Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee informeren we onze leden en andere belangstellenden over wat er leeft en speelt in Notter-Zuna.
Eerst even dit...

Wie had kunnen denken dat na bijna drie maanden de oorlog in Oekraïne nog steeds heftig voortduurt. En in plaats van dat er richting een oplossing wordt geopereerd, wordt het geweld alsmaar meer en de zorgen steeds groter. Wat een verdriet en onmacht voor al die miljoenen Oekraïners op de vlucht en zeker ook voor hen die zich inzetten om hun land te verdedigen. Deze ontwikkeling doet ons maar al te zeer beseffen dat oorlog nooit ver weg is. Nu zelfs binnen Europa en op een afstand van nog geen 2.000 km. Hoe blij en dankbaar mogen we zijn dat we in een vrij land leven.

Juist daarom was het zo bijzonder dat wij de afgelopen periode 77 jaar vrijheid mochten vieren. Heel veel mensen, ook uit Notter en Zuna, hebben actief meegewerkt aan verschillende activiteiten georganiseerd door de Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter. Verderop in deze nieuwsbrief lees je een terugblik op de ‘Lichtroute’, het ‘Bevrijdingsontbijt’ en de ‘Dodenherdenking’ in Notter-Zuna.

Afgelopen dinsdag 17 mei hadden we een goede en goed bezochte algemene ledenvergadering van de CONZ. Na het officiële gedeelte hebben we met vrijwel alle aanwezigen, onder het genot van een drankje en een hapje, in een gezellige sfeer nagepraat. Het verslag van de bestuurswisseling, de behandelde (financiële) jaarstukken en de presentatie van de werkgroepen ontvang je t.z.t. middels de notulen. Wel vragen we in deze nieuwsbrief alvast aandacht voor de toelichting die de EHBO Notter heeft gegeven over het grote belang van, en de oproep om mee te doen met, burgerhulpverlening!

Verder in deze nieuwsbrief een korte update van de energiecoöperatie CONZ Noaberstroom (zon op dak) en een uitnodiging voor de jeugd om een avond heerlijk pizza te bakken.

Het CONZ bestuur
Korte update Noaberstroom

Inmiddels is ons eerste ‘zon op dak’ project nagenoeg afgerond.
Noaberstroom Notter-Zuna
De zonnepanelen op het dak van de familie Bremmer zijn geïnstalleerd en aangesloten op het net.
Buurtbewoners in Notter-Zuna zijn in 2021 gevraagd lid te willen worden van onze Energiecoöperatie CONZ Noaberstroom. Inmiddels hebben we voldoende aanmeldingen gehad voor ons eerste project. Tegelijk met de opgave voor het lidmaatschap is er ook de mogelijkheid geboden om financieel deel te nemen in het project, dit tegen een rente van 4% per jaar. Deze maand (mei 2022) proberen wij de definitieve ledenovereenkomst en het bijbehorende informatiememorandum naar de leden van Noaberstroom te sturen. Bij ondertekening van de overeenkomst zullen de leden dan ook definitief moeten beslissen of ze al dan niet en voor welk bedrag ze financieel willen deelnemen. Vervolgens bekijken we of het investeringsbedrag (groot € 65.000,-) is opgehaald of dat er meer buurtbewoners financieel kunnen deelnemen. Mocht het benodigde bedrag onder de leden van Noaberstroom niet gehaald worden, dan zal er een tweede crowdfunding gehouden worden, ditmaal onder de leden van de Coöperatie Notter- Zuna (CONZ). De minimumdeelname aan de crowdfunding is € 1.000,-, de maximale deelname is € 10.000,-. Mocht dit aan de orde zijn, dan krijgen de leden van CONZ hierover z.s.m. bericht.

Zodra het eerste project definitief is opgeleverd gaan we als werkgroep onderzoeken of we een tweede ‘zon op dak’ project kunnen opstarten. We houden je hieromtrent op de hoogte.

Word ook burgerhulpverlener!

In Notter-Zuna is momenteel een groot tekort aan burgerhulpverleners!

Elke dag krijgen plm. 40 mensen in Nederland - buiten het ziekenhuis - een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED (defibrillator) aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen!

De EHBO Notter heeft in de algemene ledenvergadering van CONZ , een toelichting gegeven op de cursus Reanimatie / AED bediener en burgerhulpverlening! Erick Altena en Martin Nijzink vertelden dat zij in 2010 zijn gestart met de cursus voor beginners en hierna telkens de jaarlijkse herhalingscursussen hebben gegeven. Van de bijna 80 gestarte deelnemers in 2010 zijn er momenteel slechts 12 over. Dit heeft voor een deel te maken met de leeftijd van sommige oud-deelnemers. Ook zijn een aantal mensen om een andere, soms onbekende, reden gestopt. Feit is dat het aantal van 12 te weinig is voor voldoende dekking in onze buurtschap. Er hangt momenteel één AED in Notter (Kulturhus) en in Zuna hangen er twee (Vakantiepark Mölke en bij de familie Lohuis). Rekening houdend met het gegeven dat een burgerhulpverlener niet altijd direct de telefoon kan opnemen en/of niet direct weg kan zijn er minimaal 48 burgerhulpverleners nodig in Notter-Zuna.

Het is dus belangrijk dat er in onze buurtschap meer mensen burgerhulpverlener worden. Daarmee vergroot de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. Jij start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening er is. Hierdoor kun je helpen levens te redden!
AED
Erick en Martin gaan na de zomervakantie aan één en hopelijk meerdere nieuwe groepen (max 12 personen per groep) de cursus geven. De lessen zijn telkens op twee woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur en worden gegeven in het Kulturhus. Op de eerste avond wordt het reanimeren uitgelegd en met speciale reanimatiepoppen geoefend en op de twee avond wordt het gebruik van de AED getraind. De eerste cursus staat gepland voor woensdag 7 en 14 september.
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben zich al een aantal personen opgegeven. Er zijn nog meer mensen nodig! Heb jij ook belangstelling om burgerhulpverlener te worden? Direct aanmelden kan door je naam en adres te mailen naar de CONZ werkgroep Zorg van jong tot oud: jongoud@conz.nl. Heb je nog vragen of wil je liever eerst meer informatie, neem dan contact op met Erick Altena 06-25372575. Deelnemers ontvangen t.z.t. via mail een officiële uitnodiging.

NB: Heb je via je werk, sportvereniging o.i.d. de reanimatiecursus en ook de jaarlijkse herhalingscursus gevolgd, meld je dan s.v.p. ook aan als burgerhulpverlener via: hartslagnu.nl.

Ook jij kunt helpen levens te redden!
Pizza bakken voor de jeugd

Hoi jongens en meisjes,

We hebben nu een aantal keer een leuke avond voor de jeugd van plm. 9 tot 15 jaar georganiseerd en de groep die meedoet groeit nog steeds. Ben jij nog niet eerder geweest en lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan ook en doe gezellig mee!

Op vrijdag 10 juni zijn jullie (weer) van harte welkom. Dit keer niet in het Kulturhus maar bij de familie Wevers, Petersdijk 1 in Zuna. We gaan die avond heerlijk pizza bakken. Je kunt een pizza maken die jij écht lekker vindt!
Wij zorgen dat er verschillende ingrediënten zijn, zoals bijv. banketbakkersroom, ham, tomaatjes, geraspte kaas, mozzarella, salami, gerookte kip, ananas, paprika en champignons.
De avond is van 18.30 tot plm. 20.30 uur.
De kosten zijn € 5,- per persoon.
pizza bakken
We maken er samen een toffe en smakelijke avond van!

Kom jij ook gezellig pizza maken en eten? Je kunt je tot vrijdag 3 juni opgeven via email: activiteiten@kulturhus-irene.nl. En… neem gerust je klasgenoten, vrienden en vriendinnen mee!!!

Graag tot ziens op vrijdag 10 juni!
Groetjes, CONZ werkgroep Zorg en Activiteitencommissie Kulturhus Irene
Terugblik op
Logo Vier de vrijheid
in Notter-Zuna
We kunnen, in het kader van ‘Vier de Vrijheid’, terugkijken op een aantal bijzondere weken. De Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter heeft in de periode van 7 april tot 6 mei in totaal vijfendertig activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Ook inwoners van Notter-Zuna hebben aan verschillende activiteiten deelgenomen. Voor Notter-Zuna lag de coördinatie, als lid van het kerncomité Vier de Vrijheid, bij Jantina Berkhof. Naast de drie hieronder beschreven items hebben meerdere bewoners in Notter-Zuna meegewerkt aan de productie van de driehonderd vredesduiven. Bij vrijwel elke woning stond tijdens de lichtroute de vredesduif en brandde telkens van dinsdag t/m zaterdag een waxinelichtje. En het eerste gedeelte van de Klokkendijk had een prachtige ‘straatversiering’, bij elke woning stond een kleurrijke en verlichte klok. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en deelnemers, die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd!
-----------
Lichtroute

Van 19 april t/m 5 mei was de ‘Lichtroute Wierden’, die ons middels verschillende objecten herinnerde aan de Tweede Wereldoorlog! De lichtroute bestond in totaal uit 80 km. en was opgedeeld in vier routes. Er werkten maar liefst vijftig buurten mee aan de lichtroute.
compilatie llichtroute 1
In Notter-Zuna hebben meerdere buurten een object op de historische plek uitgebeeld; zo werd aan de Smeijersdijk in Zuna de ‘neergestorte Lancaster bommenwerper’ verbeeld.
Schuilkelder picture
In Notter werd aan de Heijkampsweg een ‘schuilkelder’ gebouwd zie foto hiernaast (winnaar 2e prijs), aan de Nieuwe Hoeksweg een ‘bom én bomkrater’ geplaatst en aan de Rijssensestraat/ Grimbergerweg werd tegenover het herdenkingsmonument de ‘Executie De Grimberg’ uitgebeeld. Verder werden aan de Notterweg een ‘Hongertocht’ en aan de Nottermorsweg de ‘Paardenvordering’ uitgebeeld. Er was grote belangstelling voor de lichtroute. Duizenden mensen hebben de lichtroute bezocht. In de eerste week was de route al 800 keer gedownload en al snel waren de routeboekjes uitverkocht. Heel bijzonder hoeveel mensen er per fiets of auto de lichtroute hebben gereden.
Op meerdere dagen was het ‘file-rijden’ door onze buurtschap. Een mooi compliment voor alle mensen die zich hebben ingezet voor deze unieke lichtroute!
compilatie llichtroute 2
-----------

Bevrijdingsontbijt

Op zaterdag 30 april was vanaf 8.30 uur het bevrijdingsontbijt Notter-Zuna, georganiseerd door de werkgroep GBNZ van de Coöperatie Notter-Zuna en het bestuur van Kulturhus Irene.
Maar liefst ruim 130 personen hadden zich aangemeld voor het ontbijt in Kulturhus Irene. De tafels waren gezellig gedekt in de sportzaal (de groep vrijwilligers was al om 6.00 uur gestart met de voorbereidingen). Na een openingswoord van wethouder Hans ter Keurst en Jantina Berkhof (kerncomité Vier de vrijheid) hebben de deelnemers zich het ontbijt goed laten smaken.
IMG-20220516-WA0004
Het was een gezellige drukte in de zaal en de stemming zat er goed in. Na het ontbijt, zo rond 10.00 uur, was er een wandel-puzzeltocht. De deelnemers werden in een Amerikaanse schoolbus naar en van het start- en eindpunt gebracht en gehaald. Enkele ouderen hebben ook de rit met de bus gemaakt en zelfs een korte ‘sightseeing’ door Notter-Zuna gehad. Er werd in groepjes gewandeld en onderweg konden de kinderen letters opzoeken waarmee de puzzelwoorden ‘VIER VRIJHEID’ gemaakt konden worden.
IMG-20220516-WA0005
Verder moesten een aantal vragen (echte doordenkers) beantwoord worden. Halverwege de wandeling konden de deelnemers aan enkele behendigheidspelletjes meedoen, wat soms tot grote hilariteit leidde. De winnaars van de wandel-puzzeltocht zijn de families Wessels (1e prijs) en Boode (2e prijs). Jan Bart Wessels en Wilfred Boode ontvingen beide een
‘Zunakaas-pakket’. Na de wandeling was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn. Er was live muziek van Hans Freie (piano en zang) en voor de kinderen was er een springkussen. In het Kulturhus en op het terras werd, onder het genot van een hapje en een drankje, nog (lang) nagepraat!
-----------
Dodenherdenking Notter-Zuna

De dodenherdenking werd ook dit jaar weer georganiseerd door de werkgroep GBNZ van de CONZ. Ruim tweehonderd inwoners kwamen op woensdag 4 mei samen om alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Hierbij denken we aan zowel militairen als burgers, die stierven in oorlogssituaties én bij vredesoperaties. Wethouder Ter Keurst hield een korte toespraak over hoe belangrijk vrijheid is, zeker gezien de situatie in Oekraïne.
Bij het oorlogsmonument werd door de wethouder een krans gelegd namens de gemeente Wierden. Elize Eggerink, Ella ten Hove, Nicolette van der Kolk en Vera ten Hove van de School met de Bijbel hielpen met het aanreiken en leggen van de kransen en het bloemstuk. Wat dit jaar heel bijzonder en uniek was, is dat ook twee nabestaanden van slachtoffers een krans
IMG-20220516-WA0021
hebben gelegd. Met dank aan Ineke Gerritsen Mulkes, zij heeft deze familieleden na het nodige speurwerk kunnen benaderen. De heer Bernhard Scholten en zijn zoon David waren dan ook speciale genodigden op deze herdenking. De heer Scholten is een neef van Johan Langkamp uit
Dodenherdenking B. Scholten
Zwolle, een van de op 29 maart 1945 in de Grimberg gefusilleerde mannen. Bernhard Scholten las tijdens de herdenking een brief voor, destijds door de vrouw van Johan Langkamp geschreven aan Bernhard zijn ouders. In deze brief stelt zij haar familie op de hoogte van het overlijden van haar man. Een emotionele en zeer aangrijpende brief.
Marit ten Bolscher heeft een door haar zelf geschreven gedicht voorgedragen. Door de kinderen van school en enkele inwoners werden vervolgens bloemen bij het monument gelegd. De herdenking werd traditiegetrouw afgesloten met het zingen van het 1 en 6e couplet van het Wilhelmus. Mooi dat er na twee jaar zonder publiek nu weer zoveel belangstelling was!
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl