Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee brengen we onze leden op de hoogte van wat er speelt binnen onze coöperatie en in onze buurtschap.
Van de voorzitter…

Met onze nieuwsbrief informeren we ook zo’n zeventig geïnteresseerde niet-leden, lezers die ook voornamelijk uit Notter en Zuna komen. Als voorzitter neem ik in deze nieuwsbrief de vrijheid mij persoonlijk te richten tot deze lezers. Met het CONZ-bestuur en de -werkgroepen zetten we ons in voor de belangen van alle inwoners van onze buurtschap. Wij vinden
Dirkjan Masman kleine foto
ook uw ideeën en visie op de nabije en verre toekomst van onze buurtschap belangrijk. Daarom het vriendelijke verzoek om uw lidmaatschap van CONZ te overwegen. Denk, praat en beslis ook mee en wordt lid van CONZ. U kunt zich aanmelden via: Word lid.

CONZ werkt nauw samen met de gemeente Wierden. Onlangs heeft de gemeente het project Toekomstvisie gestart. Via een enquête probeert de gemeente onze mening en ideeën te verzamelen om te verwerken in de Toekomstvisie. De uitkomsten zijn anoniem, maar wel kunnen we achterhalen wat de inwoners van Notter en Zuna hebben ingebracht. Ook voor CONZ is dat een belangrijk gegeven. We kunnen ons dan nog beter inzetten voor onze toekomst, zoals u die voor u ziet. Dus, mijn oproep is: Vul de enquête in: www.wierden.nl/toekomstvisie.

In deze nieuwsbrief in de rubriek Even voorstellen… deze keer Wim Wolbrink uit Notter. Wim is vanaf het eerste uur enthousiast lid van de werkgroep Landschap, leuk om wat meer over Wim en zijn inzet voor CONZ te lezen.

Enige tijd geleden zijn we benaderd door de ‘Hoogstambrigade Enter, Rijssen en Wierden’, dit is
een groep vrijwilligers van Landschap Overijssel. De Hoogstambrigade snoeit, tegen een kleine
vergoeding, uw hoogstamfruitbomen. Dat lijkt ons een mooi en interessant aanbod voor onze leden.
Daarom bieden wij deze vrijwilligers graag de mogelijkheid om hun oproep in onze nieuwsbrief te
plaatsen. Hopelijk doen we leden met hoogstamfruitbomen hiermee een plezier!

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ
Wim Wolbrink
Even voorstellen...

Ik ben Wim Wolbrink, 69 jaar, en woon al ruim 40 jaar aan de Schapendijk 14a in Notter. Hier heb ik samen met mijn vrouw Gemma een boomkwekerij en tuincentrum gehad.
Tevens was ik parttime werkzaam als leidinggevende in de groenvoorziening. Zowel in de gemeente Hengelo als in De Hof van Twente. Voornamelijk met ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’.
Mijn motivatie om deel te nemen aan de werkgroep Landschap is om mij in te zetten voor het behoud en waar nodig verbeteren en herstellen van het mooie kleinschalige landschap van Notter en Zuna. Een buurtschap waar het heerlijk is om te wonen en te werken.

In de werkgroep Landschap verzorg ik de contacten met deelnemers en aspirant deelnemers aan langjarig landschapsbeheer. Hierbij overleg ik samen met de deelnemers wat er mogelijk is qua landschappelijke verbetering etc. en wat CONZ daarin kan betekenen. Dit resulteert in dat wij als CONZ de betreffende deelnemer kunnen ontzorgen bij de aanleg en het onderhoud van landschappelijke beplantingen en singels. Dit door inzet van kennis en kunde.
Momenteel zijn we bezig met de planning voor het najaar 2021 en het voorjaar 2022.

Enkele behaalde successen door werkgroep Landschap zijn onder meer:
 • binnenhalen van subsidie voor aanleg en herstel langjarig (20 jaar) landschapsonderhoud
 • aanleg van plm. 2 km. aan houtwallen en singels
 • 10 ha. herstel en onderhoud van bestaande bos en houtwallen
In mijn vrije tijd hou ik van tuinieren en het houden van pony’s en schapen. En de laatste jaren heb ik als hobby wijngaardenier. Tevens ga ik graag fietsen en wandelen in de natuur.

Mijn levensmotto is: Samen zijn we sterk. Doe gewoon en blijf gezond!
Hoogstambrigade Enter, Rijssen en Wierden
(Landschap Overijssel)

Doel van het snoeien van fruitbomen.
Het in stand houden en onderhouden van hoogstamfruitbomen (appel, peer, kers, pruim en noot) ten einde de landschappelijke,
Fruitbomen snoeien
recreatieve, cultuurhistorische, ecologische, genetische, economische en esthetische waarden ervan te behouden c.q. te verhogen. Hoogstamfruitbomen zijn in een omgeving met weiden en akkers een aangename ruimtelijke afwisseling. De fruitbomen vormen als boomgaard een eenheid en geven het landschap een zekere beslotenheid. Als er vee (paarden, pony’s en ezels) onder de fruitbomen graast, ontstaat een mooie verbinding tussen het landschap en het agrarisch bedrijf.
Ook alleenstaande fruitbomen, vaak restanten van een oorspronkelijke boomgaard, maken het landschap afwisselend en aantrekkelijk voor mens, plant en dier. De belangrijkste bedreiging voor de hoogstamfruitbomen is dat de bomen niet meer worden onderhouden. Waar ooit het verlies aan economische betekenis de reden was, is nu het gebrek aan tijd en deskundigheid om te kunnen snoeien de bedreiging. Juist bij de jonge aanplant is het noodzakelijk om regelmatig te snoeien. Vaak vergeten eigenaren dit omdat ze onbekend zijn met de groei van deze prachtige cultuurbomen.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Het vormsnoeien van de hoogstamfruitbomen en daarna de onderhoudssnoei
 • Het geven van adviezen omtrent onderhoud en beheer van een hoogstamfruitboomgaard
 • In het algemeen bezoeken wij ieder adres 1 x in de 2 jaar
 • Wij komen, in de periode oktober t/m maart, met een ploeg van 2 tot 5 personen. Aanvang: 8.30 uur. Einde: rond de middag
 • Wij nemen eigen gereedschap mee en laten het snoeihout achter onder de bomen
 • Appel- en perenbomen worden door ons gesnoeid (vormsnoei en onderhoudssnoei). Bij kersen-, pruimen- en notenbomen passen wij geen uitgebreide snoei toe (alleen noodzakelijke onderhoudssnoei)
 • Onze snoeiploeg is onder de naam ‘’hoogstambrigade’’ aangesloten bij Landschap Overijssel. Deze organisatie levert ook ons gereedschap.
Wat verwachten wij van u?
 • Beschikbaar stellen van ladders (goed onderhouden, stevig en veilig)
 • Beschikbaar stellen van koffie, halverwege de morgen
 • Wij zijn weliswaar vrijwilligers, maar vragen een bijdrage in de kosten van minimaal € 32,50 per snoeiadres per ochtend
Contact:
Nog geen After corona party >> wel Burendag Notter-Zuna

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de After corona party is uitgesteld. De Activiteitencommissie Kulturhus Irene en Midzomerfeest Notter Zuna organiseren i.v.m. Burendag wel een aantal leuke en gezellige festiviteiten.
Burendag
Op vrijdag 24 september een GPS speurtocht voor de jeugd, op zaterdag 25 september een BBQ en op beide dagen aansluitend een gezellige avond voor jong en oud. Alle inwoners van Notter en Zuna hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wij wensen iedereen veel plezier!
Een duurzaamheidstip!

Minder afval produceren is beter voor het milieu dan afval recyclen. En door te besparen op het gebruik van grondstoffen en energie kunt u uw eigen ‘afvalberg’ beheersen.
Koop lokaal
Koop lokaal en koop alleen wat nodig is!
Steeds meer mensen, ook van buiten Notter-Zuna, kopen al lokaal geproduceerde streekproducten zoals kaas, eieren, vlees en zuivel.
Dat is een mooie ontwikkeling, omdat:
Jaarlijks gooien we ruim 40 kilo voedsel per persoon weg. Dat is zo’n € 140,- per persoon. Met dat voedsel gooien we ook vaak verpakkingen weg. Koop (lokaal) en kook niet meer dan nodig is.
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl