Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna, met: ‘Van de voorzitter…’; Afscheid van Mart oude Egbrink, projectleider provincie Overijssel; Uitnodiging informatiebijeenkomst voor mantelzorgers; Plaatsing eenden-broedkorven in de Regge; de Feestelijke Fruitbomenactie ter gelegenheid van 100 CONZ-leden en een enquête van de gemeente Wierden over biodiversiteit.
Dirkjan Masman kleine foto
Van de voorzitter...

En zo zitten we alweer in de tweede helft van februari. Het is nog winter, maar… de dagen worden al weer langer, de zangvogels tonen paargedrag, kortom het voorjaar lonkt!
Dat doet een mens goed, zeker in deze Covid 19-tijd, waarin we geacht worden nog zo veel mogelijk thuis te blijven. In deze nieuwsbrief leest u het ‘Tot ziens’ van Mart oude Egbrink. Mart is projectmanager bij de provincie Overijssel. Hij heeft ons het afgelopen jaar enorm geholpen bij verschillende onderwerpen en ons verder op weg geholpen om een financieel en bestuurlijk autonome coöperatie te worden. Hij vertelt er zelf meer over. Ook op deze plek wil ik Mart hartelijk danken voor zijn inzet en saamhorigheid.
Verder in deze uitgave onder meer enkele activiteiten van de werkgroep Landschap. Zij hebben eenden-broedkorven geplaatst in de Regge en ter gelegenheid van ons 100e lid de Feestelijke Fruitbomenactie georganiseerd. Voor deze maand is de Nieuwsbrief alweer vol. Volgende maand vertellen wij o.a. graag meer over de Gebiedsvisie Notter-Zuna. Dit plan voor de toekomst willen we dit lopende jaar graag samen met alle inwoners vorm gaan geven.

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ
Tot ziens!

Beste Notterianen en Zunamieten,

Het afgelopen jaar ben ik door de Provincie Overijssel uitgeleend aan Notter-Zuna en de coöperatie. Eind 2019 vroeg de coöperatie namelijk hulp aan de provincie.
Foto Mart oude Egbrink (2)
Hulp bij het verder ontwikkelen en vooruit helpen van de coöperatie. Daarbij leek het de provincie een goed idee, om zelf ook te kunnen leren, om mij twee dagen per week voor de coöperatie aan het werk te zetten.

Een nieuwe ervaring, en wat voor één! Afkomstig vanuit een baan bij de gemeente Steenwijkerland mocht ik bij mijn start bij de provincie meteen in Notter-Zuna aan de slag. En ik had niet direct een idee waar ik in stapte. Maar wat was het leuk en wat hebben we veel gedaan. Van late bestuursvergaderingen (meestal!) met een terugreis naar huis in Zwolle, tot aan fietstochten in de buurtschap. We hebben bijvoorbeeld samengewerkt aan de ontwikkeling van een zonnepark en het binnenhalen van subsidies en fondsen. Ook zijn we zijn gestart met het opzetten van een Gebiedsvisie, met als doel een duurzame toekomst van Notter-Zuna. Verder is er een convenant opgesteld met de gemeente Wierden en hebben we ons ingezet voor de methodiek ‘Lerend partnerschap’ (optimale samenwerking tussen provincie, gemeente en de CONZ). Dit alles, met soms tegenslagen, maar terugkijkend op vooral vooruitgang.
En van al dat doen hebben we, inclusief ikzelf, ook veel geleerd. Niet te snel willen gaan als bestuur, luisteren naar de werkgroepen, goed communiceren met de omgeving en ook het omgaan met de gemeente Wierden. Allemaal lessen waar jullie ongetwijfeld mee verder kunnen.
Voor mij zit de klus er nu op. Maar voor jullie als gemeenschap niet. Het werken aan een toekomstbestendig Notter-Zuna is immers nooit klaar. Een collega van mij mag jullie daar dit jaar verder bij helpen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij net zo veel plezier gaat beleven aan Notter-Zuna als dat ik heb gedaan.

Aan een ieder die ik heb gesproken het afgelopen jaar: hartelijk dank voor de samenwerking! Ik wens jullie veel succes als coöperatie en ik kom zeker terug om te kijken hoe het gaat met alle ambities. Om te beginnen komend zomer met een niet onbelangrijke ambitie: een biertje en een barbecue!

Mart oude Egbrink,
Projectleider provincie Overijssel
Informatiebijeenkomst mantelzorgers

De werkgroep Zorg van jong tot oud organiseert dit jaar enkele informatiebijeenkomsten. We starten met een bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met een geheugenprobleem.

Anneke Klos zorgt voor haar man met alzheimer.
Voor een ander zorgen is niet iets wat je er even bij doet. Het kan een verrijking zijn, maar het kan ook zwaar zijn. Iedereen ervaart het anders. Anneke haar echtgenoot Henk kreeg in 2016 de diagnose Alzheimer.

“Als je jonger bent, sta je er niet bij stil dat dit kan gebeuren. Je maakt plannen voor een gezamenlijke toekomst, lekker vaak op vakantie met de caravan wanneer het pensioen is bereikt. Deze toekomst is er niet meer. Eind 2020 waren we 46 jaar getrouwd, Henk gaat steeds meer achteruit. Op dit moment gaat hij 4 dagen per week naar de dagbesteding, de overige tijd ben ik er voor hem. Voorheen had ik een druk sociaal leven, mijn agenda stond de gehele week helemaal vol gepland. Nu is mijn leven voor de volle 100 procent gericht op Henk. We kijken elke dag wat het leven brengt. Gelukkig is Henk altijd een positieve man geweest. Ook nu, ondanks deze nare ziekte, blijft hij zijn positieve inslag behouden. Dat houdt je staande.”

Alzheimer Twee paar handen
Ummezien noar meka
Het verhaal van Anneke zal herkenbaar zijn bij iedereen die zorgt voor een naaste. In Notter- Zuna wonen momenteel 150 personen boven de 68 jaar en over 20 jaar zal dit aantal verdubbeld zijn naar plm. 300 ouderen. In onze gemeenschap
zorgen veel bewoners (mantelzorgers) ervoor dat hun ouders, bekenden en buren hier kunnen blijven wonen. Het beroep dat gedaan wordt op (deze) mantelzorgers zal de komende tijd alleen maar toenemen. Een bejaardentehuis bestaat niet meer en je moet wel heel erg beperkt zijn om in een woon-zorgcentrum te kunnen wonen. Wij willen er, met onze werkgroep Zorg, ons best voor doen om een generatiebestendig en leefbaar Notter-Zuna te behouden. Dat doen we door voldoende activiteiten aan te bieden en voldoende aandacht voor de mantelzorgers te hebben. Het komend jaar gebruiken we om u allen goed te informeren over de mogelijkheden.

Informatiebijeenkomst (digitaal)
In samenwerking met Stichting Evenmens organiseren we een informatieavond voor mantelzorgers en hun naasten met een geheugenprobleem. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 30 maart 2021 vanaf 20.00 uur.

Zorgt u voor een naaste met (lichte) geheugenproblemen en/of dementie? Of wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning, dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij deze informatiebijeenkomst van Stichting Evenmens in samenwerking met Coöperatie Notter-Zuna. Helaas is het vanwege de geldende coronamaatregelen nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren, vandaar dat deze eerste avond volledig digitaal plaatsvindt. Om deel te nemen is het niet nodig om van alles te installeren, u heeft alleen een stabiele internetverbinding nodig. Deelnemen is mogelijk via (smart)telefoon, tablet/iPad of laptop.
Aanmelden voor deze avond kan via: https://evenmens.nl/notterzuna/

U ontvangt een paar dagen voor de bijeenkomst de juiste link via Evenmens om deel te nemen. Daarop moet u klikken en “klaar is Kees”. Wanneer u vragen heeft, neem dan contact met Esther of Ada, zie hieronder.

We hopen dat u zich aanmeldt voor deze digitale bijeenkomst, misschien zien we elkaar via beeld op 30 maart,
Werkgroep Zorg van jong tot oud,
Esther van Heek: 06- 34353068 en Ada Bosch: 06-28891751.
Eenden-broedkorven geplaatst in de Regge

De werkgroep Landschap is vorig jaar door enkele inwoners van de buurtschap benaderd met het verzoek om eenden-broedkorven te plaatsen in de Regge. De werkgroep vindt dit een mooi initiatief en inmiddels zijn er tussen de Zuna-brug en de stuw een aantal broedkorven geplaatst.
Collage eendenkorven
Wilde eenden komen voor in voedselrijk water, zo ook in en nabij de Regge. Helaas overleeft een groot deel van de jonge eendenkuikens die hier uitgebroed worden het niet. Roofdieren doen zich vaak te goed aan de eieren en de jonge kuikens. Meestal wordt het nest in de buurt van water gemaakt, onder struiken en tussen planten. Om eenden een beschutte nestgelegenheid te bieden zijn er half januari, in enkele meanders (zijtakken) van de Midden- Regge, tien broedkorven geplaatst.
De korven zijn boven het water geplaatst, zodat landroofdieren (bijv. vossen, marters en katten) niet bij de nesten kunnen komen. Vliegende roofdieren (zoals kraaien, reigers en eksters) worden door de nauwe ingang van de korven ook weerhouden om de nesten te plunderen. De broedkorven zijn van wilgentenen gemaakt en zelf-gevlochten in het zogenaamde kolenkit model. Deze ‘klassieke’ broedkorven zijn mooi om te zien en passen heel goed in het landschap.
Feestelijke fruitbomenactie
Coöperatie Notter-Zuna telt meer dan 100 leden

In het begin van dit jaar hebben we het 100e lid ingeschreven! Daar zijn we heel blij mee en ook best wel trots op.
Het bestuur heeft gemeend om het bereiken van dit mooie aantal leden op een bijzondere manier te vieren. Daarom is er een feestelijke fruitbomenactie opgezet. Het bestuur heeft, in overleg met de werkgroep Landschap, besloten om middels loting een 25-tal vruchtbomen cadeau te doen aan geïnteresseerde leden.
Peer-1
Er zijn vijf geënte ‘Notterperen’ en nog eens twintig andere vruchtbomen van oude ‘vergeten rassen’ beschikbaar gesteld. De ‘Notterpeer’ is een oude lokale soort, waarvan er al sinds mensenheugenis een exemplaar op het erf van Jan Beunk aan de Klokkendijk in Notter staat. En deze vijf enten zijn van die ene boom afkomstig.

De loting heeft inmiddels plaatsgevonden en alle winnaars hebben via mail bericht ontvangen. De winnaars van de vijf Notterperen zijn:
Notter
Zuna
Fam. Ter Avest, Schapendijk
Fam. Ten Hove, Dennenweg
Fam. Nollen, Grimbergerweg
Fam. De Waard, Ligtenbergerweg
Fam. Roelofs, Nieuwe Hoeksweg


De bomen worden uiterlijk zaterdag 27 februari bezorgd.

Het bestuur en de werkgroep Landschap feliciteert alle winnaars en wenst hen veel succes bij het verzorgen van de appel- of perenboom!
Onderzoek Biodiversiteit
Werk maken van meer biodiversiteit. Wat vindt u daarvan?

De gemeente Wierden wil meer werk maken van biodiversiteit. Zij wil graag weten hoe de inwoners denken over meer biodiversiteit en doet hier onderzoek naar. De enquête bestaat uit 14 vragen en kunt u binnen 5 minuten invullen.
Link naar de enquête

U kunt de enquête invullen tot 1 maart. Namens de gemeente Wierden, alvast bedankt!
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl