Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee brengen we onze leden op de hoogte van wat er speelt binnen onze coöperatie.
Van de voorzitter…

Zoals u weet zetten wij ons sinds 2017 samen met de werkgroepen in voor onze buurtschap; we willen er voor waken en zorgen dat Notter-Zuna ook in de toekomst leefbaar blijft voor gezinnen, jongeren en ouderen. Het gaat hierbij om zowel
Dirkjan Masman kleine foto
de fysieke leefbaarheid (dichtheid/type bebouwing, marktwaarde vastgoed, aanwezigheid/ bereikbaarheid van winkels, openbaar vervoer en kwaliteit groen-/landschapsvoorzieningen) alsook de sociale leefbaarheid (bevolkingssamenstelling, sociale interactie tussen bewoners en veiligheid) Kortom, we willen graag samen met u een goede buurtschap (onder)houden!

Op dit moment werken we dan ook volop aan de Gebiedsvisie, het inmiddels veel besproken lange termijnplan voor Notter-Zuna, voor meer info zie: Gebiedsvisie Notter-Zuna. Verder is de werkgroep Landschap weer gestart met het onderhoudswerk en hebben de Eeuwige bron pilotprojectgroepen Notter en Zuna de eerste twee ateliers gehad, zie: Eeuwige bron. De werkgroep Wonen werkt momenteel een plan uit voor het bouwen van twee á drie starterswoningen, een seniorenwoning en een ruimte voor dagopvang voor ouderen. Voor het Zonnepark worden de laatste aanvullingen op de aanvraag Omgevingsvergunning uitgewerkt. En last but not least: we zijn er best trots op te kunnen melden dat de werkgroep Duurzame Voorzieningen binnenkort kan starten met het eerste Noaberstroom zon-op-dak project. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

U merkt het wel, er is veel te doen. Denkt u nu: ‘ik heb wel interesse in de plannen en activiteiten van CONZ en ik heb talent op een bepaald gebied’ kom dan tot actie. Als u kunt en wilt, zet dan ook uw talent in voor onze buurtschap. Kijk voor meer informatie over de verschillende werkgroepen op onze website, zie CONZ werkgroepen. Heeft u vragen of wilt u iemand spreken stuur dan een mail naar bestuur@conz.nl, dan bellen we u voor een afspraak.

In de rubriek Even voorstellen… deze maand Wim ten Bolscher. U krijgt een inkijkje in Wim zijn privéleven en verder vertelt hij over zijn functie als - enthousiast en betrokken - voorzitter van de werkgroep Duurzame voorzieningen.

Tot slot attendeer ik u erop dat de informatiemarkt over de toekomstvisie van de gemeente Wierden op 22 november, i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen, helaas is uitgesteld. De algemene ledenvergadering van de coöperatie Notter-Zuna op 14 december laten we vooralsnog doorgaan. Van beide bijeenkomsten vindt u een bericht in deze nieuwbrief.

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ
Wim ten Bolscher
Even voorstellen...

Mijn naam is Wim ten Bolscher, 54 jaar, geboren en getogen in Rijssen. Ik ben getrouwd met Wendy Brinks en samen hebben we 3 kinderen (Femke, Dirkjan, Chiel) en een hond (Bonny). In 2009 hebben wij onze huidige woning in het mooie en landelijke Zuna gekocht (Smeijersdijk 7). Na ruim een jaar van renovatie zijn we hier eind oktober 2010 komen wonen.
In het dagelijks leven ben ik directeur bij Bouwcenter Nobel, een bouwmaterialengroothandel. Met onze 4 vestigingen (w.o. ook 3 showrooms voor keukens, tegels en sanitair) richten we ons m.n. op Midden-Oost Nederland.

Mijn vrije tijd vul ik graag met wandelen en golfen (bij Golfclub De Koepel in Wierden). Verder ben ik als ouderling actief in onze Hervormde Gemeente te Rijssen, waar o.a. ook Notter, Zuna en Rectum onderdeel van uitmaken.

Binnen CONZ zit ik als voorzitter in de werkgroep ‘Duurzame Voorzieningen’. Het voornaamste doel van deze werkgroep is onze directe omgeving te verduurzamen en parallel daaraan de leefbaarheid te optimaliseren. Dit willen we bereiken door duurzame energie lokaal op te wekken. Onze focus ligt in eerste instantie op het plaatsen van zonnepanelen op bestaand vastgoed (stallen/schuren) binnen de grenzen van onze buurtschap. We zullen daarbij trachten om goedkope groene lokaal opgewekte energie voor alle inwoners van Notter en Zuna bereikbaar te maken.

We denken dat lokaal draagvlak voor groene energie ontstaat als inwoners zelf uitmaken waar projecten gerealiseerd worden en er vervolgens zelf de voordelen van genieten. Onze onlangs opgerichte coöperatieve verenigingsvorm Noaberstroom is in deze bij uitstek geschikt. Alle beslissingen liggen immers in de hand van de leden. Of dit nu is op het vlak van verduurzamen of als het gaat om het verdelen van de opbrengsten, de leden hebben het voor het zeggen.

Samen op de bres voor een generatiebestendig Notter-Zuna…
Update Zonneproject Noaberstroom - zonnepanelen op daken

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over het Zonneproject Noaberstroom en we hebben onder meer
CONZ-Energiecooperatie-U.A.-def.
aangegeven dat er zich voor het eerste zonnedakproject voldoende leden hebben aangemeld.
De aangevraagde Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE > subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit) is inmiddels toegekend. Daar zijn we blij mee en we kunnen dus verder! Inmiddels is de aansluiting door Enexis aangevraagd en we staan op de planning voor maart 2022. Dit betekent dat we begin volgend jaar kunnen starten om ergens in maart gereed te zijn om aangesloten te worden. De Noaberstroom-leden ontvangen binnen niet al te lange tijd nadere info.
Uitstel informatiemarkten toekomstvisie i.v.m. coronamaatregelen

Van de gemeente Wierden ontvingen we het bericht dat, door de huidige coronamaatregelen, de nog geplande informatiemarkten over de Toekomstvisie van de gemeente Wierden helaas uitgesteld moeten worden. De informatiemarkten van 22 november (Notter-Zuna), 29 november (Wierden) en 1 december (Rectum- Ypelo) gaan dus op de genoemde data niet door. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze wel kunnen plaatsvinden. Als hierover meer duidelijkheid is, dan informeren wij u hierover.
Kulturhus N-Z
Algemene ledenvergadering (ALV)

Op dinsdag 14 december om 20.00 uur staat de tweede Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Notter-Zuna 2021 gepland. In deze vergadering presenteren we onder meer ons jaarplan 2022.
Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging. Ook uw belangstellende buren, vrienden of bekenden (van jong tot oud) zijn van harte welkom op onze ledenvergaderingen. Ze hoeven geen lid te zijn of te worden. Nodig ze gerust uit om mee te komen naar het Kulturhus, iedereen is welkom!

NB: Mochten de coronamaatregelen op 14 december dusdanig zijn dat het niet mogelijk of niet verstandig is om de ALV door te laten gaan, dan berichten wij u hier tijdig over.
Een stukje historie…

Uit het Twents dagblad Tubantia / 13 november 1951

Christelijke schoolvereniging te Notter 40 jaar

Zondag 11 november 1951 was het 40 jaar geleden dat in de buurtschap Notter bij Nijverdal een Christelijke schoolvereniging werd opgericht. Op 8 november 1911 werd op uitnodiging van de toenmalige predikant van de Nederlandse Hervormde kerk van Rijssen, Ds. J.H.T. Remme,
in het gebouw van de jongelingsvereniging te Notter een vergadering gehouden om te komen tot oprichting van een Christelijke schoolvereniging. In deze eerste vergadering werd wel over de oprichting gesproken, maar een beslissing werd nog niet genomen. Drie dagen later, 11 november, werd weer een vergadering gehouden en toen werd besloten tot oprichting van een vereniging. Er gaven zich staande de vergadering 60 leden op en het volgende bestuur werd gekozen; G.J. v.d. Haar, J. Slettenhaar, H. Mensink, F.J. Lohuis, G.H. Mensink, G.H. Wibbelink en G.J. Hietland. Laatstgenoemde maakt nog steeds deel uit van het bestuur als secretaris-penningmeester. Veel vergaderingen waren nodig en vele besprekingen moesten gehouden worden voor men zover was, dat men een eigen school had. Vooral het financiële vraagstuk was het grote struikelblok. Vijf jaar na de oprichting van de schoolvereniging kwam de nieuwe school tot stand.
Op 25 november 1916 werd de eerste steen van de nieuwe Christelijke school voor Notter-Zuna gelegd, en op 3 maart 1917 werd deze school geopend. De school bestond uit twee lokalen. Het eerste hoofd was de heer K. Klijnsma uit Rotterdam.
School in 1917
Moeilijk waren de eerste schooljaren voor de schoolvereniging. De gelijkstelling van openbaar en Christelijk onderwijs was er immers nog niet. Dat kwam pas in 1920 tot stand. Men moest in de eerste jaren alles zelf betalen. Na de gelijkstelling kwam daarin grote verbetering en enige jaren later moest de school zelfs worden uitgebreid. Thans bezoeken 150 leerlingen deze school. In de loop van de jaren zijn de volgende heren hoofd dezer school geweest: Klijnsma, Tillema, Van Dijk, Van den Berg en Haaring. Het tegenwoordige hoofd is de heer G.J. Doorn.

De School met de Bijbel Notter-Zuna bestaat in maart 2022 dus 105 jaar. Ze heeft in de beginjaren gevochten voor haar plaats in de samenleving en de afgelopen ruim 100 jaar bewezen deze plek waard te zijn. Door mee te gaan met de veranderingen en de ontwikkelingen, maar toch haar eigen identiteit te bewaren, is de school een vaste waarde geworden en staat ze als goede school bekend, ook buiten haar eigen buurtschappen (bron naschrift: website van de school: www.notter-zuna.nl).
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl