelf kiezen welke van de twee creatieve voorbeelden je wil maken.

De workshop is van 19.00 tot plm. 21.00 uur.

De kosten zijn €5,- per persoon
We maken er weer een leuke en toffe avond van.
Kom jij ook? Je kunt je tot 1 april opgeven via email: activiteiten@Kulturhus-irene.nl.
En… neem gerust je vrienden en vriendinnen mee!!!

We zien je graag op vrijdag 8 april!

------------------------------------------------
Workshop paastaart decoreren

Wil je ook iets lekkers en speciaals bij de koffie/thee met Pasen?
Voorbeelden Paasworkshop
Kom dan naar onze workshop paastaart decoreren op donderdag 14 april a.s. in Kulturhus Irene.
De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Je kunt kiezen uit:
 • Foto 1: HAASJE - € 34,95
 • Foto 2: BOOMSTAM - € 34,95
 • Foto 3: EI ‘WATERVAL’ - € 39,95
De afbeeldingen zijn voorbeelden, eigen creatie is mogelijk.
De prijzen zijn incl. alle ingrediënten voor de taart en een kopje koffie/thee met wat lekkers.
Opgave graag vóór 7 april via activiteiten@kulturhus-irene.nl.
Bij aanmelding s.v.p. aangeven welke paastaart je wil maken!

Graag tot ziens op 14 april!
Groetjes, Activiteitencommissie Kulturhus Irene en CONZ werkgroep Zorg
Van de Stichting ‘Vier de Vrijheid Wierden-Enter’ hebben we het verzoek gekregen om onderstaand bericht te communiceren via onze nieuwsbrief.
Logo Vier de vrijheid
Oorlog in Oekraïne

Bij het voorbereiden van de bevrijdingskrant (lees 28 februari) is de oorlog in Oekraïne een paar dagen geleden uitgebroken. We denken allereerst aan de inwoners van Oekraïne en betreuren de ernstige situatie waarin ze verkeren.

Het is een gevoelige situatie, maar wij als Stichting Vier de Vrijheid zijn bezig om het gedenken van onze vrijheid te vieren en dat is een groot goed om op de agenda te houden.

Tijdens de recente Auschwitz herdenking werd dit ook opgemerkt. Het is juist in deze tijd (waarin nog steeds discriminatie en uitsluiten van mensen aan de orde is) van belang dat we samen de herdenkingen blijven houden om elkaar te informeren over de achtergronden en bewust te blijven van de actualiteit.

Als Stichting zijn wij verbonden met buurten die de cultuurhistorische aspecten van de Tweede Wereldoorlog uitbeelden en verenigingen die oorlog, vrede en vrijheid benadrukken. Allen zijn bezig de verbinding van historie, heden en toekomst te benadrukken.

We ervaren juist in deze moeilijke tijd dat VRIJHEID een groot goed is. Met de herdenking van Vier de vrijheid wordt dit extra benadrukt.

Namens de Stichting Vier de Vrijheid R. Broeze-v.d. Kolk, voorzitter

Wij volgen als bestuur nauwlettend de ontwikkelingen vanuit de (Nederlandse) politiek, overheid, provincies en/of gemeenten.

-------------------------------------

Vredesduiven bij lichtroute in Notter-Zuna

De Activiteitencommissie Kulturhus Irene en de CONZ-werkgroepen Zorg en GBNZ zijn benaderd om de activiteiten in Notter-Zuna te coördineren. Deze afvaardiging heeft de verschillende buurten uitgenodigd om mee te doen en hierin begeleid.

Je bent wellicht al op de hoogte van de lichtroute die wordt georganiseerd door de stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter. De lichtroute bestaat uit vier routes (centrum, Noordwest, Zuid en Zuidwest) in Wierden, Enter en de buurtschappen.
Vredesduiven NZ
In 2020 werkten de verschillende buurten al aan een project voor de lichtroute. Zo ook in Notter en Zuna (route Zuidwest). Om de lichtroute extra aantrekkelijk te maken hebben een aantal inwoners van Notter en Zuna driehonderd vredesduiven gemaakt.
De vredesduif is een internationaal symbool van vrede en voor ons dan ook een herdenkingsteken van vrijheid.
Het is de bedoeling om gedurende de periode van de lichtroute, van dinsdag 19 april t/m donderdag 5 mei, bij zoveel mogelijk woningen in Notter en Zuna een vredesduif te plaatsen.
In de week van 11 april worden de vredesduiven bezorgd.

Aan het einde van elke route kan - middels een QR-code of contant in een collectebus - een vrije gift worden gedaan. De opbrengst is bestemd voor de Oekraïense medemens!
Lichtroute Notter-Zuna 75 jr. bevrijding
-------------------------------------
Bevrijdingsontbijt Notter-Zuna

Op zaterdag 30 april wordt vanaf 9.00 uur opnieuw een ontbijtbuffet georganiseerd in Kulturhus Irene.
Na het ontbijtbuffet is er een mooie wandeling en aansluitend is er gelegenheid om tot plm. 14.00 uur gezellig na te praten. Alle inwoners, van jong tot oud, zijn van harte welkom.
De uitnodiging voor het bevrijdingsontbijt wordt huis aan huis bezorgd in Notter en Zuna. Hierin staat het volledige programma en ook hoe je je kunt aanmelden. Zet jij 30 april ook alvast in jouw agenda?
Bevrijdingsontbijt
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl
Email Marketing Powered by MailPoet