Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna, met: ‘Van de voorzitter…’; een herinnering voor de Informatieavond mantelzorgers, met een toelichting van Wethouder Jeffrey Rouwenhorst; info over de Dodenherdenking; ‘Even voorstellen’: Esther van Heek - werkgroep Zorg van jong tot oud; en enkele tips voor 'Natuurlijke bestrijding van eikenprocessierupsen'.
Dirkjan Masman kleine foto
Van de voorzitter...

Het wordt langzaam weer iets warmer en de natuur wordt al een beetje groener, het is bijna voorjaar. Op school leerden we dat de lente op 21 maart begint. Echter, deze datum behoeft enige nuancering. Tot 2101 begint het voorjaar nl. op 20 maart en
soms zelfs al op 19 maart. Het voorjaar is zoals Herman Gorter dichtte: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid.’ En dat laatste sluit mooi aan bij wat wij met de coöperatie voorstaan nl. een nieuw geluid binnen onze buurtschap, door sámen met alle bewoners te werken aan een leefbaar en generatiebestendig Notter-Zuna. In deze nieuwsbrief geeft Wethouder Jeffrey Rouwenhorst onder meer een toelichting op de Infoavond voor mantelzorgers, die op 30 maart gehouden wordt. Een reminder voor deze avond leest u ook in deze nieuwsbrief. Verder een bericht over de dodenherdenking en in ‘Even voorstellen’ vertelt Esther van Heek, één van onze enthousiaste werkgroep-leden, over haar drijfveren om zich voor de coöperatie in te zetten. Ook begroet ik graag alle nieuwe leden! Sinds januari hebben we achttien(!) nieuwe leden mogen inschrijven. Van harte welkom! Ik hoop dat we als coöperatie samen met u, net als met de andere leden, prettig en voortvarend gaan samenwerken.

Tot slot wens ik u een mooi begin van het voorjaar en sluit ik af met een vers van Toon Hermans.

Als het weer lente wordt, ‘k beloof het je Marietje
dan klim ik in een boom, en zing voor jou een liedje
Toon

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ
Herinnering Informatieavond mantelzorgers

Sociale kracht
We worden met z’n allen ouder dan ooit tevoren. Dat is een mooi gegeven, maar tegelijkertijd brengt dit soms ook de nodige zorgen en problemen met zich mee. Denk daarbij aan dementie, een van de grote thema’s van deze tijd die een zware wissel trekt op de mensen die eraan lijden maar ook op de omgeving.
Jeffrey Rouwenhorst gemeente Wierden
Gelukkig wordt er veel onderzoek gedaan en dat is erg nodig. Het is belangrijk om bij die wetenschappelijke benadering niet uit het oog te verliezen waar het óók om gaat: hoe zorgen we ervoor dat we een dementievriendelijke gemeenschap zijn, waarin iedereen dementie accepteert en waarin we mensen helpen als ze het even niet meer weten. De coöperatie Notter-Zuna en de stichting Evenmens spannen zich in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo goed mogelijk bij te staan. De infoavonden 'Goed omgaan met dementie' en de 'De kracht van herinnering' zijn hier mooie voorbeelden van. Als wethouder sociaal domein word ik geraakt
door dit soort initiatieven. Het versterkt de sociale kracht van onze gemeente en bevordert inclusie. Want iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, daar willen wij voor staan als gemeente en daarom ondersteunen wij deze infoavonden.
Ik wens u veel steun als u of iemand in uw omgeving te maken krijgt met (beginnende) dementie en ik hoop dat de infoavonden kunnen bijdragen aan meer begrip.

Jeffrey Rouwenhorst
Wethouder gemeente Wierden
Zoals in onze vorige nieuwsbrief gemeld, organiseert de werkgroep Zorg van jong tot oud dit jaar enkele informatiebijeenkomsten. Binnenkort is de eerste bijeenkomst. Deze avond is in het bijzonder voor mantelzorgers van mensen met een geheugenprobleem. U kunt zich nog aanmelden!

Informatiebijeenkomst (digitaal)
In samenwerking met Stichting Evenmens organiseren we een informatieavond voor mantelzorgers en hun naasten met een geheugenprobleem. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 30 maart 2021 vanaf 20.00 uur.
Alzheimer Twee paar handen
Zorgt u voor een naaste met (lichte) geheugenproblemen en/of dementie? Of wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning, dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij deze informatiebijeenkomst van Stichting Evenmens in samenwerking met Coöperatie Notter-Zuna.
Helaas is het vanwege de geldende coronamaatregelen nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren, vandaar dat deze eerste avond volledig digitaal plaatsvindt. Om deel te nemen is het niet nodig om van alles te installeren, u heeft alleen een stabiele internetverbinding nodig. Deelnemen is mogelijk via (smart)telefoon, tablet/iPad of laptop.
Aanmelden voor deze avond kan via: https://evenmens.nl/notterzuna/

U ontvangt een paar dagen voor de bijeenkomst de juiste link via Evenmens om deel te nemen. Daarop moet u klikken en “klaar is Kees”. We hopen dat u zich aanmeldt voor deze digitale bijeenkomst, misschien zien we elkaar via beeld op 30 maart.

Wanneer u vragen heeft, neem dan gerust contact op met de Werkgroep Zorg van jong tot oud - Esther van Heek: 06-34353068 of Ada Bosch: 06-28891751.
Dodenherdenking, ook dit jaar geen stille tocht

Dit jaar wordt in de gemeente Wierden de dodenherdenking - op dinsdag 4 mei - op dezelfde manier gehouden als vorig jaar. Dat betekent dat ook dit jaar de stille tocht niet doorgaat. Wel wordt er door een wethouder van de gemeente Wierden samen met
monument dodenherdenking
een bestuurslid van de werkgroep GBNZ weer een krans van de gemeente Wierden gelegd bij het monument aan de Rijssensestraat / Zeggertweg. Deze krans wordt ’s middags gelegd. Na de eerste kranslegging wordt, op een later tijdstip, een krans van de werkgroep GBNZ gelegd door een van de bestuursleden. Er worden weer video-opnamen gemaakt. Deze kunnen 's avonds via social media bekeken worden.
Esther van Heek (2)
Even voorstellen…

Mijn naam is Esther van Heek, ik ben 37 jaar. Ik ben geboren en getogen in Rijssen, getrouwd met Jaco en samen hebben we twee kinderen; Tim (11 jaar) en Liza (8 jaar). We hadden al lang de wens om buitenaf te gaan wonen, we hebben dan ook een poos gezocht voordat onze wens in vervulling kon gaan.
In 2016 kwam de woning aan de Klokkendijk 36 op ons pad. Helaas moest de woning volledig gesloopt worden omdat het niet meer te redden viel. Samen met mijn ouders hebben we een nieuwe woning gebouwd, waar we nu al weer een poosje met heel veel plezier mogen wonen.

Binnen CONZ zit ik in de werkgroep zorg van jong tot oud. Persoonlijk vind ik het erg belangrijk om me actief in te zetten voor de buurtschap en mijn steentje bij te dragen aan het leefbaar houden en maken van Notter en Zuna. Wij als werkgroep willen graag wat betekenen voor alle leeftijdsgroepen binnen Notter en Zuna. Momenteel werken we met de werkgroep van jong tot oud aan verschillende dingen zowel voor jong als voor oud. We zijn aan het kijken naar de mogelijkheid om info avonden te organiseren voor ouderen en hun mantelzorgers. Ook voor jongeren willen we actief wat gaan doen om hun te betrekken en betrokken te houden bij onze buurtschap, achter de schermen zijn we al druk bezig met het e.e.a. Zijn er dingen die jullie graag gerealiseerd zien binnen Notter en Zuna, op het gebied van leefbaarheid en welzijn, geeft dit dan gerust aan. Wij willen hier als werkgroep graag actief in meedenken en kijken hoe we dingen kunnen realiseren. Verder ben ik ook buiten de Coöperatie om actief bezig voor Notter en Zuna, ik zit in het bestuur van het Midzomerfeest en probeer ik dingen te doen binnen het Kulturhus, daar zit ik in de activiteitencommissie.

In het dagelijks werk ben ik, in verschillende functies, werkzaam voor carintreggeland. Ik werk al sinds 2002 voor carintreggeland en nog steeds met heel veel plezier. Ik werk binnen Eltheto als verzorgende IG op een kleinschalige afdeling voor dementerende bewoners. Daarnaast heb ik sinds kort de functie van huisplanner en verder werk ik binnen carintreggeland als coach. Mijn werk bestaat dus uit verschillende dingen. Ik ben namelijk iemand die niet goed stil kan zitten, wel van een uitdaging houd en het ik vind het erg leuk om me steeds te blijven ontwikkelen. Ik doe mijn werk met veel liefde en plezier en haal er dan ook weer veel energie uit.

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin, samen veel leuke dingen doen. Zomers is er natuurlijk veel te doen om het huis, dat vind ik dan ook erg leuk om te doen en vind daar mijn stukje ontspanning in.

Hoop jullie allemaal snel weer live te kunnen ontmoeten, maar zijn er dingen waarin wij als werkgroep nu al wat voor u kunnen betekenen wacht niet en geef het aan!! Dit kan via mail: jongoud@conz.nl.
Natuurlijke bestrijding eikenprocessierupsen

Iedereen kan meehelpen om de overlast van eikenprocessierupsen in de eigen woonomgeving tegen te gaan. Door onder meer de biodiversiteit te verbeteren en een goede leefplek te creëren voor vogels én roofinsecten kunt u zelf echt wat doen om de overlast van deze plaagdieren te verminderen. Een aantal van de natuurlijke vijanden van de processierups en de bijbehorende aanpak zijn:
  • Mezen, vooral koolmezen en boomklevers (eten rupsen);
    - hang nestkasten op voor deze vogelsoorten
  • Sluipwespen, sluipvliegen en twee-stippelige lieveheersbeestje (leggen eitjes in de rupsen, waarna de larven de rups van binnenuit opeet);
    - zaai speciale bloemzaden: deze insecten komen af op bijvoorbeeld schermbloemigen zoals Wilde peen, Pastinaak en ook op één-jarigen zoals Korenbloem en Gele ganzenbloem
  • Vleermuizen (eten naast nachtvlinders, kevers en muggen ook de eikenprocessievlinder)
    - hang een paar vleermuiskasten aan je huis of in een boom.
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl