Group 76
Dit is een extra nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna n.a.v. de informatiemarkt over de toekomstvisie van de gemeente Wierden, georganiseerd door de gemeente.
Van de voorzitter…

In de afgelopen maanden hebben wij u in onze nieuwsbrief meerdere keren geïnformeerd over de gebiedsvisie Notter-Zuna. Een plan over hoe Notter-Zuna eruitziet over 10 en 20 jaar, met thema’s* die voor ons allemaal van belang zijn.
Dirkjan Masman kleine foto
De toekomstvisie van de gemeente Wierden levert input voor onze gebiedsvisie. De gemeente heeft onlangs een enquête gehouden onder haar inwoners. De respons op deze enquête gebruikt de gemeente voor háár toekomstvisie. Om nog meer ideeën en suggesties te verzamelen organiseert de gemeente informatiemarkten. Op die markten gaan gemeente en inwoners met elkaar in gesprek. Voor Notter-Zuna is deze markt op maandag 22 november in ons Kulturhus.

Mede namens de gemeente Wierden nodig ik u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Laat van u horen, denk en doe ook mee!

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ

*onderstaand vindt een overzicht van de thema’s
Stand van zaken enquête
Meer dan 1100 inwoners hebben de uitgebreide vragenlijst van de gemeente Wierden ingevuld. De enquête levert waardevolle input op, die de gemeente meeneemt in de uitwerking van de toekomstvisie. Naast het invullen van de vragenlijst zijn er al een groot aantal ideeën en suggesties meegegeven. De gemeente verwerkt momenteel alle input en verwacht rond 10 november de rapportage gereed te hebben en te kunnen publiceren.

Informatiemarkten toekomstvisie
Ondertussen zet de gemeente een volgende stap om nog meer input op te halen bij haar inwoners. De gemeente wil graag met iedereen in gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van de gemeente Wierden. Hiervoor worden op verschillende locaties informatiemarkten georganiseerd. U wordt als inwoner van Notter-Zuna ook van harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan een informatiemarkt.
Kulturhus N-Z
Wanneer en waar in Notter-Zuna?

Maandag 22 november van 19.00-21.30 uur
Kulturhus Irene, van Kregtenweg 9, Notter

Binnen dit tijdsblok bent u van harte welkom!
Wat kunt u verwachten?
Ieder thema dat onderdeel uitmaakt van de toekomstvisie heeft een eigen stand/tafel op de informatiemarkt.
compilatie infomarkt 1
De thema’s die onderdeel uitmaken van de toekomstvisie zijn:
 • Buitengebied
 • Opwekking en gebruik van duurzame energie
 • Natuur, landschap en openbaar groen
 • Ondernemen en werken
 • Participatie
 • Sociale leven
 • Verkeer
 • Wonen
compilatie infomarkt 2
Bij iedere stand/tafel heeft u de mogelijkheid in gesprek te gaan met een lid van de denktank toekomstvisie en/of medewerker van de gemeente. U deelt zelf uw mening, idee of wens of u krijgt een vraag of stelling voorgelegd die afgeleid is van de uitkomst van de enquête. Het belangrijkste is dat, op welke wijze dan ook, u de ruimte heeft om vragen te stellen en ideeën mee te geven voor de toekomstvisie. Wat de gemeente betreft kan het alle kanten op! Natuurlijk is er ook een kop koffie en/of drankje tijdens de informatiemarkt.

Komt u ook?
U bent van harte welkom op de informatiemarkt! Aanmelden is niet nodig. Vanwege de huidige coronamaatregelen is bezoek aan de informatiemarkt helaas alleen mogelijk op vertoon van uw coronatoegangsbewijs. De gemeente conformeert zich aan de maatregelen, maar sluit niemand uit om mee te praten over de toekomstvisie van de gemeente Wierden. Mocht u, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid zijn om een bezoek te brengen aan de informatiemarkt, maar toch nog extra input willen geven of met de gemeente in gesprek willen gaan, laat dit dan weten en stuur een mail naar toekomstvisie@wierden.nl.

Bent u verhinderd op 22 november, op onderstaande data zijn de overige informatiemarkten:
 • Maandag 1 november, Hoge Hexel, Kulturhus Hoge Hexel
 • Maandag 8 november, Enter, Zalencentrum de Kröl
 • Maandag 29 november, Wierden, Zalencentrum Het Anker
 • Woensdag 1 december, Rectum Ypelo, Het Akkerhus
Gezamenlijk belang
Ook uw mening, ideeën en suggesties doen ertoe! We hopen u dan ook te ontmoeten op de informatiemarkt. Nodig ook gerust uw familie, vrienden en/of buren uit. NB: Deze avond is ook zeer interessant voor onze jongere buurtbewoners, het gaat uiteindelijk ook om hún toekomst!

Als bestuur van de CONZ horen we graag uw mening over de thema’s op de informatiemarkt. Wat moeten we in de toekomst volgens u wel en wat juist niet doen? Tijdens de informatiemarkt reiken wij de bezoekers van de markt een (digitaal) formulier aan met een aantal vragen en ruimte voor eventuele opmerkingen/aanvullingen. We verzoeken u vriendelijk om dit formulier in te vullen én in te leveren, want ook uw mening telt!

Op www.wierden.nl/toekomstvisie vindt u aanvullende informatie over de toekomstvisie.

NB: denk op 22 november aan uw coronatoegangsbewijs.
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl