Duurzame Voorzieningen

In onze buurtschap Notter-Zuna is sinds 17 november 2017 een coöperatie actief. Deze coöperatie draagt de naam: Coöperatie Notter-Zuna en stelt zich als doel de leefbaarheid van de buurtschappen Notter en Zuna en omgeving generatiebestendig te bevorderen. Dit om zoveel mogelijk te voorzien in de basisbehoeften van aangesloten huishoudens en ook de sociale, economische en ecologische bloei van de gemeenschap Notter en Zuna te bevorderen.

Volgende werkgroep >

Werkgroep Duurzame Voorzieningen

Het voornaamste doel van deze werkgroep is onze direct omgeving verduurzamen en parallel daaraan de leefbaarheid te optimaliseren. Dit willen wij onder andere bereiken door duurzame energie lokaal op te wekken. Om te beginnen met zonnepanelen op bestaand vastgoed  (stallen/schuren) te plaatsen binnen de grenzen van onze buurtschap.

We proberen om  goedkope groene lokaal opgewekte energie voor  iedere inwoner van Notter en Zuna bereikbaar te maken. Het hiervoor op te zetten project is onder andere bedoeld voor inwoners die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Ook is het bedoeld voor inwoners die zelf geen geld in zonnepanelen kunnen of willen investeren.

We denken dat lokaal draagvlak voor groene energie ontstaat als lokale inwoners zelf uitmaken waar projecten gerealiseerd worden en er vervolgens zelf de voordelen van genieten. Onze coöperatievorm is in deze in ieder geval bij uitstek geschikt. Alle beslissingen liggen immers in de hand van de leden, of dit nu is op het vlak van verduurzamen of op het vlak van verdelen van de opbrengsten, de leden hebben het voor het zeggen.

Hoe we dit allemaal exact gaan realiseren voert in dit stadium te ver. Wij houden u via onze website en nog in te plannen informatieavonden verder op de hoogte.

Als werkgroep richten wij ons de komende tijd op de werving van leden en het vinden van geschikte locaties voor het plaatsen van zonnepanelen. Wellicht nemen wij binnenkort contact met u op.

Om als werkgroep de volgende stap te kunnen zetten willen wij het volgende graag van u weten:

 • Wilt u samen met de werkgroep lokaal duurzame energie opwekken
  Ja/Nee
 • Wilt u er samen met de werkgroep voor zorgen dat energiegelden
  terugvloeien naar onze eigen leefgemeenschap
  Ja/Nee
 • Wilt u een verwachte jaarlijkse besparing op uw energierekening
  voor de komende 15 jaar
  Ja/Nee
 • Wilt u een hoger verwacht rendement op uw spaargeld dan het huidige
  rendement bij uw bank
  Ja/Nee

Meer dan 2x ja geantwoord? Meld u zich dan aan bij onze cooperatie.

Word ook lid van onze coöperatie

€15,- per persoon per jaar