Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief voor de leden van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee brengen we u op de hoogte van wat er speelt binnen onze coöperatie. Deze keer met: ‘Van de voorzitter…’; ‘Even voorstellen’ Alex ter Avest - kwartiermaker bestuurlijke vernieuwing provincie Overijssel; 'Voortgang landschapsonderhoud', een 'Duurzaamheidstip' en een 'Stukje historie'.
Dirkjan Masman kleine foto
Van de voorzitter...

Geniet u ook zo van de langere dagen? Wat is het fijn om weer lekker lang in de tuin bezig te zijn of in de vooravond nog even een fietstochtje te maken. En als dat niet (meer) lukt, om welke reden dan ook, dan is een ommetje of zo maar even naar buiten
kunnen lopen ook al een verademing. Zeker na al die maanden met coronabeperkingen. Gelukkig schieten de vaccinaties nu op, hopelijk zijn we in de loop van augustus allemaal aan de beurt geweest. We moeten nog even volhouden en er in en om ons huis maar het beste van proberen te maken. Als coöperatie werken we, rekening houdende met de coronamaatregelen, zo goed mogelijk door. Ergens in september moeten we maar een groot ‘After-corona-party’ houden. Wat denken jullie?

Inmiddels gaat ook onze samenwerking met provincie en gemeente gewoon door. Met hen zijn we “Lerend Partner”. Zodra het kan zullen we officieel een convenant tekenen. We houden jullie op de hoogte. Nu Mart oude Egbrink is afgezwaaid, stelt Alex ter Avest zich in deze Nieuwsbrief voor. We zijn blij met zijn ondersteuning en zien uit naar een heel productief jaar. Zeker nu we binnenkort beginnen met het samen met jullie opstellen van de Gebiedsvisie Notter Zuna. Ook daarin werken we samen met de gemeente en de provincie. De expertise van Alex is daarbij ook erg welkom!

Voor nu wensen wij jullie allemaal een mooie, gezonde en zonnige lente!

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ
Even voorstellen…

Beste allemaal,

Mijn naam is Alex ter Avest en ik ben 30 jaar. Ik ben opgegroeid in Nijverdal, en woon sinds een paar jaar met mijn vrouw in het mooie Wierden. In mijn vrije tijd houd ik van wandelen, lezen en (nu online) spelletjesavonden met vrienden.
Alex ter Avest
Ik heb Public Administration (in gewoon Nederlands: Bestuurskunde) gestudeerd en een tijd in het bedrijfsleven gewerkt. Daar merkte ik dat ‘winst’ voor mij meer betekent dan onderaan de streep geld overhouden. De keuze voor een carrièreswitch was snel gemaakt.

Vanuit interesse in hoe bewoners en overheid met elkaar (samen)werken, ben ik inmiddels aangesloten bij Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel. Daar mag ik een bijdrage leveren aan die soms ingewikkelde relatie tussen bewoners en overheid. Voor het komende jaar ben ik een dag per week uitgeleend aan de Coöperatie Notter-Zuna! Enkelen van jullie heb ik al digitaal mogen ontmoeten. Ik heb gemerkt hoeveel energie er is voor een toekomstbestendig Notter-Zuna. Ik doe, leer en deel graag met jullie mee. Voor Notter-Zuna en ook zodat heel Overijssel van het baanbrekende werk dat CONZ doet kan leren.

Hartelijke groet en wie weet tot ziens,
Alex ter Avest
Voortgang Landschapsonderhoud
Zoals wellicht bij u bekend is langdurig landschapsonderhoud een van de speerpunten die de werkgroep landschap tot haar taak rekent. Ook afgelopen na- en voorjaar is er volop gewerkt aan dat landschapsonderhoud, met inzet van onder meer medewerkers van “Baanbrekend Landschap”. Bij “Baanbrekend Landschap” werken mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze groep wordt geleverd door de gemeente Wierden en begeleid door een landschapscoördinator van het Landschap Overijssel.

In het najaar van 2020 is een werkploeg gestart met het onderhoud van het bosperceel van de familie Boode in Notter. Dit bosperceel ligt aan de Notterveldsweg. In dit bos waren veel dennenbomen door de letterzetter gekoloniseerd, wat wil zeggen dat er door deze bastkever(larven) gangen in de boom worden gegeten. De meestal toch al zwakke bomen verzwakken nog verder en overleven die aantasting uiteindelijk niet. De aangetaste en dode dennenbomen zijn verwijderd en er is nieuwe aanplant gedaan. Van enkele nog redelijke goede boomstammen zijn ‘bankjes’ gemaakt, waarvan wandelaars gebruik kunnen maken. De nieuwe aanplant in dit bosperceel bestaat uit verschillende bomen en struweelvormers, zoals linde, eik, els, tamme kastanje, sleedoorn, meidoorn, hazelnoot etc. De werkzaamheden in dit bosperceel vorderen gestaag. Het tweede plan voor dit perceel is momenteel in ontwikkeling.
Fotocollage landschapsonderhoud
Ondertussen is aan de Nottermorsweg een bosperceel hersteld en opnieuw aangeplant. Ook zijn er op een zestal andere plaatsen in Notter en Zuna singels en houtwallen aangelegd. Tot op heden hebben we met een twintigtal leden een beheersovereenkomst afgesloten.

Vanaf begin april zijn de werkzaamheden tijdelijk gestaakt i.v.m. het broedseizoen.

Voor informatie en/of vragen over landschapsonderhoud kunt u contact opnemen met de werkgroep landschap, via email: landschap@conz.nl.
Een duurzaamheidstip!

Uw eigen ‘papierberg’ verminderen?
Er zijn meerdere mogelijkheden om het verbruik van papier te verminderen, bijvoorbeeld:

Minder papier in uw brievenbus: bij sommige mensen gaan reclamefolders en/of huis-aan-huiskranten rechtstreeks naar de oud-papier doos. Dat is natuurlijk jammer en onnodige belasting van het milieu. Ook zijn veel van de folders en huis-aan-huiskranten digitaal te lezen. Bij de receptie van de gemeente Wierden kunt u de speciale gratis Nee-Nee / Nee-Ja brievenbusstickers afhalen.

Met een Nee-Nee sticker komt er geen reclame in de brievenbus en krijgt u ook geen huis-aan-huiskranten. Met een Nee-Ja sticker ontvangt u geen reclame en wel de huis-aan-huiskranten. U kunt de sticker eventueel bestellen via www.neeneeneeja.nl (kosten € 3,10 incl. BTW en verzending).

Bezint eer ge print: ongemerkt worden er veel documenten geprint, (niet of half) gelezen en weggegooid. Zo jammer. Print daarom zo weinig mogelijk en áls u een document print, print het dan dubbelzijdig. De optie dubbelzijdig printen kunt u als standaard instellen op uw printer.
Neeneeneeja sticker
Geen papieren tassen: ook papieren tassen belasten het milieu, eigenlijk net zoveel als plastic. Het is dus beter om zelf een tas mee te nemen.

Alles met elkaar scheelt het heel wat papier op jaarbasis!
Een stukje historie…

Uit Twentsch Dagblad Tubantia / voorjaar 1950

Wierden:
Onbewaakte overweg Klokkendijk wordt niet beveiligd
In september jl. richtten een aantal belanghebbenden en geïnteresseerden bij de onbewaakte overweg over de spoorlijn Rijssen-Almelo in de Klokkendijk te Notter een ‘adres’ tot de Ned. Spoorwegen, met het verzoek op deze overweg een beveiligingsinstallatie te willen aanbrengen. Het gemeentebestuur van Wierden heeft dit verzoek toentertijd gesteund. Dezer dagen ontvingen belanghebbenden bericht van de N.V. Ned. Spoorwegen, dat het uitzicht bij genoemde overweg ruim voldoet aan de daarvoor door het Rijkstoezicht gestelde eisen en dat het verkeer over de weg in hoofdzaak van lokale aard is. Bovendien bestaat het verkeer naar het pakhuis van de Boerenvereniging “Notter-Zuna” uit z.g. langzaam verkeer (paard en wagen), waarbij voldoende gelegenheid is om uit te zien of een trein nadert. De Spoorwegen kunnen daarom geen aanleiding vinden voor deze overweg bijzondere maatregelen te treffen. Derhalve zal niet tot het aanbrengen van een automatische flikker-installatie worden overgegaan.
In onze tijd niet meer voor te stellen, de overweg Klokkendijk zonder beveiliging.
Het is nu een ‘Actief beveiligde overweg’,
met lichten, belsignaal en slagbomen.
Spoorwegovergang Klokkendijk
Bent u ook geïnteresseerd geraakt in de coöperatie en wilt u graag meedenken en meebeslissen?
Word dan ook lid. U kunt zich aanmelden via: Word lid.
Heeft u vragen of wenst u iemand van het bestuur te spreken, neem dan gerust contact met ons op via email: bestuur@conz.nl
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl