Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna. In verband met de zomervakantie verschijnt de volgende nieuwsbrief in september.
Eerst even dit…

Bestuurs- en werkgroepleden van de CONZ ervaren dat wanneer er over de coöperatie wordt gesproken het meestal al snel over het zonnepark gaat. Er is al veel gezegd en geschreven over het zonnepark. Dat heeft zich zo ontwikkeld en is enigszins begrijpelijk. Echter, de coöperatie is zoveel meer! Alle werkgroepen zetten zich in om onze buurtschap voor nu en in de toekomst leefbaar te houden. En dat blijven we doen, zeker nu er in de politiek allerlei maatregelen worden genomen die het platteland aangaan.

Bij de stukken voor de algemene ledenvergadering in mei, hebben de CONZ-leden het bestuurlijk Jaarverslag 2021 ontvangen. In dit verslag staat een toelichting op de CONZ als geheel, de voortgang van meerdere projecten en een rapportage van de werkgroepen over vorig jaar. Al met al een goede weergave van de projecten en activiteiten van de CONZ. Mocht je als CONZ-lid nog geen tijd hebben gehad of ben je geen lid en je hebt wel interesse, via CONZ Jaarverslag bestuur 2021 kun je het verslag (alsnog) lezen. Wellicht wordt jouw kijk op de CONZ ook breder en wil je je na het lezen van dit verslag als ‘ambassadeur’ inzetten voor de CONZ. Vertel je buurtgenoten, als het zo uitkomt, gerust over de activiteiten van de CONZ en stuur ze eventueel de link naar het verslag! Want, uiteindelijk zijn we er met elkaar voor onze mooie buurtschap!

We wensen iedereen een fijne en zonnige zomer(vakantie) toe!

Het CONZ bestuur
CONZ Duurzame Energie BV en Actiegroep Zuna
- spreken in - tijdens de Informatieronde Grondgebied gemeente Wierden


Veel mensen maken zich zorgen over het klimaatprobleem en vragen zich af of er nog tijd is om het tij te keren. Dat er veel moet gebeuren is wel duidelijk, zeker nu de energietoevoer vanuit Rusland is gestopt. Systemen moeten veranderen en de politiek dient hierin op een eerlijke en goede manier verantwoordelijkheid te nemen. Gelukkig zijn er ook burgerinitiatieven die hier op een innovatieve manier over nadenken en willen meewerken aan oplossingen. Hoewel deze mensen niet altijd direct zichtbaar zijn. Als CONZ proberen we voor onze buurtschap een positieve bijdrage te leveren. Zo heeft elke CONZ-werkgroep zijn eigen thema’s en doelen. Wanneer het over het klimaat gaat dan zet de werkgroep duurzaamheid zich in voor ‘Zon op dak’ (Energie Coöperatie CONZ Noaberstroom UA). En zoals bekend, wil CONZ Duurzame Energie BV een zonnepark realiseren en exploiteren. De gemeente Wierden heeft hiervoor een locatie aan de Schoneveldsweg in Zuna aangewezen. Het doel van het zonnepark is tweeledig; we wekken duurzame energie op voor 2000 gezinnen per jaar en dragen hiermee een stukje bij aan duurzaamheid. De energie verkopen we aan energieleveranciers en met de opbrengsten, die we inbrengen in het Gebiedsfonds, gaan we plannen uitvoeren ten goede van de buurtschap. Iedere inwoner kan daarvoor te zijner tijd voorstellen indienen bij onze Stichting CONZ Gebiedsfonds.

Op dinsdag 7 juni jl. heeft voorzitter Dirkjan Masman in de raadsvergadering van de gemeente Wierden (Informatieronde Grondgebied) ingesproken en de plannen voor het zonnepark namens de CONZ toegelicht. Ook de heer Hans Goossen, woordvoerder van de Actiegroep Zuna, heeft hun visie op met name de locatie van het zonnepark toegelicht. Beide heren hebben nadien vragen van de raadsleden beantwoord. Ook B&W werd bevraagd door de raadsleden. Je kunt deze inspraakronde terugkijken via: Informatieronde Grondgebied 7-6-2022 (vanaf plm. de 21e minuut). De gemeenteraad besluit op 5 juli a.s. of ze al dan niet een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. Wanneer de gemeenteraad deze verklaring afgeeft, komt de vergunningsaanvraag acht weken ter inzage te liggen en worden de zienswijzen afgewacht. Wij hopen dat dit positief uitpakt en we na de vakantie verder kunnen met het zonnepark.
Afscheid van CONZ

In de bestuursvergadering van 14 juni jl. hebben we afscheid genomen van Moniek Brill (zie foto). Je kent Moniek misschien niet (zo goed). Moniek is plm. twee jaar geleden door de gemeente Wierden ingezet als Buurtvrouw voor Notter-Zuna en was zeer betrokken bij de CONZ. Ook in het kader van het project Lerend Partnerschap tussen CONZ, de gemeente Wierden en de provincie Overijssel dacht Moniek mee. Centrale vraag bij dit project is: ‘Hoe kunnen we ons ontwikkelen als een toekomstbestendige, zelfvoorzienende en professionele coöperatie?’
Moniek heeft in de afgelopen twee jaar haar steentje bijgedragen door als intermediair te fungeren tussen CONZ en de gemeente. Enerzijds adviseerde zij CONZ over hoe met vraagstukken en projecten om te gaan binnen de gemeente; bijvoorbeeld bij welke wethouder of ambtenaar kunnen we het best aankloppen. Anderzijds heeft zij voorbereidend werk gedaan; items in de week gelegd en enig ‘duw- en trekwerk’ verricht voor de coöperatie.
IMG-20220614-WA0001
Zo heeft zij geholpen om de inspraak en invloed richting de gemeente te verbeteren en daarmee de samenwerking met de gemeente vergemakkelijkt. Als Buurtvrouw was Moniek actief voor al de inwoners van Notter Zuna, we zien dan ook met grote belangstelling uit naar de benoeming van de opvolger/ster van Moniek!
--------------
Tijdens de ALV op 17 mei jl. hebben Hans Hofman en Menno Pijffers, na ruim 4,5 jaar, hun functie als algemeen bestuurslid officieel neergelegd. In de bestuursvergadering van juni hebben we informeel afscheid genomen en beide heren nogmaals bedankt voor hun geweldige inzet voor de CONZ. Hans en Menno waren vanaf de oprichting betrokken en hebben erg veel tijd en energie gestoken in de coöperatie. Hans was linking pin naar de werkgroep Agrarisch & Ondernemen. Hans is zelf ondernemer en had goede feeling met deze werkgroep. Door de vrijwel constante reuring van de laatste jaren binnen de agrarische sector was dit niet altijd gemakkelijk. Hans heeft de website www.conz.nl gebouwd en verzorgde hiervoor de content. Verder was hij actief lid van de projectgroep ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’ en nam hij deel aan het project ‘Lerend Partnerschap’.
Menno was, evenals een aantal anderen leden van het eerste bestuur, vertegenwoordiger van de CONZ oprichtende rechtspersonen (Vereniging Kulturhus Irene en GBNZ). Menno was jarenlang voorzitter van de vereniging GBNZ. Hij heeft in 2020 mede de overgang naar de CONZ begeleid. Nadat GBNZ was overgegaan als werkgroep binnen CONZ was Menno linking pin naar deze werkgroep. In het begin was het even wennen. Maar als snel functioneerde de werkgroep, onder de bezielende leiding van Menno, goed binnen CONZ en verzorgde haar eigen activiteiten. Verder heeft Menno actief meegedacht over het zonnepark aan de Zunasche heide en tekende hij de eerste “artist impression” van de inpassing in het landschap. Daardoor konden alle betrokkenen zich er iets bij voorstellen en een mening vormen. Als geboren en zeer betrokken Notterianen én met hun kennis van de buurtschap hebben Hans en Menno zich zeer verdienstelijk ingezet voor de CONZ!

Moniek, Hans en Menno, nogmaals heel erg bedankt voor jullie inzet voor de Coöperatie Notter-Zuna.
CONZ nieuwe eigenaar van pontje Notter-Zuna

Onlangs is op verzoek van de ‘Stichting Pontje Notter-Zuna’ de CONZ de nieuwe eigenaar van het fiets- en voetveer in de Regge geworden.
pontje Notter-Zuna
Deze stichting heeft dit besluit genomen i.v.m. de leeftijd van de huidige bestuursleden. Binnen de CONZ wordt het pontje ondergebracht in een werkgroep. Er zijn al enkele mannen geworven die het onderhoud en eventuele ad-hoc reparaties op zich willen nemen. Met het handbediende kettingveerpontje kan er sinds 2012 weer gewandeld en gefietst worden over de oude
postroute van Almelo naar Deventer. Ook zijn de wandelommetjes in Notter en Zuna middels het pontje met elkaar verbonden. Er wordt veel gebruik van gemaakt door zowel inwoners uit de directe omgeving alsook door campinggasten en andere toeristen. Mensen beleven vaak veel plezier aan het bedienen van het pontje en er wordt meestal vrolijk gegroet door en naar passanten in kano’s en bootjes.
Zeventien nieuwe burgerhulpverleners in onze buurtschap!
Doe jij ook mee?

In de nieuwsbrief van mei hebben we namens de EHBO Notter een oproep gedaan om je aan te melden voor de cursus Reanimatie/AED-bediener en burgerhulpverlening!
Bij de laatste herhalingscursus ‘burgerhulpverlener’ waren er nog slechts 12 burgerhulpverleners in onze buurtschap. Inmiddels hebben zich 17 nieuwe personen aangemeld voor de beginnerscursus. De cursus bestaat uit twee avonden, telkens op twee woensdagen van 19.30 tot 21.30 uur en wordt gegeven in het Kulturhus. Op de eerste avond wordt het reanimeren uitgelegd en met speciale reanimatiepoppen geoefend en op de tweede avond wordt het gebruik van de AED getraind.
AED
Elke groep bestaat uit max. 12 personen. De eerste cursus staat gepland voor woensdag 7 en 14 september. Om inzetbaar te blijven wordt er elk jaar in het voorjaar een herhalingscursus gegeven!
Het uitgangspunt van de EHBO Notter is dat er plm. 48 burgerhulpverleners in onze buurtschap zijn.
Dat is van groot belang om op tijd hulp te kunnen verlenen aan mensen met een hartstilstand. Er zijn dus nog wat meer hulpverleners nodig!

Aanmelden kan door je naam en adres te mailen naar de CONZ werkgroep Zorg van jong tot oud: jongoud@conz.nl. Heb je nog vragen of wil je liever eerst meer informatie, neem dan contact op met Erick Altena 06-25372575. Deelnemers ontvangen t.z.t. via mail een officiële uitnodiging.

NB: Heb je via je werk, sportvereniging o.i.d. de reanimatiecursus en ook de jaarlijkse herhalingscursus gevolgd, meld je dan s.v.p. aan als burgerhulpverlener via: hartslagnu.nl.

Meld jij je ook aan? Ook jij kunt helpen levens te redden!
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl