Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee brengen we onze leden op de hoogte van wat er speelt binnen onze coöperatie.
Van de voorzitter…

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van 2021, nog een week en we vieren Kerst en over twee weken luiden we het nieuwe jaar in. Bij veel mensen leeft de behoefte om deze feestdagen weer met meer mensen samen te komen. Echter, inmiddels is bekend dat
Dirkjan Masman kleine foto
de coronamaatregelen blijven gelden tot 14 januari 2022 en worden het opnieuw ‘sobere’ feestdagen. Door corona zijn veel mensen lange tijd (extra) eenzaam (geweest), dit geldt voor ouderen en zeker ook voor jongeren. Het zou mooi zijn als u in deze tijd ook aan alleenstaanden in uw omgeving denkt. Want sober hoeft niet somber te zijn en aan eenzaamheid kunnen we wat doen! Een kaartje of een telefoontje of misschien bent u wel in de gelegenheid om binnen de geldende coronaregels die eenzame vriend, vriendin, oom of tante uit te nodigen. Zo maakt u er voor hem of haar ook gezellige dagen van!

Door corona hebben we als CONZ ook niet kunnen werken zoals we dat graag hadden gewild. We konden weinig fysieke bijeenkomsten organiseren en hebben u veelal via de nieuwsbrief en een enkele (digitale) bijeenkomst kunnen informeren. Hopelijk kunnen we elkaar in het nieuwe jaar weer vaker in levende lijve ontmoeten. Zo aan het eind van dit jaar wil ik toch graag eenieder die het afgelopen jaar op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd aan onze plannen en projecten hartelijk bedanken voor zijn of haar inbreng. In het nieuwe jaar gaan we weer enthousiast verder met onze activiteiten, zoals het landschapsonderhoud, de gebiedsvisie/Eeuwige bron, het woonproject voor starters en senioren, het zonnepark en het Noaberstroom zon-op-dak project.

In de rubriek Even voorstellen… komt deze maand Gerda Briene aan het woord. Gerda is lid van de werkgroep agrarisch & ondernemen. Samen met haar man en hun oudste zoon runt zij hun bedrijf. Lees meer over haar motivatie en inzet voor de coöperatie en haar actieve bestaan. In deze nieuwsbrief vindt u ook een bericht van de werkgroep Zorg van jong tot oud en de Activiteitencommisie Kulturhus Irene. Zij organiseren in 2022 weer verschillende (nieuwe) activiteiten. Nieuw en geweldig ‘gaaf’ is de extra aandacht voor de jeugd.

In het afgelopen jaar heb ik als voorzitter in elke uitgave van de nieuwsbrief een voorwoord verzorgd. Dat heb ik met plezier gedaan. Toch lijkt het me een goed moment om ‘het stokje’ over te dragen en wellicht voor een wat andere vorm te kiezen. Hoe, wie en wat, dat ziet u dan in het nieuwe jaar. Het CONZ-bestuur en de werkgroepen gaan ook met ‘kerstreces’. Onze eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2022.

Dirkjan Masman, voorzitter
Kerstafbeelding
Namens het bestuur en de werkgroepen van CONZ wens ik u fijne feestdagen en een goed en bovenal gezond 2022!
Even voorstellen...

Ik ben Gerda Briene (52) en ik woon in Notter. In 1989 kochten we, met de ouders van mijn man Johan, de boerderij aan de Schapendijk.

Na mijn MTS-opleiding heb ik een aantal jaren gewerkt als bouwkundig tekenaar. Sinds 1993 werk ik fulltime op de boerderij. Nadat we verschillende diersoorten hebben gehad – ik noem in willekeurige volgorde: konijnen, edelherten, vleesvarkens, schapen, leghennen
Gerda Briene
op een huurlocatie – zijn we in 2009 omgeschakeld naar biologische legkippen. Een jaar later hebben we een andere stal omgebouwd naar scharrelkippen. Een deel van de eieren verkopen we via automaten in onze boerderijwinkel, met de toepasselijke naam: Notters Ei. Onze oudste zoon is verantwoordelijk voor de biologische melkkoeien.

In 2017 hebben we bij de scharrelkippen schade ondervonden door de fipronil-crisis. Dit heeft mij gemotiveerd een boek te schrijven: “Fipronil, beslist geen eitje!” Mijn boek heeft allerlei andere dingen in beweging gezet: ik schrijf nu bijvoorbeeld columns in het vakblad Pluimveehouderij.

De wereld om ons heen verandert in rap tempo en dat vraagt van ondernemers flexibiliteit. Ik vind het belangrijk om ‘aan de voorkant’ mee te praten, daarom ben ik lid van de werkgroep Agrarisch & Ondernemen van CONZ. Er spelen op dit moment meerdere zaken die we als werkgroep in de gaten houden, zoals: waterhuishouding en landbouwgrond; leefbaar houden van het platteland; NP Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal; Natura2000 Wierdense Veld; afsluiting parallelweg N35/sluipverkeer.

Naast al deze bezigheden maak ik graag tijd vrij om te lezen. En ik houd me bezig met de natuurlijke werking van essentiële oliën. Onlangs hebben deze oliën hun diensten bewezen toen ik reukverlies had als gevolg van een virusinfectie. Door geurtraining ruik ik weer normaal.

Al met al ben ik een erg bezig bijtje. Maar ik ben me ervan bewust dat er meer is in dit leven. Werken, er zijn voor ons gezin en de medemens, en bezinnen op wat er na dit aardse leven ons te wachten staat zijn ook belangrijk voor mij.
Jaarplanning activiteiten 2022

Als CONZ werkgroep Zorg van jong tot oud en de Activiteitencommissie Kulturhus Irene hebben we de handen ineengeslagen. Samen organiseren wij een aantal leuke (nieuwe) activiteiten voor jong en oud. Voor 2022 hebben we al een jaarplanning gemaakt. Nieuw zijn met name de activiteiten voor de jeugd van +/- 9 tot 14 jaar; voor de jongens en meisjes in deze leeftijdsgroep hebben we een aantal superleuke en gezellige initiatieven bedacht.
compilatie activiteiten
Jeugd +/- 9 tot 14 jaar
alle jeugdactiviteiten vinden plaats op vrijdagavond, de starttijd is afhankelijk van de activiteit
28 januari: Schaatsen
18 maart: Bingo
8 april: Crea Pasen
13 mei: Speurtocht
10 juni: Pizza maken en eten
16 september: Boerenklompgolf
14 oktober: Hapjes maken en chillen
25 november: Kerst crea

20-plus
Zaterdag 8 januari: i.v.m. de avondlockdown kan de Nieuwjaarsreceptie ook dit jaar helaas niet doorgaan!
Zaterdag 12 februari: Pub quiz
Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni: Midzomerfeest
Zaterdag 15 oktober: Oktoberfest

65-plus
Kuiermoal: in principe elke 2e woensdag van de maand. Namens de organisatie van het Kuiermoal kunnen we u melden dat er nog geen precieze data zijn gepland voor 2022. Zodra het Kuiermoal weer kan starten ontvangen de deelnemers bericht.

Workshops voor iedereen
Donderdag 14 april: Paastaart versieren
Woensdag 21 september: sieraden maken van epoxy (kunsthars)
Donderdag 8 december: kerststuk maken
compilatie activiteiten 2
Alle data zijn afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.
We hopen van harte dat het hele programma kan doorgaan!

Wilt u door ons op de hoogte gehouden worden over de definitieve invulling van de activiteiten,
de start- en eindtijden én de eigen bijdrage die we per keer vragen? Stuur dan een mail naar activiteiten@Kulturhus-irene.nl en geef aan dat we hiervoor uw mailadres mogen gebruiken.
Via de CONZ nieuwsbrief en de nieuwsbrief van de School met de Bijbel houden we u ook op de hoogte. Opgave voor deelname aan de activiteiten kan te zijner tijd via mail.

Hopelijk ontmoeten we u - en zeker ook de jeugd - in het nieuwe jaar!
Fruitbomen snoeien
Werkgroep Landschap biedt snoeiservice fruitbomen(actie)

De werkgroep landschap heeft naar aanleiding van het 100e - CONZ lid, in februari van dit jaar, de fruitbomenactie gehouden. De leden die destijds een fruitboom hebben gewonnen kunnen,
als zij dat willen, gebruik maken van de service om hun boom te laten snoeien. Stuur in dat geval een mailtje naar: landschap@conz.nl en iemand van de werkgroep neemt contact met u op om een afspraak te maken. In januari of februari, afhankelijk van het weer, komen medewerkers van de werkgroep, met snoeikennis en -ervaring, uw fruitboom snoeien.
We sluiten deze nieuwsbrief af met het gedicht ‘Vrede’ van Toon Hermans.
kerstgedicht Toon Hermans
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl